2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Kranslegging en herdenking 22 januari

  (19-01-2018)

  Maandag 22 januari aanstaande is het 73 jaar geleden dat er 20 gevangenen uit Leeuwarden en Groningen zijn gefusilleerd aan de Woudweg. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel gaat samen met leerlingen van het Dockinga college kransen leggen en herdenken.

 • Wij zijn op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Wat voor jou?

  (16-01-2018)

  De gemeente Dongeradeel is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Welke leerling uit groep 7 of 8 van de basisschool wil dit een jaar lang zijn?

 • Vacature Promotor van Dokkum (m/v) voor ± 8 uren

  (16-01-2018)

  Voor de promotie van de stad Dokkum is het Platform Marketing Dokkum per direct op zoek naar een Promotor van Dokkum (m/v) voor ± 8 uren.

 • Oud-burgemeester Haije Sybesma overleden

  (15-01-2018)

  Zaterdag 13 januari is op 79-jarige leeftijd oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma overleden. Sybesma ging eind 1976 als burgemeester aan de slag in Dokkum, de voorloper van de gemeente Dongeradeel, waar hij tot en met 1999 burgemeester was.

 • Prijswinnaars kerstbomenactie DDFK bekend

  (12-01-2018)

  Zaterdag 6 januari werden kerstbomen ingeleverd op de verzamelplekken in de vier DDFK gemeenten. Daar stonden vrijwilligers klaar om de bomen in ontvangst te nemen. In veel dorpen is de inzameling inmiddels uitgegroeid tot een gezellige bezigheid.

 • Feestelijke start werkzaamheden Ryslânsbrêge

  (12-01-2018)

  Om de Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeer bevaarbaar te maken, komen er in de wijk Fûgellân in Dokkum hogere bruggen. De Ryslânsbrêge, de verkeersbrug aan het einde van de Schans, is als eerste aan de beurt.

 • Aanmeldactie voor mantelzorgers start weer

  (14-11-2017)

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waarderen het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld bij de gemeenten. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2018 aanmelden ontvangen een VVV-bon van € 40,-.

 • Bewaarkrant Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten

  (24-10-2017)

  Het gebiedsteam…hoe zat het ook alweer? Kan de gemeente mij helpen mijn administratie weer op orde te krijgen? Mag ik zelf huishoudelijke hulp regelen? De antwoorden op deze, en nog vele andere vragen, vindt u in de bewaarkrant ‘Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten’. Deze krant wordt in week 43 verspreid, tegelijk met de Huis-aan-huis krant.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt