2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Kerstbomeninzameling 2019

  (12-12-2018)

  Zoals bij de meeste dorpen bekend is van voorgaande jaren, haalt de gemeente de kerstbomen niet meer huis aan huis op. Op verschillende locaties in het nieuwe Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden op zaterdag 5 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerstbomen verzameld. 

 • Dokkum: Tunnel Tichelwei weer open / Schreiersbrug gesloten voor fietsers en voetgangers

  (10-12-2018)

  De tunnel aan de Tichelwei in Dokkum richting Oostrum is vanaf vanmiddag 12.00 uur (10 december 2018) weer open voor alle verkeer. De Schreiersbrug is vanaf dat tijdstip gesloten voor fietsers en voetgangers. In verband met de herstelwerkzaamheden aan de tunnel, werd de Schreiersbrug nog iets langer open gesteld voor fietsers en voetgangers.

 • Militaire oefening 10 tot en met 14 december 2018

  (06-12-2018)

  Van 10 tot en met 14 december 2018 vindt er een militaire oefening plaats. Deze speelt zich af in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

 • Woon-prestatieafspraken 2019 ondertekend

  (05-12-2018)

  De colleges van de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

 • Aangepaste dienstverlening i.v.m. feestdagen

  (03-12-2018)

  Vanaf 17 december 2018 t/m 2 januari 2019 is het niet mogelijk reisdocumenten of rijbewijzen aan te vragen voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Voor de overige producten kan men nog wel terecht tussen 17 en 21 december tot 12:00 uur. 

 • Te koop: Voormalige muziekschool Dokkum

  (28-11-2018)

  De gemeente Dongeradeel zoekt ondernemende mensen die een goede invulling kunnen geven aan de voormalige muziekschool in Dokkum. 

 • Eerste plannen voor ‘zorglandschap’ Ternaard gepresenteerd

  (27-11-2018)

  In Ternaard zijn op maandag 26 november de ideeën over de toekomst van de zorg in het dorp gepresenteerd.

 • Bijna 5 miljoen euro Waddenfondssubsidie voor ‘Verbinding rond Súd Ie’

  (26-11-2018)

  Het Waddenfonds kent bijna vijf miljoen euro subsidie toe voor de voltooiende opgaven van de ‘Verbinding rond Súd Ie’. De bijdrage maakt een vervolg op Súd Ie en Wetterfront Dokkum mogelijk. 

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Noardeast-Fryslân

  (23-11-2018)

  De stemmen zijn geteld. Het CDA is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 november 2018 is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld.
   

 • Voorlopige einduitslag verkiezingen Noardeast-Fryslân

  (22-11-2018)

  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 heeft 46,37% van de stemgerechtigden uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. een stem uitgebracht. De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.
   

 • Tunnel Tichelwei weer open voor fietsverkeer

  (22-11-2018)

  Op vrijdag 22 november hebben wij gemeld dat de tunnel aan de Tichelwei in Dokkum per direct uit voorzorg is afgesloten voor alle verkeer in verband met schade aan de wand van de tunnel. Bij nadere inspectie is gebleken dat fietsers veilig een deel van de tunnel kunnen gebruiken. De tunnel is daarom weer opengesteld voor fietsverkeer. De tunnel blijft nog wel afgesloten voor autoverkeer totdat de reparatiewerkzaamheden zijn afgerond. Automobilisten worden geadviseerd om de route via Metslawier te gebruiken (zie onderstaande kaart).

  De reparatiewerkzaamheden zijn inmiddels opgestart en zullen in ieder geval één week duren.

 • Week tegen Kindermishandeling: cliënten van Fier exposeren met eigen werk in gemeentehuis

  (21-11-2018)

  In de Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018, zijn in de gemeentehuien in Ferwert, Dokkum, Damwâld en Kollum exposities te bekijken met kunstwerken, tekeningen, schilderijen en posters, gemaakt  door kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling.
   

 • Soad belangstelling foar kursus Frysk

  (20-11-2018)

  Sneon 17 novimber joech wethâlder Pytsje de Graaf yn it doarpshûs yn Easternijtsjerk it startskot foar in workshop Frysk  foar redaksjeleden fan doarpskranten en doarpswebsiden. Dizze workshop  wurdt oanbean troch DDFK-gemeenten. 

 • Dokkum in de tulpen

  (20-11-2018)

  Op 14 november is door wethouder mevrouw Pytsje de Graaf en het bestuur van Dokkum Tulpenstad door het planten van enige tulpenbollen een vervolg worden gegeven aan de ontwikkeling van Dokkum Tulpenstad. Dat gebeurde op de dwinger bij het Zuiderbolwerk. Hier zijn 20.000 Stinzeplanten geplant. Verder is er geplant op het Oosterbolwerk, de Oranjewal/ Kloostersingel en het Baantje Bolwerk.

 • Carbidschieten: vraag op tijd aan

  (20-11-2018)

  Het afschieten van carbid is een echte traditie bij oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Wil je carbid afschieten dan heb je toestemming van de burgemeester nodig.

 • Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

  (20-11-2018)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 • Kinderburgemeester zet zich in voor kinderen arme gezinnen

  (19-11-2018)

  Kinderburgemeester Aukje Miedema was op 6 oktober j.l. te gast bij de burgemeester van Diemen Erik Boog en kinderburgemeester van Diemen Nilaya Holwijn tijdens de ‘Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters’. Aukje werd vergezeld door haar begeleidster Cootje Klinkenberg, raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Dongeradeel. Tijdens deze dag stond het uitwisselen van ideeën met elkaar centraal. Daarbij werd aandacht gevraagd voor kinderen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Met behulp van een wensboom maakte Aukje een plan voor deze kinderen in haar eigen gemeente.

 • Asbest vrijgekomen bij brand Niawier

  (17-11-2018)

  In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Niawier een brand geweest waarbij het bedrijf De Scheepstimmerman is afgebrand. Bij deze brand is asbest vrijgekomen.

 • Intocht Sinterklaas Dokkum

  (16-11-2018)

  Bij de gemeente Dongeradeel zijn twee meldingen binnengekomen om te demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum op zaterdag 17 november a.s.

 • Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

  (14-11-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 november 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân maakt bekend, dat op vrijdag 23 november 2018 om 10.00 uur in de raadzaal van de gemeente Dongeradeel te Dokkum een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

 • Bekendmaking ingevolge artikel 26 , eerste lid en artikel 38, eerste lid van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

  (14-11-2018)

  De gemeente Dongeradeel neemt op 21 november 2018 deel aan het experiment centrale stemopneming voor de verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • Fairtrade-certificaat voor It Taarthûske en KB Foods in Dokkum

  (31-10-2018)

  Maandag 29 oktober reikte wethouder Esther Hanemaaijer Fairtrade-certificaten uit aan de ondernemers van It Taarthûske en KB Foods in Dokkum. Dit deed zij tijdens een bijeenkomst waar een flink aantal bedrijven aanwezig waren met het Fairtrade-keurmerk. 

 • Aangepaste dienstverlening in verband met feestdagen en werkzaamheden

  (18-10-2018)

  Vanaf 17 december 2018 tot 3 januari 2019 is het niet mogelijk reisdocumenten of rijbewijzen aan te vragen voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Voor de overige producten kan men nog wel terecht tussen 17 en 21 december tot 12:00 uur.

 • F-16’s gaan weer avondvliegen in 2018

  (11-10-2018)

  F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41, 44, 45, 47, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden van maandag tot en met vrijdag gevlogen tot uiterlijk 00.00 uur.

 • Dood hout leeft

  (10-10-2018)

  Vandaag onthulde wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel een educatief informatiebord bij de grote houtstapel in het Tolhuispark in Dokkum. Leerlingen van groep 3/4 van CBS De Pionier uit Dokkum hielpen hem daarbij een handje.

 • Kandidatenlijsten ter inzage

  (09-10-2018)

  De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Noardeast-Fryslân liggen ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum.

 • Stroffelstien voor Beatrix Mirosch uit Holwerd

  (08-10-2018)

  Maandag 8 oktober is er in Holwerd een zogenoemde ‘Stroffelstien’gelegd, ter nagedachtenis van Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch. Beatrix is op 5 februari1938 geboren te Holwerd en door de nazi’s omgebracht op 2 augustus 1944 te Auswitz-Birkenau.

 • Talentvolle inwoners gezocht voor het eindfeest van gemeente Dongeradeel

  (24-09-2018)

  Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Op zaterdag 3 november 2018 nemen we in de Bonifatiuskapel feestelijk afscheid van de gemeente Dongeradeel.

  De organisatie is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die tijdens dit feest een optreden willen verzorgen. 

 • Informatie nieuwe partijen

  (19-07-2018)

  Belangrijke informatie voor nieuwe partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezingen. 

 • Is uw schouwsloot al schoon?

  (12-07-2018)

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover een brief van het Wetterskip gekregen.

 • DDFK LOOP-team haalt € 3.700 binnen voor het goede doel

  (14-06-2018)

  Zo’n 25 hardlopers en wandelaars, werkzaam bij de DDFK-gemeenten, deden gezamenlijk mee aan LOOP Leeuwarden. Om elkaar beter te leren kennen in een andere setting dan op kantoor, maar ook voor het goede doel. En met succes: de sportieve ambtenaren zagen hun doel bijna verviervoudigen en zamelden maar liefst € 3.700 in. De buit wordt eerlijk verdeeld tussen Kinderdagcentrum It Lytshûs Damwâld en Jan Transplant Cyclist.

 • Súd Ie bereikbaar voor vis

  (07-06-2018)

  Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Vissen trekken van nature door beken en rivieren heen en weer. Dit doen ze om zich voor te planten, voedsel te kunnen vinden of een schuilplek te zoeken voor de winter. Daarom leggen gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vanuit het programma Súd Ie twee vispassages aan, waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in ons gebied.

 • WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

  (24-05-2018)

  De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt.

 • Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

  (16-05-2018)

  Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

 • JUNCTION ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

  (16-05-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is het reclamebureau JUNCTION uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

  (09-05-2018)

  De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

 • Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

  (09-05-2018)

  Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’

  (07-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

 • Stukken landelijke intocht Sinterklaas openbaar

  (30-04-2018)

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) in Dokkum op 18 november 2017, zijn er diverse verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek). Deze verzoeken zijn inmiddels afgehandeld en zijn de stukken voor iedereen openbaar.

 • Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

  (12-04-2018)

  Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf.

 • Openbare vergadering Herindelingscommissie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  (12-04-2018)

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur. 

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (02-04-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • Koopzondagen 2018

  (23-03-2018)

  De koopzondagen voor de gemeente Dongeradeel in 2018 zijn vastgesteld. Hieronder vindt u het overzicht voor dit jaar.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt