2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Militaire oefening 10 tot en met 14 december 2018

  Van 10 tot en met 14 december 2018 vindt er een militaire oefening plaats. Deze speelt zich af in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

 • Militaire oefening 3 tot en met 7 december 2018

  Van 3 t/m 7 december 2018 vindt een militaire oefening plaats, die zich afspeelt in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.
   

 • Week tegen Kindermishandeling: cliënten van Fier exposeren met eigen werk in gemeentehuizen

  In de Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018, zijn in de gemeentehuizen in Ferwert, Dokkum, Damwâld en Kollum exposities te bekijken met kunstwerken, tekeningen, schilderijen en posters, gemaakt  door kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling. Het zijn bijzondere en indrukwekkende creaties, gemaakt door cliënten van Fier. 

 • Koninklijke Luchtmacht oefent met het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

  Van maandag 19 november tot en met vrijdag 30 november oefent de Koninklijke Luchtmacht samen met het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van de landmacht. Zij beoefenen de verdediging van eenheden, objecten en gebieden vanaf de grond tegen vliegtuigen, helikopters en (laser)geleide raketten.

 • Kom, kijk en wandel mee op de Bochtjesplaat in Ezumazijl

  Het werk aan de Bochtjesplaat, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Oostmahorn, is klaar. Op zaterdagmorgen 17 november laten wij tijdens een wandeling in het gebied graag zien wat we hebben gedaan. Twee gidsen van Staatsbosbeheer vertellen over de werkzaamheden van de afgelopen periode.

 • Congresdag 10 december Fryslân werkt

  Op maandag 10 december is het zover: de Congresdag Fryslân Werkt in de Harmonie in Leeuwarden! Dit congres wordt georganiseerd door het regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt!, een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, onderwijs en sociale partners.

 • Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!

  Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren en zal de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Door deze fusie zal ook het gemeentelijk beleid met betrekking tot de openbare ruimte worden vernieuwd en geharmoniseerd.

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 22 november 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

 • Bedankpagina afscheid Dongeradeel

  Door de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers in de dorpen en Dokkum kijken we terug op een prachtig afscheid van de gemeente Dongeradeel.

 • Openbare bijeenkomst van de Herindelingscommissie gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

  Woensdag 14 november a.s. vanaf 19.30 komt de Herindelingscommissie Noardeast-Fryslân bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis te Ferwert.

 • Gladheidsbestrijding

  Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden. Dit betekent niet dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.

 • Aandacht voor Sint Maarten in de kerk

  Omdat Sint Maarten dit jaar op een zondag valt, zullen veel kinderen al op zaterdag langs de deuren gaan. De Raad van Kerken wil zondag ook aandacht besteden aan Sint Maarten en doet dat met een extra bijzondere viering en lampionnenoptocht op zondagmiddag 11 november vanaf 16.30 uur vanuit de Katholieke Kerk aan de Koningsstraat in Dokkum.

 • De Klyster wint landelijke Henk Klein Award 2018!

  Het Natuur- en milieu-educatiecentrum (NME) De Klyster uit Noordoost Friesland ontving afgelopen vrijdag de Henk Klein Award 2018 voor het project Underweizzz. Dit is een landelijke prijs van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een NME-organisatie die de samenwerking zoekt met bewoners, ondernemers, en het onderwijs op een actueel thema; in dit geval biodiversiteit in de Friese bermen.

 • Volle zaal bij Verkiezingsdebat Ternaard

  Een volle zaal wachtte de negen partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Tijdens het door Dorpsbelang Ternaard georganiseerde debat kwamen de gaswinning, windmolens en zorgvoorzieningen aan bod. Gezien de grote opkomst zijn deze onderwerpen voor veel mensen in Ternaard en omstreken heel belangrijk.

 • Stremming Scheepvaart Leeuwarden-Dokkumer Nieuwe Zijlen

  Op de vaarroute Leeuwarden-Dokkumer Nieuwe Zijlen geldt van maandag 5 november t/m vrijdag 9 november een gedeeltelijke stremming voor de scheepvaart.

 • Uitbreiding fietsroutenetwerk met brug over Dokkumer Grutdjip

  Op donderdag 1 november 2018 heeft wethouder Pytsje de Graaf, samen met Harm Beerda, algemeen directeur van aannemer Koninklijke Oosterhof Holman, de fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip officieel geopend.

 • Afscheid ús Dongeradeel

  Na 34 jaar nemen we afscheid van de gemeente Dongeradeel, want per 1 januari 2019 wonen we in de Gemeente Noardeast-Fryslân. Op zaterdag 3 november organiseren verschillende dorpen samen met Stichting Stadsfeesten Dokkum een mooie afscheidstour in het teken van Dongeradeel. Van 15.00 tot 20.00 uur zijn er in alle dorpen van de gemeente activiteiten voor jong en oud. De dag wordt afgesloten met een bijzonder slotfeest rondom de Bonifatiuskapel in Dokkum.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, 9101 ML te Dokkum

 • Scholieren oefenen voor afscheidsfeest Dongeradeel

  Mooie acts en verhalen voor iedereen op zaterdag 3 november

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 8 november 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

 • Uitnodiging informatieavond Dorpsbelangen en carbidploegen jaarwisseling 2018-2019

  Over een aantal weken knallen we het jaar 2018 alweer de lucht in.

 • Speeltoestellen in de openbare ruimte

  Steeds vaker zien wij dat er door bewoners speeltoestellen in de openbare ruimte geplaatst worden. (bijv. in plantsoenen, parken en/of bermen)
  Dit zijn over het algemeen speeltoestellen die niet voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidsnormen. Denk hierbij aan trampolines en speeltoestellen die bij een bouwmarkt of speelgoedwinkel zijn gekocht en ook zelfgemaakte toestellen. 

 • Magda Berndsen waarnemend burgemeester Dongeradeel

  Mevrouw Magda Berndsen is vanaf 30 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ze is vrijdag in die functie benoemd door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Hij deed dit na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente.

 • Uniek project armoede & sociale uitsluiting Noardeast-Fryslân

  Welzijn Het Bolwerk en adviesbureau Lang & Gelukkig starten het pilotproject Armoede & Sociale Uitsluiting in Noardeast Fryslân en Dantumadiel, nu nog de DDFK gemeenten.

 • Recreatieschap Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslân

  Recreatieschap Marrekrite start deze week met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe.

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 25 oktober 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

 • Komt u ook naar de verkiezingsmarkten?

  De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Noardeast-Fryslân zijn op woensdag 21 november 2018. Daarom zijn er van maandag 22 oktober tot maandag 19 november in de hallen van de drie gemeentehuizen Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. 

 • Participatieraad Sociaal Domein DDFK zoekt 2 nieuwe leden

  De Participatieraad Sociaal Domein DDFK is de adviesraad voor de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten).
  Wij zoeken twee nieuwe leden, ter versterking van onze raad.

 • Uitnodiging informatieavond Dorpsbelangen, carbidploegen en vreugdevuurjongeren, jaarwisseling 2018-2019

  Over een aantal weken knallen we het jaar 2018 alweer de lucht in.

 • Primeur voor Dockinga College: Tesla bij verkeersles

  Afgelopen maandag kregen leerlingen uit de tweede klas een verkeersles van Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV). Dit was de eerste keer in Friesland waarbij een Tesla werd ingezet tijdens de proef. Leerlingen werden geblinddoekt en werden gevraagd met hun rug naar de weg te gaan staan. De elektrische auto en een normale brandstof auto reden langs. De leerlingen moesten vervolgens aangeven waar het meest harde geluid vandaan kwam.

 • Gasstoring verholpen

  Vanochtend is er in Metslawier een gaslek ontstaan als gevolg van agrarische werkzaamheden. De brandweer heeft de situatie snel veilig gesteld. Stedin heeft de gasleiding hierdoor af moeten sluiten en is direct tot reparatie overgegaan. 

  Als gevolg van het afsluiten zaten Schiermonnikoog en ook delen van de gemeente Dongeradeel zonder gas. Sinds het begin van de avond stroomt het gas weer door de leidingen en is de storing dus hersteld. 
   

 • F-16’s gaan weer avondvliegen in 2018

  F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41, 44, 45, 47, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden van maandag tot en met vrijdag gevlogen tot uiterlijk 00.00 uur.

 • Uitnodiging voor afscheid burgemeester Marga Waanders op vrijdag 19 oktober

  Vrijdag 19 oktober 2018  neemt burgemeester Marga Waanders afscheid. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 • Muzikanten gezocht bij liefdesdrama Bonifatiuskapel

  Op zaterdag 3 november is het ter ere van het afscheid van de gemeente Dongeradeel feest. Die dag presenteren verschillende dorpen en de stad zichzelf in eigen plaats.

 • Militaire oefening van 3 - 7 december

  Van 3 tot 7 december 2018 is er een militaire oefening die zich zal afspelen in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen.

 • Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 11 oktober 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

  Aanwezige leden: dhr. H. Schukking (vz), dhr. D. Beltman, dhr. J. van der Werff
  Secretaris: dhr. S. Bergsma, dhr. J. Dijkstra

 • Opening Vier het leven door wethouder Pytsje de Graaf afgelopen zondag

  Op 30 september jl. heeft wethouder Pytsje de Graaf, samen met Annerieke Vonk, oprichter van ‘Vier het Leven’ ongeveer 60 personen welkom geheten in Theater Sense tijdens de ‘Kom erbij Week’ (Week tegen de Eenzaamheid).

 • Oproep voor afscheid gemeente Dongeradeel

  Het afscheid van de gemeente Dongeradeel nadert. Nog een keer willen we de mooiste verhalen en foto's verzamelen en bundelen in een herinneringskrant. 

 • Dokkum behoudt kernstatus

  Dokkum behoudt de kernstatus in het provinciaal beleid. De ANNO-gemeenten hebben daarvoor succesvol gepleit. Dit is belangrijk voor de doorontwikkeling van stad en regio op het gebied van bedrijvigheid en wonen. Noordoost-Friesland is blij dat de provincie heeft geluisterd naar de zorgen over de voorgestelde abrupte koerswijziging. Het zou namelijk een negatieve impact hebben op regiostad Dokkum en de regio als geheel. 

 • Rotary Dokkum werkt mee aan Buurtkamer Dokkum

  Feestelijke opening op donderdag 4 oktober

 • Netwerkbijeenkomst Behoud Cultureel Erfgoed

  Op maandag 8 oktober 2018 wordt ’s avonds in het gemeentehuis in Kollum een netwerkbijeenkomst gehouden op het gebied van Behoud Cultureel Erfgoed.

 • Snelheidsbeperkende maatregelen bij Svensk Gardning te Dokkum

  Afgelopen vrijdag zijn in de Harddraversdijk in Dokkum, ter hoogte van nummer 80 bij het bedrijf Svensk Gardning, een wegversmalling en drempel aangebracht.

 • Marga Waanders voorgedragen als burgemeester van Waadhoeke

  Na een korte besloten raadsvergadering, maakte de vertrouwenscommissie het nieuws bekend in de openbare extra raadsvergadering. Onze burgemeester van Dongeradeel is de opvolger van Hayo Apotheker. Hayo Apotheker was waarnemend burgemeester vanaf het ontstaan van de gemeente Waadhoeke op 1 januari 2018.

 • Gezocht: foto's en verhalen uit de gemeente

  Het afscheid van de gemeente Dongeradeel nadert. Nog een keer willen we de mooiste verhalen en foto's verzamelen en bundelen in een herinneringskrant. 
   

 • Militaire oefening van 25-29 september en 29 oktober - 2 november

  Van 24 t/m 28 september en 29 oktober t/m 2 november 2018 is er een militaire oefening in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Beide oefeningen zijn identiek.

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies

  We geven allemaal om de mooie binnenstad van Dokkum. Waar we fijn kunnen wonen, werken en winkelen en waar we onze vrije tijd aangenaam kunnen besteden. We willen het authentieke karakter van de binnenstad graag bewaren. Maar hoe doe je dat? 

   

 • StemWijzer en mobiele stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân

  De voorbereidingen voor de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn in volle gang. De negen politieke partijen waarvan bekend is dat ze gaan meedoen aan de verkiezingen zijn afgelopen dinsdagavond uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor stellingen in de StemWijzer. De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen.

 • Aldi Dokkum mag uitbreiden door te late reactie gemeente

  De gemeente Dongeradeel heeft niet op tijd gereageerd op een vergunningsaanvraag van de Aldi voor uitbreiding van het pand in Dokkum. Volgens de wet is het dan zo geregeld dat de omgevingsvergunning automatisch wordt verleend. Was er tijdig gecommuniceerd richting Aldi, dan was de vergunning waarschijnlijk niet verleend.

 • Uitnodiging burgerpeiling. Doet u mee?

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. voeren een burgerpeiling uit. Per gemeente zijn 2000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de burgerpeiling “waar staat je gemeente”. De uitnodigingen daarvoor vallen deze week op de mat. 

 • Nieuw logo gemeente Noardeast-Fryslân onthuld 

  Tijdens de opening van de Admiraliteitsdagen op 7 september 2018 in Dokkum is het logo van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân feestelijk onthuld. Deze gemeente ontstaat vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. en is op 1 januari 2019 een feit. 

 • Zaterdag 27 oktober 2018: Nacht van de Nacht

  Sinds oktober 2016 is het Nationaal Park Lauwersmeer officieel Dark Sky Park, een plek waar het nog donker genoeg is om de sterren te kunnen zien. Om extra aandacht te besteden aan deze bijzondere status organiseren de provincies Fryslân en Groningen samen met de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland (onderdeel van de DDFK-gemeenten) en Staatsbosbeheer op zaterdag 28 oktober de Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied. 

 • Verkiezingen Gemeenteraad 2018

  Registratie aanduiding politieke partijen

  Het centraal stembureau heeft op 3 september 2018 besloten voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân de volgende aanduidingen in te schrijven in het register als bedoeld in artikel G 3 van de Kieswet.

 • Onthulling logo Noardeast-Fryslân tijdens opening Admiraliteitsdagen

  Tijdens de opening van de Admiraliteitsdagen wordt op 7 september 2018 om 21:00 uur het logo van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân onthuld! Deze gemeente is op 1 januari 2019 een feit en ontstaat vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

 • Militaire oefening van 3 t/m 14 september 2018

  Van 3 tot en met 14 september 2018 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland. In het weekend wordt niet geoefend.

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • ‘Eeuwig Dokkum’ overhandigd aan wethouder Pytsje de Graaf

  Op donderdag 30 augustus 2018 kreeg wethouder Pytsje de Graaf op de Markt in Dokkum twee boekjes overhandigd van de auteurs Lammert de Hoop (Historie Markt) en Klasina van der Werf en historicus Nykle Dijkstra (Historie Admiraliteit) en vormgever Frank van Dijk.

 • Doe mee met de World Cleanup Day en maak uw buurt zwerfafvalvrij

  Stoort u zich ook zo aan zwerfafval? Op straat, in het water of in de natuur.

  Dan bent u niet de enige. Miljoenen mensen uit verschillende landen storen zich net zoveel aan zwerfafval als u.

 • Update programma rond 11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden in Dokkum uitgesteld

  Update 10.30
  Zoals het nu lijkt komt Maarten rond de middag langs het keerpunt in Dokkum. Hierbij wordt er echter nog steeds een stevig voorbehoud gemaakt. Loco-burgemeester Pieter Braaksma zal hierbij namens de gemeente aanwezig zijn alsmede Bonifatius die Maarten het stempel zal geven.

 • Cityswims 11stedenzwemtocht gaan niet door

  De City Swims van de Elfstedenzwemtocht gaan niet door. Dit hebben de betrokken gemeenten en de Maarten van der Weijden Foundation op vrijdag 17 augustus gezamenlijk moeten besluiten na metingen van Wettterskip Fryslân en advies van GGD Fryslân. Op dit moment voldoet het water in het overgrote deel van de 11 steden niet aan de normen voor zwemwater. De normen van het zwemwater zijn dusdanig overschreden dat zwemmen niet verantwoord is voor de gezondheid.

 • Tijdelijk mogelijk verslechterde waterkwaliteit in Dokkumer Grootdiep

  Door een ondergrondse leidinglekkage in de rioolwaterzuivering (RWZI) Dokkum, is zuiveringsslib in het Dokkumer Grootdiep terecht gekomen. Maandag 13 augustus werd het lek ontdekt waarna het gelijk is gerepareerd. Op basis van de eerste analyse adviseert Wetterskip Fryslân uit voorzorg om de komende dagen niet te zwemmen in het Dokkumer Grootdiep tussen Dokkum en het Lauwersmeer. En ook het water niet te gebruiken als drinkwater voor vee. Het water wordt nu zo veel als mogelijk doorgespoeld.

 • De zomerdrukte aan het loket burgerzaken is weer voorbij!

  Met ingang van aanstaande vrijdag (10 augustus) is de afdeling burgerzaken in Dokkum op vrijdagavond weer vanaf 19:00 uur geopend. De drukste periode van het jaar is weer geweest en daarom zijn we vanaf nu weer open op de reguliere openingstijden.  

 • Hekken van de Markt gehaald

  Op vrijdag 3 augustus om 10.00 uur werden de hekken van de Markt gehaald! Iedereen kan nu het plein bewonderen en gebruiken. Ook tijdens de Admiraliteitsdagen! Dan is de Markt omgetoverd tot evenemententerrein. De Markt is pas écht klaar als ook de IJsfontein er in december staat. Dan wordt het plein ook officieel en feestelijk geopend.

 • Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

  Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

 • Stookverbod in Dongeradeel

  De aanhoudende droogte in Nederland zorgt voor een sterk verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer Fryslân roept iedereen dan ook op om extra alert te zijn.

 • Beregeningsverbod vanaf 26 juli 2018

  Door de aanhoudende droogte mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren.

 • Help mee om natuurbranden te voorkomen

  Door de aanhoudende droogte en het warme weer is er op dit moment in Fryslân een extra groot risico op natuurbrand. Daarom wordt iedereen gevraagd om extra alert te zijn op het voorkomen van natuurbranden, en een brand direct te melden.

 • Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat op 9 februari 2018 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

 • Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het bouwen van vijf woningen en het verbouwen van het bestaande gebouw naar appartementen op het perceel Rondweg noord 60 te Dokkum.

 • Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Rondweg Noord 60 te Dokkum

  Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de realisatie van zes appartementen aan de Rondweg Noord 60 te Dokkum. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend.
   

 • Vaststelling welstandscriteria Engwierum- Dodingawei (BG 1 loonbedrijf Vries)

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied aan de Dodingawei, ongeveer 400 meter ten westen van Engwierum (kadastraal bekend als gemeente EE, sectie L, nummer 530 (deels), bedoeld voor de bouw van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen voor een loon- en akkerbouwbedrijf.

 • Innovatiekracht in Dokkum

  Er zit veel innovatiekracht bij de ondernemers in de Noordelijkste van de Elf Steden. De Dokkumer Bouwgroep Dijkstra-Draisma is zo’n onderneming die regelmatig met baanbrekende vernieuwingen komt. Daarbij is duurzaamheid de rode lijn en grote drijfveer. Onlangs won het bedrijf nog de prestigieuze Koning Willem I – prijs.

 • Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een aanmeldsnotitie m.e.r. hebben ontvangen van Thûs Wonen. Thûs Wonen is voornemens vijf woningen te realiseren op het perceel op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat in Dokkum.

 • Heeft u de aanvraag voor het leerlingenvervoer al verstuurd?

  Drie september begint het nieuwe schooljaar. Dat klinkt nog ver weg, maar dat is het niet. In de zomervakantie wordt er hard gewerkt zodat het leerlingenvervoer in september goed van start kan gaan. Er moet worden gepland, routes worden gemaakt en chauffeurs gaan langs bij de leerlingen om kennis te kunnen maken.

 • Tijdelijk verruimde openingstijden loket burgerzaken Dokkum

  In verband met drukte door de zomervakantie is de afdeling Burgerzaken in Dokkum op vrijdagavond tijdelijk al vanaf 18:00 uur geopend. Door de openingstijden (tijdelijk) te verruimen hopen we dat er een betere spreiding komt van het aantal bezoekers gedurende de avondopenstelling.   

 • De Dream Karavaan reist in 2018 door heel Friesland

  Een goede kop koffie, wat lekkers, inspiratie en verbinding. Tussen 23 juni en 4 juli bracht de Dream Karavaan een bezoek aan de DDFK gemeenten, waarbij inwoners centraal staan.

 • Bekendmaking exploitatieovereenkomst bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoedemakersweg’

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tussen de gemeente Dongeradeel en Thús Wonen een overeenkomst over grondexploitatie is gesloten voor de herontwikkeling van de locatie op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk). 

 • Keerpunt voor fossiele brandstoffen

  Van 1 t/m 14 juli 2018 reizen in Fryslân alle mensen met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s en taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, segways, ligfietsen, elektrische boten en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. De Elfwegentocht: twee weken feest zonder een druppel benzine!

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst is in het  gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, 9101 ML te Dokkum.

 • Uitnodiging Bijeenkomst Zorglandschap Ternaard

  De bijeenkomst is op woensdag 4 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Tunawerth. Aanmelden is niet nodig.

 • Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij!

  Per 1 juli zullen alle gebouwen die nieuw gebouwd worden zonder aardgas gerealiseerd moeten worden! Deze wijziging geldt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik, zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25. 

 • Doorgang Wite Brêge en Kriensenwei Anjum gestremd

  In verband met sloopwerkzaamheden aan de Wite Brêge onder Anjum is de doorvaart van de Súd Ie ter plaatse tijdelijk gestremd. Ook de Kriensenswei zelf kan niet meer worden gebruikt voor doorgaand verkeer. De sloopwerkzaamheden aan de brug staan ingepland vanaf 28 juni en zijn (naar verwachting) 6 juli afgerond. In deze gehele periode is de vaarweg gestremd.

 • Gemeenteraadsverkenning supermarktstructuur Dokkum

  Woensdagavond 27 juni is er een gemeenteraadsverkenning supermarktstructuur. Tijdens deze avond wordt de supermarktstructuur voor Dokkum met de gemeenteraad nader verkend.

 • Tweede plaats in onderzoek 'best bereikbare gemeenten voor ondernemers' 

  De gemeente Dantumadiel heeft de tweede plaats behaald in een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de kwalitatieve dienstverlening van gemeenten aan bedrijven. De dienstverlening van de gemeente Dantumadiel wordt uitgevoerd door de ambtelijke organisatie van de DDFK gemeenten.

 • Projectleider aan de slag met uitwerking ‘Nije State’ in Ternaard

  Projectleider Jan Kleine van Bureau PAU gaat per direct aan de slag met de uitwerking van ‘Nije State’, de nieuwe wonen-welzijn-zorg voorziening voor ouderen in Ternaard en omgeving. De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben unaniem Jan Kleine gekozen voor deze uitwerking.

 • Hinder in verband met bouw nieuwe fietsbrug te Dokkum

  In verband met nieuwbouw fietsbrug 600 meter ten westen van de Schreiersbrêge te Dokkum dient de scheepvaart rekening te houden met de volgende hinder:

 • Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ en “uitvoeren van een werk” ten behoeve van de aanleg van een tweede ontsluitingsweg bij de NAM-locatie in Anjum, op de percelen kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie G, nummers 171, 180, 181, 1190 en 1776.

 • Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij!

  Afgelopen maand is bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

 • 12 juni: inloopavond vervanging fietsbrug Reidswâl en Wite Brêge

  Voor het bevaarbaar maken van de Súd Ie, de vaarweg van Dokkum naar het Lauwersmeer, worden een aantal bruggen opgehoogd. Dat geldt onder andere voor de fietsbrug Reidswâl en de Wite Brêge tussen Anjum en Ee.

 • Starthandeling bouw fiets- en voetgangersbrug Dokkum 

  Op woensdag 30 mei 2018 heeft wethouder Pytsje de Graaf de starthandeling verricht voor de bouw van de beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip in Dokkum. 

 • Regionale commissievergadering tweede landelijke primeur Noordoost Fryslân

  NOORDOOST FRYSLAN - Voor de tweede keer binnen een jaar beleeft Noordoost Fryslân een landelijke primeur. Werd hier in juli vorig jaar de eerste regiodeal van Nederland ondertekend, nu is het de eerste regio waar bestuurders van gemeenteraden, Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân gezamenlijk gaan vergaderen. Gespreksonderwerp van de regionale commissievergadering op 28 mei zijn de uitgewerkte plannen van de Regiodeal, de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân.

 • Sporten met een beperking…en daardoor extra vervoerskosten?

  Sporten en voldoende bewegen is voor iedereen gezond. Heeft u een beperking? Dan hoeft u het bewegen niet te laten. U kunt vaak meer dan u denkt! Sporten en bewegen geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel. U ontmoet andere mensen, u doet mee en bewegen is natuurlijk gewoon leuk!

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 29 mei

  Op dinsdagavond 29 mei kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’

  Van donderdag 17 mei tot vrijdag 1 juni 2018 is de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’, een week waarin extra aandacht wordt besteed aan NIX18 en het spontaan tonen van een legitimatiebewijs. Dat wordt o.a. gedaan met een landelijke tv-commercial en acties, ook in de regio Noordoost Fryslân.

 • Vanaf 16 mei Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

  Vanaf woensdag 16 mei gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld, er komen extra waarschuwingsborden, aangepaste belijning en een attentiebord (smiley). Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers. 

 • Praat u ook mee over veiligheid?

  Hoe veilig voelt u zich in uw gemeente? Wat zou u willen veranderen op het gebied van veiligheid? 

 • Militaire training sluizencomplex en voormalige kruitfabriek/opslag

  Op dinsdag 15 mei wordt er voor een militaire training gebruik gemaakt van het sluizencomplex Dokkumer Nieuwe Zijlen en de voormalige kruitfabriek/opslag in Kollumerland.

 • Wethouder Esther Hanemaaijer leest op peuterspeelzaal It Boartersplak in Ternaard het boekje ”Bananen foar Tomke” voor

  Op 9 mei is wethouder Esther Hanemaaijer op bezoek geweest bij de peuterspeelzaal It Boartersplak. De 9 peuters waren allemaal erg enthousiast. De peuterleidsters Grietje Hesseling, Nynke Schoorstra en Annette Koopmans gaan deze week samen met de peuters allerlei leuke activiteiten doen uit de lesbrief zoals fairtrade cup cakes bakken, het liedje zingen, proeven, kleuren en stickers plakken enz.

 • Voorjaar barst nu echt los: 11 mei 2018 extra compostactie

  Voor de inwoners van de DDFK-gemeenten is er nog een extra mogelijkheid op vrijdag 11 mei 2018 gratis compost op te halen.

 • Leerlingenvervoer DDFK-gemeenten gemoderniseerd 

  Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van het vervoerssysteem Jobinder, hebben de DDFK-gemeenten de uitvoering van het leerlingenvervoer aangepast. Hierbij is gekeken naar zaken die belemmerend voor de inwoners kunnen werken bij de uitvoering van het leerlingenvervoer.

 • Gemeentehuizen en afvalinzameling rondom Hemelvaarstdag

  Op donderdag 10 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei zijn alle DDFK gemeentehuizen gesloten. Op zaterdag 12 mei 2018 wordt het afval ingezameld, in plaats van donderdag 10 mei. Dit is aangegeven op de afvalkalender. De Milieustraten in alle DDFK-gemeenten zijn op Hemelvaartsdag gesloten.

 • 32 zorgstudio’s in oude J.J. Boumanschool, Hantumerweg Dokkum

  Het pand aan de Hantumerweg is door de gemeente Dongeradeel verkocht aan ontwikkelaar Kooistra uit Dokkum en ontwikkelende belegger Zwanenburg Projecten BV uit Heerenveen. Wethouder Pieter Braaksma en directeur Erik Zwanenburg hebben vandaag op 30 april 2018, in het bijzijn van Auke Jelle Kingma (directeur Talant), het koopcontract ondertekend. Er worden 32 zorgstudio’s gebouwd. Talant gaat het pand huren. 

 • Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

  Er zijn aanknopingspunten om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. De verkenning of zo’n omgevingsproces mogelijk is, maakt dat duidelijk. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja, welke vervolgstappen mogelijk zijn. Een van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

 • Militaire oefening 30 april t/m 4 mei 2018

  Van 30 april t/m 4 mei 2018 is er een militaire oefening die zich afspeelt in het gebied rondom het Lauwersmeer. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

 • Opening Koningsspelen Holwerd 2018 door kinderburgemeester

  Kinderburgemeester Aukje Miedema van de gemeente Dongeradeel heeft 26 april 2018 om 8.45 uur het officiële startsein gegeven voor de koningsspelen in Holwerd. De buurtsportcoaches van de DDFK-gemeenten hebben voor ruim 150 leerlingen van OBS De Tsjelke en CBS Ploos van Amstel een sportieve dag georganiseerd.

 • Twee personen Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens Lintjesregen Dongeradeel 2018

  Op donderdag 26 april 2018 zijn in de gemeente Dongeradeel twee personen Koninklijk onderscheiden. Beiden krijgen uit handen van burgemeester Marga Waanders de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Wijziging APV horeca-exploitatievergunningstelsel

  De gemeenteraad van Dongeradeel heeft op 22 maart 2018 besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Met de wijziging wordt het horeca-exploitatievergunningstelsel heringevoerd.

 • Terinzagelegging omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat op 9 februari 2018 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

 • Dodenherdenking 4 mei in Dongeradeel

  Op vrijdag 4 mei wordt er in Dokkum, Ternaard, Holwerd en Anjum een dodenherdenking gehouden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om aan één van deze herdenkingen en/of stille tochten deel te nemen.

 • De gemeente op Koningsdag

  Op Koningsdag zijn er een aantal wijzigingen die wij voor u even op een rijtje hebben gezet.

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 24 april

  Op dinsdagavond 24 april kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Afsluiting Torenstraat

  In verband met de werkzaamheden die BAM Infra bv in opdracht van gemeente DDFK uitvoert voor het project ‘Herinrichting Markt Dokkum’, is de Torenstraat vanaf 23 april 07:00 uur tot en met 25 mei 16:00 uur afgesloten. 
   

 • Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

  Binnenkort gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld en er komen drempels in het wegdek. Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers.

 • Reserveerlijn Jobinder gratis

  Het telefonisch boeken van een rit bij Jobinder is vanaf 1 mei 2018 gratis. Het bestuur van Jobinder heeft dit donderdag 12 april besloten. Gebruikers kunnen met terugwerkende kracht vanaf de start op 8 januari 2018 compensatie aanvragen voor de reeds gemaakte belkosten.

 • Wat vindt u belangrijk op het gebied van veiligheid?

  De DDFK-gemeenten zijn bezig met het voorbereiden van nieuw veiligheidsbeleid. We willen graag van iedereen weten welke onderwerpen u belangrijk vindt op het gebied van veiligheid. Daarom hebben we een aantal vragen opgesteld. Dat gebeurt anoniem. 

 • Goed idee voor Noordoost-Fryslân? Laat het weten!

  Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners en organisaties die een goed idee hebben om de leefbaarheid en economi­sche veerkracht in hun dorp of stad te verbeteren. Vanuit het Europese LEADER-programma en de provincie Fryslân is subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten die bijdragen aan de ontwikkelingen in Noordoost-Fryslân.

 • Militaire oefening van 9 t/m 13 april

  Van 9 t/m 13 april 2018 is er een militaire oefening in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

 • Werkgroep legt eerste verhaaltegel op Markt Dokkum

  Op vrijdag 6 april heeft de werkgroep ‘Verhaal van de Markt’ symbolisch de eerste verhaaltegel op de Markt in Dokkum gelegd. De werkgroep uit de mienskip is hier het afgelopen jaar intensief mee bezig geweest. Ze hebben verhalen uitgezocht die de rijke historie van Dokkum en de Markt goed en op een bijzondere manier weergeven.

 • Varende expositie 11fountains in Dokkum

  Van donderdag 19 april tot en met zondag 22 april ligt het historische zeilschip de Tromp -  met aan boord een unieke expositie over de 11fountains - in Dokkum Grootdiep (Diepswal bij stadhuis). Bezoekers zijn welkom tussen 13.00 en 18.00 uur. Het schip maakt een reis langs alle Friese Elfsteden onder de naam ‘De Tocht’. De expositie was voor het eerst te bezoeken tijdens het openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân 2018 en lag ook in Rotterdam tijdens de Art Rotterdam kunstweek.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, Ferwert.
  Datum : 10 april 2018
  Tijd :      16.30 – 17.00 uur
  Voorzitter: de heer J. de Vries

 • Partoer onderzoekt mening mantelzorgers over respijtzorg en informatievoorziening 

  Respijtzorg is nodig, maar wat is het? Wat vinden mantelzorgers van de informatievoorziening door de gemeente? Onderzoeksbureau Partoer heeft onlangs de bijna 75 leden van het mantelzorgpanel van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Schiermonnikoog en Ameland bevraagd over respijtzorg en de informatievoorziening door de gemeenten. 

 • Oefening Frisian Flag 2018 op vliegbasis Leeuwarden

  Van zondag 8 april tot en met vrijdag 20 april vindt de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2018 plaats op vliegbasis Leeuwarden. Gedurende twee weken beoefenen jachtvliegers complexe missies in internationaal verband.

 • Eerste ljipaai van Dongeradeel 2018 gevonden door Mink Jelle Zijlstra

  Op 27 maart 2018 was Dokkumer Mink Jelle Zijlstra de gelukkige vinder van het eerste ljipaai van de gemeente Dongeradeel. Zijlstra deed zijn vondst in de Anjumer Kolken.

 • Strop voor vijf Zee-Roovers uit 1630 terug in Dokkum

  Het was het jaar 1630 toen twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit vijf zeerovers gevangen namen. De mannen uit Duinkerken voeren al rovend langs de Friese kust. Met een list werden ze in Dokkum gevangen genomen en uiteindelijk opgehangen aan de galg die aan de kade stond. De toeloop van mensen was zo groot dat de Kettingbrug bezweek onder het gewicht van de toeschouwers. Nu, bijna 400 jaar later, komt er een kunstwerk ter nagedachtenis hieraan terug, bij de Halvemaanspoortbrug in Dokkum.

 • Afvalinzameling Goede vrijdag en 2e Paasdag

  Wordt uw container normaal vrijdags geleegd? Op Goede vrijdag 30 maart is de afvalinzameling zoals u gewend bent. De grijze containers worden geleegd.

 • Marga Waanders in top 50 beste bestuurders van Nederland

  Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel staat in de top 50 van ‘Beste decentrale bestuurders’. Dat heeft het adviesbureau ‘Necker van Naem’ bekendgemaakt.

 • Sporten met een beperking…en daardoor extra vervoerskosten?

  Sporten en voldoende bewegen is voor iedereen gezond. Heeft u een beperking? Dan hoeft u het bewegen niet te laten. U kunt vaak meer dan u denkt! Sporten en bewegen geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel. U ontmoet andere mensen, u doet mee en bewegen is natuurlijk gewoon leuk!

 • Dokkum opent toeristenseizoen met Dokkum Magazine 2018

  Zaterdagmiddag 24 maart werd op De Zijl in Dokkum het toeristenseizoen geopend en tegelijkertijd werd het Dokkum Magazine 2018 gepresenteerd.

 • Himmeldagen Dongeradeel in volle gang

  Vrijdag 23 maart 2018 om 10:30 uur kwamen de kinderen van CBS De Hoeksteen uit Dokkum in actie om zwerfaval op te ruimen. Wethouder Pieter Braaksma gaf het startsein voor deze actie. Er hebben maar liefst 150 kinderen van de school de handen uit de mouwen gestoken. Door deze himmelactie ligt het Fugellân in Dokkum er weer keurig bij.

 • Bijeenkomst Nut- en noodzaak eventuele gaswinning

  Op donderdag 29 maart 2018, 's middags van 13.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur, wordt in dorpshuis Tunawerth in Ternaard  (Aldbuorren 13, 9145 SE) een bijeenkomst gehouden over nut en noodzaak van eventuele gaswinning in Ternaard. 
  De bijeenkomst wordt geleid door de heer Wim Meijer. Hij was o.a. voormalig Commissaris der Koningin van Drenthe en voorzitter van de adviesgroep Waddenzee beleid. 

 • Geen gemeenteraadsverkiezingen, wel stemmen

  Op 21 maart 2018 zijn er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland worden één gemeente: Noardeast-Fryslân. Daarom zijn er in deze gemeenten op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op woensdag 21 november 2018.
   

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 27 maart

  Op dinsdagavond 27 maart kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Terinzagelegging afschriften processen-verbaal gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 

  Ingevolge het bepaalde in artikel N12 van de Kieswet zullen vanaf maandag 26 maart 2018 de afschriften van de processen-verbaal N10 en N11 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage liggen bij de receptie in het gemeentehuis van Dongeradeel, Koningstraat 13 te Dokkum.

 • Compostactie officieel van start

  Op vrijdag 16 en op zaterdag 17 maart was de jaarlijkse compostactie van gemeente Dongeradeel en Dantumadiel. De gemeenten bieden haar inwoners de mogelijkheid om gratis compost op te halen. De belangstelling voor deze natuurlijke bodemverbeteraar was groot. Jaarlijks wordt er zo’n 130 m3 compost opgehaald.

 • Meer tijd nodig voor bouwen IJsfontein Dokkum

  De IJsfontein in Dokkum is niet op tijd klaar voor de opening van 11fountains op 18 mei. Het uitkristalliseren van de techniek heeft veel tijd gevraagd. Dokkum doet wel mee aan de startfestiviteiten van 11fountains op 18 mei. 

 • Portefeuillehouders DDFK brengen werkbezoek aan Probo Sign Dokkum

  Wat kan de gemeente betekenen voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven? Deze vraag stond centraal tijdens het werkbezoek aan Probo Sign BV Dokkum op vrijdag 9 maart jl. door de portefeuillehouders economische zaken van de DDFK gemeenten. 

 • Hoe ziet jouw vereniging er over 5 jaar uit?

  Steeds meer sportverenigingen staan onder druk vanwege stijgende kosten, ongeorganiseerd sporten en bewegen en een geringer aanbod van vrijwilligers.

 • Geen gemeenteraadsverkiezingen, wel stemmen. Gemeenteraadsverkiezingen DFK in het najaar

  Op 21 maart 2018 zijn er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland worden één gemeente: Noardeast-Fryslân. Daarom zijn er in deze gemeenten op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op woensdag 21 november 2018.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis te Dokkum, Suupmarkt 2 te Dokkum van 16.30 tot 17.00 uur.

 • Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen in Dongeradeel

  Er zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over het snoeien van bosplantsoenpercelen onder andere in het Tolhuispark en de Jantjeszeepolder. Dit artikel geeft u informatie over de snoeiwerkzaamheden door de gemeente.

 • Compostactie

  Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel de jaarlijkse compostactie gehouden. Inwoners van beide gemeenten kunnen de compost halen op het gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg 86 in Dokkum.

 • Vincent Waterval benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  Op zaterdag 24 februari 2018 heeft de heer Vincent Waterval (57) uit Ternaard, uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2018

  In week 9 worden namens de de DDFK-gemeenten de aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2018 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2017. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2017 mogen de gemeenten bij de waardebepaling dus geen rekening houden.

 • Vervolgbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard

  Op 12 maart 2018 informeren wij u graag over de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden bij het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst van 4 december jl.

 • Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een referendum onderworpen wet

  De burgemeester van Dongeradeel brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf woensdag 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis (bij de receptie) verkrijgbaar is.

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 27 februari

  Op dinsdagavond 27 februari kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Beiaardiers feliciteren Litouwen

  Op vrijdag 16 februari viert de republiek Litouwen haar 100ste verjaardag als onafhankelijk land. Vier Nederlandse beiaardiers hebben daarom de handen ineengeslagen en spelen die dag tijdens carillonbespelingen Litouwse muziek.

 • Militaire oefening van 19 t/m 23 februari

  Van 19 t/m 23 februari 2018, is er in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum een militaire oefening.

 • Herindelingscommissie ‘Noardeast-Fryslân’ officieel van start

  Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. In voorbereiding op deze bestuurlijke fusie is er nu een herindelingscommissie opgericht. 

 • Meedenkers gezocht voor afscheid gemeente Dongeradeel

  Na 34 jaar nemen we afscheid van de gemeente Dongeradeel. Samen met Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. vormen we per 1 januari 2019  de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

 • Militaire oefening van 12 t/m 16 februari

  Van 12 t/m 16 februari 2018, is er in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum een militaire oefening.

 • Parkeervakken Markt in gebruik met betaald parkeren

  Op maandag 12 februari 2018 worden de nieuwe parkeervakken op de Markt in Dokkum in gebruik genomen. Op dat moment wordt het betaald parkeren ook weer ingevoerd.
   

 • Vacature Promotor van Dokkum (m/v) voor ± 8 uren

  Voor de promotie van de stad Dokkum is het Platform Marketing Dokkum per direct op zoek naar een Promotor van Dokkum (m/v) voor ± 8 uren.

 • Knallende opening sportcentrum Tolhuispark

  Vrijdagmiddag 26 januari is het nieuwe sportcentrum Tolhuispark geopend. De openingsceremonie startte met een ‘tumbling´ demonstratie van Turn- en Gymsport Dokkum, acrobatie waar menig aanwezige jaloers op was. Het centrum werd met een daverende knal en confettislierten officieel geopend, geactiveerd met een druk op de knop door Wethouder de Graaf, kinderburgemeester Aukje Miedema en Maarten Frazer van Optisport.

 • Aukje Miedema nieuwe kinderburgemeester gemeente Dongeradeel

  De raadszaal in Dokkum was op woensdag 24 januari niet het toneel van politici, maar van leerlingen uit groep 7 en 8. Zij kwamen met familie, vrienden en vriendinnen naar de verkiezing van de negende kinderburgemeester van Dongeradeel. Na een spannende strijd werd Aukje Miedema van de Foeke Sjoerdsskoalle uit Oosternijkerk gekozen.

 • Herinrichting Markt Dokkum spoedig weer van start

  De herinrichting van de Markt in Dokkum wordt spoedig hervat. Het bezwaar dat eind vorig jaar is ingediend door een pandeigenaar van de Markt is ingetrokken. Het ging de bezwaarmaker niet alleen om het parkeren, maar om de mogelijkheden van zijn pand aan de Markt als gevolg van de ontwikkelingen op de Markt.

 • ANNO gemeenten starten isolatieactie in 2018

  In de periode van 20 januari t/m 31 maart 2018 kunnen particuliere woningeigenaren uit  de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel 10% korting krijgen op de toegepaste vierkante meter prijs voor de maatregelen: spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloer-, en bodemisolatie. Deze actie wordt door het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket opgezet in samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven die meedoen aan de actie.

 • Kranslegging en herdenking 22 januari

  Maandag 22 januari aanstaande is het 73 jaar geleden dat er 20 gevangenen uit Leeuwarden en Groningen zijn gefusilleerd aan de Woudweg. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel gaat samen met leerlingen van het Dockinga college kransen leggen en herdenken.

 • Wij zijn op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Wat voor jou?

  De gemeente Dongeradeel is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Welke leerling uit groep 7 of 8 van de basisschool wil dit een jaar lang zijn?

 • Oud-burgemeester Haije Sybesma overleden

  Zaterdag 13 januari is op 79-jarige leeftijd oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma overleden. Sybesma ging eind 1976 als burgemeester aan de slag in Dokkum, de voorloper van de gemeente Dongeradeel, waar hij tot en met 1999 burgemeester was.

 • Prijswinnaars kerstbomenactie DDFK bekend

  Zaterdag 6 januari werden kerstbomen ingeleverd op de verzamelplekken in de vier DDFK gemeenten. Daar stonden vrijwilligers klaar om de bomen in ontvangst te nemen. In veel dorpen is de inzameling inmiddels uitgegroeid tot een gezellige bezigheid.

 • Feestelijke start werkzaamheden Ryslânsbrêge

  Om de Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeer bevaarbaar te maken, komen er in de wijk Fûgellân in Dokkum hogere bruggen. De Ryslânsbrêge, de verkeersbrug aan het einde van de Schans, is als eerste aan de beurt.

 • Donderdag 11 januari hoorzitting Bezwarencommissie

  Donderdag 11 januari is de hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Dongeradeel

  Op 4 januari 2018 werd in Theater Sense de laatste nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel gehouden.

 • U bent van harte welkom om met ons 2018 in te luiden!

  De vrijwilliger van het jaar 2017 wordt bekend gemaakt en er zijn optredens van Dansstudio Dokkum en de Dongeradichter met muzikale begeleiding. Burgemeester Marga Waanders kijkt terug op 2017 en blikt vooruit op 2018.

  Wanneer?
  Donderdag 4 januari

  Hoe laat?
  Van 19.30 - 22.00 uur

  Waar?
  Theater Sense, Hogedijken 18-2, Dokkum

  Graag tot ziens op 4 januari!

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel wensen u een gezond en inspirerend 2018!

 • 11 januari 2018: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

  Op donderdag 11 januari 2018 vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.
  De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte, ingang Suupmarkt). De vergadering is openbaar.

 • Inzamelactie kerstbomen

  Op zaterdag 6 januari tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u de kerstboom inleveren op de verzamelplekken. Bij de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om de bomen in ontvangst te nemen.

 • Uitstel herinrichting Markt Dokkum

  De gemeente Dongeradeel moet van de voorzieningenrechter de herinrichting van de Markt in Dokkum stilleggen. Dat heeft de gemeente Dongeradeel donderdag te horen gekregen.

 • Carbidknallers zijn de BOCK

  Op woensdag 20 december 2017 ontving burgemeester Marga Waanders een groep ‘carbidknallers’ in het stadhuis van Dokkum. Diegenen die carbid willen schieten op oudejaarsdag, moeten dat sinds 2015 bij de burgemeester aangeven om toestemming te krijgen. Woensdagmiddag konden de aanvragers de benodigde papieren voor dit jaar in ontvangst nemen.

 • Openingstijden rondom de feestdagen

  Wanneer is het gemeentehuis open rondom kerst en oud en nieuw? We hebben het even voor u op een rijtje gezet.

 • Sleuteloverdacht sporthal Tolhuispark

  Op dinsdag 19 december 2017 vond de sleuteloverdracht plaats van sporthal Tolhuispark in Dokkum. Jelle Teun Terpstra, projectleider bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, overhandigde de sleutel aan wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel. Wethouder De Graaf gaf de sleutel vervolgens door aan locatiemanager Ingrid van Rijswijk van Optisport, de exploitant van de sporthal.

 • Winkels open op Tweede Kerstdag

  Het college van Dongeradeel heeft besloten Tweede Kerstdag 2017 aan te wijzen als feestdag waarop het verbod in artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet geldt. Op Tweede Kerstdag mogen winkels in de gemeente Dongeradeel daarom open van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 • Sluiting sporthal De Trimmer en gymlokaal Van Kleffenstraat

  Sporthal De Trimmer en gymlokaal Van Kleffenstraat (Hoedemakerspolder) zijn vanaf 1 januari 2018 gesloten!
  Vanaf 2 januari 2018 bent u van harte welkom in de nieuwe sporthal van Sportcentrum Tolhuispark, adres: Tolhuispark 2, 9103 SN Dokkum.

 • Regels voor vuurwerk, carbidbussen en vreugdevuren

  Op deze pagina vindt je de regels voor het gebruik van vuurwerk, carbid e.d. in de gemeente Dongeradeel.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, Ferwert.
  Datum : 19 december 2017
  Tijd :      16.30 – 17.00 uur
  Voorzitter: de heer J. de Vries

 • Finalisten RTV NOF Sport- & Ondernemersverkiezing 2017

  De nominaties voor de RTV NOF Sport- & Ondernemersverkiezing 2017 zijn bekend. In een huis-aan-huis magazine en krant die deze week verschijnen worden de genomineerden aan het publiek voorgesteld. Uit tientallen inzendingen heeft de organisatie de finalisten geselecteerd. Zij maken nu kans om op vrijdagavond 19 januari a.s. tijdens een live tv-uitzending vanuit Old Dutch in De Westereen de titel in de wacht te slepen. Er kan de komende weken gestemd worden via www.rtvnof.nl/sportenondernemersprijs. Daarnaast zal een vakjury zich buigen over de vraag wie de prijs verdient.

 • Gratis parkeren in Dokkum rond Kerst en jaarwisseling

  Van 20 december 2017 tot en met 2 januari 2018 kan er in de Dokkumer binnenstad gratis worden geparkeerd. Net als voorgaande jaren, maar nu is de periode wat langer. Inkopen doen rond de feestdagen in Dokkum wordt hiermee extra aantrekkelijk.

 • Wmo- en leerlingenvervoer Noordoost rijdt met Jobinder

  Op vrijdag 8 december 2017 bekrachtigden de overheden en vervoerders hun samenwerking met het bekendmaken van de nieuwe naam van het vervoersysteem in Noordoost-Fryslân: Jobinder. Alle samenwerkende organisaties waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Samen zorgen zij er vanaf 8 januari 2018 voor dat reizigers die gebruik maken van Wmo- en leerlingenvervoer of de Opstapper in Noordoost-Fryslân goed en veilig op hun plek van bestemming komen.

 • Boring Markt Dokkum toont eeuwenlang gebruik van terp

  Op dit moment wordt op de Markt in Dokkum druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Abdijhof met ijsfontein. De graafwerkzaamheden worden onder begeleiding van twee archeologen uitgevoerd. Dat gebeurt omdat de Markt onderdeel is van de terp waarop Dokkum is gebouwd. Deze terp is aangewezen als archeologisch rijksmonument.

 • Carbidschieten: vraag op tijd aan

  Het afschieten van carbid is een echte traditie bij oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Wil je carbid afschieten dan heb je toestemming van de burgemeester nodig.

 • Statement burgemeester Waanders na afloop van de demonstratie op 2 december 2017

  Op 2 december 2017 heeft Stichting Nederland Wordt Beter van het grondrecht gebruikgemaakt om een manifestatie in Dokkum te houden. 
  Het doel hiervan was om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht.

  Hieronder vindt u de tekst van het statement van burgemeester Waanders na afloop van de manifestatie.

 • Manifestatie in Dokkum

  Iedereen met goede bedoelingen is welkom in Dokkum. Het leven in Dokkum gaat ondanks de manifestatie van Stichting Nederland Wordt Beter en alle reacties daarop, gewoon door.  Dat betekent dat de politie op moet kunnen treden tegen mogelijke ordeverstoorders van verschillende groeperingen. 

 • Militaire oefening van 4 tot en met 8 december 2017

  Van 4 tot en met 8 december 2017 vindt er in het gebied tussen de plaatsen Nes, Pieterburen, Ezinge en Driesum een militaire oefening plaats. Het betreft een terugkerende oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

 • Parkeerterrein Acht Zaligheden 2 december 2017 afgesloten

  Op zaterdag 2 december 2017 van 10.00 – 17.00 uur is het parkeerterrein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg te Dokkum afgesloten. Dit in verband met de aangekondigde manifestatie van de ‘Stichting Nederland Wordt Beter’, die op het parkeerterrein wordt gehouden. 
  Ook worden de toegangswegen naar het parkeerterrein, te weten de Strobossersteeg en Molensteeg, afgesloten.

 • Henk Verbunt nieuwe directeur DDFK-gemeenten

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DDFK-gemeenten heeft na een positief advies van de OR, de heer Henk Verbunt uit Twijzel, met ingang van 1 februari 2018 aangesteld als directeur van de  DDFK-gemeenten. Henk Verbunt is met deze benoeming ook beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân per 1 januari 2019.

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 7 december 2017

  Datum: 7 december 2017
  Plaats: gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

 • Statement burgemeester Waanders met betrekking tot de demonstratie op 2 december 2017

  Stichting Nederland wordt Beter heeft een kennisgeving gedaan om aanstaande zaterdag 2 december tussen 14.00 – 16.00 uur in Dokkum een manifestatie te houden. 
  Het doel hiervan is om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht.

  Hieronder vindt u de tekst van het statement van burgemeester Waanders met betrekking tot deze demonstratie.

 • De bloembollen gaan de grond in voor Dokkum Tulpenstad 2018

  De voorbereidingen om Dokkum in het voorjaar in een bloemenpracht te laten schitteren zijn in volle gang. Maandag 27 november is samen met wethouder Pytsje de Graaf een start gemaakt van het beplanten van de bolwerken en perkjes in de stad met maar liefst 2.250m2 bloemen en 43 bloemschalen. ‘Dit inisjatyf is in geweldige driuwfear foar Dokkum en de hiele regio, de stêd wurdt yn 'e maitiid sa moai yn' e skynwerper setten’ zo vertelt wethouder de Graaf.

 • Militaire oefening 11 t/m 15 december 2017

  Van 11 t/m 15 december 2017 vindt er een militaire oefening plaat, welke zich zal afspelen in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. U kunt daarom in gemeente Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Bezwaren Waaksma en De Jong ongegrond

  Na de uitspraak van de rechter kan het nieuwe vervoersysteem in Noordoost Fryslân na de kerstvakantie van start. De rechtszaak was aangespannen door Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong, omdat ze vonden dat de gunning niet eerlijk was verlopen. De rechter deed vanochtend uitspraak. Hij oordeelde dat alle bezwaren van Waaksma en De Jong ongegrond zijn.

 • Uitnodiging startbijeenkomst omgevingsproces Ternaarder Gasveld

  Namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaarder Gasveld: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Fryslân, de NAM, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel, nodig ik u uit voor de Startbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard op maandag 4 december 2017, 's avonds om half acht in dorpshuis Tunawerth in Ternaard.

 • Militaire oefening van 27 november t/m 1 december 2017

  Van 27 november t/m 1 december 2017 oefenen luchtmacht en landmacht in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen.

 • Verkenning gemeenten door bestuurders

  Donderdag 23 november 2017 verkenden de wethouders Pieter Braaksma van Dongeradeel en Jelle Boerema van Kollumerland c.a., samen met burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadiel, een deel van het Waddengebied bij de zeedijk van Ferwerderadiel. Wethouder Emke Peterson van Dantumadiel was helaas verhinderd.

 • Burgemeester Waanders brengt statement rondom gebeurtenissen Sinterklaasintocht

  De stad Dokkum heeft dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas georganiseerd. Het was voor de ruim 15.000 bezoekers aan de stad een groot feest. Ook landelijk is de intocht goed bekeken, ruim 2.2 miljoen tv-kijkers zagen live de Sint in Dokkum aankomen. Velen vanuit de Dongeradeelse samenleving hebben een rol in de voorbereiding van de intocht gehad, waarvoor mijn hartelijke dank voor deze geweldige inzet en samenwerking.

 • De burgemeester van Dongeradeel heeft op 17 november 2017 een noodbevel uitgevaardigd.

  Het noodbevel is geldig op 18 november 2017 van 8.00 tot 16.00 uur.

 • Twee extra koopzondagen dit jaar in Dokkum

  Vanaf 2 april 2017 is er elke eerste zondag van de maand koopzondag in de historische binnenstad van Dokkum. De winkels mogen dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn twee zondagen aan toegevoegd, zondag 17 en zondag 24 december.

 • Dringende vragen over de Sinterklaasintocht?

  Voor dringende vragen over de intocht van Sinterklaas in Dokkum kunt u vandaag, vrijdag 17 november, tot 16.30 uur bellen met 0519 - 298840.

 • Start werkzaamheden Ryslânsbrêge Dokkum

  Donderdag 16 november start aannemer Jansma met de werkzaamheden aan de Ryslânsbrêge in Dokkum. Voor het bevaarbaar maken van de Súd Ie, tussen Dokkum en het Lauwersmeer, worden in de wijk Fûgellân de bruggen opgehoogd. Het werk aan de verkeersbrug aan het einde van de Schans, de Ryslânsbrêge, gaat als eerste in uitvoering. De brug wordt verhoogd tot 2,5 meter boven het waterpeil. De nieuwe brug wordt smaller, maar is geschikt voor alle verkeer. In het voorjaar van 2018, wordt de brug in de Reigerstraat vervangen door een hooghout. Ook de brug achter De Zwaan krijgt een grotere doorvaarthoogte.

 • Constructieve samenwerking voor Noordzijde Dokkum

  De gemeente Dongeradeel wil naar aanleiding van de Binnenstadsvisie voor Dokkum een opwaardering van ’t Panwurk en de omgeving. De directe aanleiding om nu in actie te komen is de vraag van de Jumbo, direct grenzend aan ’t Panwurk, om de supermarkt uit te breiden. De gemeenteraad heeft voor de planvorming voor het gebied en de bijbehorende onderzoeken nu 100.000 euro beschikbaar gesteld. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat dit gebied zowel praktisch als visueel een betere verbinding met de binnenstad krijgt. Omdat zowel de gemeente als Jumbo plannen hebben in dit gebied willen de partijen samen optrekken. 

 • Brief van burgemeester Marga Waanders aan alle bezoekers van de landelijke Sinterklaasintocht

  Vandaag richt burgemeester Marga Waanders zich tot alle bezoekers van de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum via een open brief. 

 • Mantelzorgers in de DDFK-gemeenten getrakteerd op rondvaart Waddenzee

  In het kader van de Dag van de Mantelzorg werden op zaterdag 11 november 115 mantelzorgers uit de DDFK-gemeenten getrakteerd op een gezellige rondvaart met buffet en livemuziek over de Waddenzee. De inzet van mantelzorgers is goud waard. De DDFK-gemeenten willen hen daarom, daar waar nodig, zo goed mogelijk ondersteunen en eens per jaar in het zonnetje zetten.

 • Aanmeldactie voor mantelzorgers start weer

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waarderen het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld bij de gemeenten. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2018 aanmelden ontvangen een VVV-bon van € 40,-.

 • Burgemeester en wethouders geven gastles in de Week van Respect

  Deze week is het De Week van Respect in het onderwijs. Burgemeester Sicko Heldoorn en de wethouders Roelof Bos, Gerben Wiersma, Pieter Braaksma, Pytsje de Graaf en Paul Maasbommel hebben een persoonlijke gastles verzorgd op diverse scholen om samen met kinderen te praten over het bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar ruimte en respect is voor iedereen.

   

 • Kinderen brengen de burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel een ontbijtje in het stadhuis

  Donderdagochtend 9 november brachten de kinderen van groep 8 van CBS de Springplanke in Engwierum een ontbijtje bij burgemeester Marga Waanders in het stadhuis. Met het burgemeestersontbijt geeft de burgemeester het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen.

 • Feestelijke opening Sinterklaashuis in Dokkum

  Op woensdag 15 november om 14.00 uur opent kinderburgemeester Noa Daannette Groenevelt het Sinterklaashuis. Iedereen is welkom!
   

 • Militaire oefening 13 november t/m 1 december rondom Marnewaard

  Van 13 november t/m 1 december 2017 is er een militaire oefening rondom het militaire oefenterrein de Marnewaard.

 • Vaarverbod Dokkum 18 november 2017

  In verband met de landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2017 geldt van 09:00 tot 14:00 uur een vaarverbod voor alle recreatievaart op een aantal wateren in en rond de binnenstad van Dokkum. Sinterklaas komt met zijn stoomboot rond het middaguur aan in het Grootdiep te Dokkum.

 • Gemeentehuis vrijdagavond 17 november gesloten

  De avondopenstelling van het gemeentehuis in Dokkum komt op vrijdag 17 november te vervallen in verband met voorbereidingen in het kader van de landelijke Sinterklaasintocht.
   

 • Donderdag 9 november raadsvergadering

  Morgen, donderdag 9 november, is er een raadsvergadering in Dongeradeel. Door ziekte is de aankondiging niet op de gemeentepagina gepubliceerd.

 • Tentoonstelling 'Wie komt er alle jaren?'in Sinterklaashuis

  Van maandag 6 november tot zaterdag 2 december is de pop-up tentoonstelling Wie komt er alle jaren? Tussen bisschop en boeman te zien in het Sinterklaashuis aan de Dijk 4-6 in Dokkum. Op vrijdag 3 november om 17:00 uur wordt aan belangstellende pers de mogelijkheid geboden om de tentoonstelling te bezichtigen en in gesprek te gaan met de makers. 

 • Start scholenproject 'Slakje en het biobakje'

  Vandaag, vrijdag 3 november, is de officiële start van het scholenproject ´Slakje en het biobakje´; een project van de DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) en NME centrum De Klyster. Leerlingen van SBO De Twine ontvangen het eerste exemplaar van een heuse ontdekhoek uit handen van vier DDFK-wethouders, Jelle Boerema, Pieter Braaksma, Jaap Hijma en Gerben Wiersma.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze vergadering vindt plaats op 7 november 2017 in het gemeentehuis van Dantumadiel, Hynsteblom 4, Damwâld.

 • 2 november: Aalsumerpoort aantal uren gesloten voor autoverkeer

  De Aalsumerpoort zal op donderdag 2 november 2017 rond het middaguur - in verband met werkzaamheden - een paar uur gesloten zijn voor autoverkeer.
  Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van de Aalsumerpoort.

 • Ondertekening convenant ‘Mei fêste hân’

  Grensoverschrijdend gedrag en gebruik alcohol en drugs te lijf

  Op maandag 30 oktober 2017 ondertekenden 13 organisaties – waaronder de DDFK-gemeenten en diverse onderwijsinstellingen - uit Noordoost Fryslân het convenant ‘Mei fêste hân’ (met vaste hand). Met een vaste hand werken het voortgezet onderwijs, de politie en de DDFK-gemeenten samen om onder schoolgaande jongeren het gebruik van alcohol en drugs en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.  
   

 • Vereniging Friese gemeenten en De Friesland pakken samen schuldenproblematiek aan

  Om te voorkomen dat inwoners van Fryslân met betalingsachterstanden verder in de problemen komen, slaan de Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar de handen inéén. Donderdag 2 november zetten beide partijen een handtekening onder het convenant ‘Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek 2017 – 2021’. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek in geheel Fryslân.

 • Wie wordt de vrijwilliger van het jaar 2017 van Dongeradeel?

  Kent u een vrijwilliger die volgens u deze prijs verdient? Laat het weten en meld deze vrijwilliger aan! De vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen.
   

 • Militaire oefening 30 oktober t/m 3 november rondom Marnewaard

  Van 30 oktober t/m 3 november 2017 is er een militaire oefening in het gebied tussen  Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen.

 • Bewaarkrant Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten

  Het gebiedsteam…hoe zat het ook alweer? Kan de gemeente mij helpen mijn administratie weer op orde te krijgen? Mag ik zelf huishoudelijke hulp regelen? De antwoorden op deze, en nog vele andere vragen, vindt u in de bewaarkrant ‘Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten’. Deze krant wordt in week 43 verspreid, tegelijk met de Huis-aan-huis krant.

 • 9 november 2017: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

  Op donderdag 9 november 2017 vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.
  De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte, ingang Suupmarkt). De vergadering is openbaar.

 • 28 oktober 2017: Nacht van de Nacht in het Nationaal Park Lauwersmeer

  Zaterdag 28 oktober 2017 wordt in het Lauwersmeergebied de Nacht van de Nacht gevierd. De gemeenten schakelen op verschillende plekken de openbare verlichting uit en in het Nationaal Park Lauwersmeer en de dorpen eromheen worden activiteiten georganiseerd.

 • Website Sint Dokkum online

  Vanaf vandaag, vrijdag 13 oktober,  is de website www.sintdokkum.nl online. Op deze website staan tal van praktische informatie over de intocht van de Goedheiligman op zaterdag 18 november 2017 in Dokkum. Voor kinderen zijn er kleurplaten, spelletjes en filmpjes te vinden.

 • Burgemeesters en wethouders lezen voor op Dag van de Duurzaamheid

  Dinsdagmorgen 10 oktober lazen de collegeleden van de DDFK Gemeenten voor op verschillende basisscholen in de gemeente. Dit gebeurde in het kader van de Dag van de Duurzaamheid, die dit jaar voor de negende keer heeft plaatsgevonden met het thema  'De Wereld van Voedsel'.

 • Waaksma en De Jong niet tevreden met gunning vervoer Noordoost

  Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong hebben door middel van een dagvaarding een rechtszaak aangespannen, omdat ze niet willen dat taxivervoerders Dorenbos en Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) ook percelen gegund krijgen in de aanbesteding van het vervoer in Noordoost-Fryslân.

 • Harddraversdyk Dokkum afgesloten wegens wegwerkzaamheden

  In opdracht van DDFK gemeenten voert combinatie Jansma Drachten – Koninklijke Sjouke Dijkstra van maandag 9 oktober 06.00 uur tot en met vrijdag 13 oktober 17.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de Harddraversdyk in Dokkum. De weg is die periode vanaf afslag Hogedijken tot voor de afslag naar het Harddraverspark afgesloten. De stremming geldt niet voor het fietspad. 

 • Markt Dokkum wordt groen Abdijhof met historisch verhaal. Parkeren en evenementen blijven mogelijk

  Op 20 november aanstaande gaat de schop in de grond; de Markt in Dokkum wordt een groen Abdijhof met de contouren van de oude Abdijkerk, een unieke ijsfontein, 16 mooie bomen en verhaaltegels over de Markt en Dokkum. Het geheel zorgt voor een sfeervol verblijfsgebied met diverse terrassen.

 • Renovatiewerkzaamheden riolering Paesens-Moddergat

  In de periode van 9 oktober t/m 1 november 2017 zijn er in Peasens-Moddergat werkzaamheden aan de riolering. Het betreft voor het grootste deel het zogenaamd relinen van bestaande riolen. Door middel van de zogenaamde “kousmethode” worden de betreffende riolen voorzien van een nieuwe binnenwand.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst vindt plaats in het  gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, Ferwert.
  Datum : 3 oktober 2017
  Tijd :      16.00 – 16.30 uur
  Voorzitter : de heer J. de Vries

 • Route Sinterklaasintocht Dokkum bekend

  Op zaterdag 18 november staat Dokkum in de schijnwerpers! Op deze dag vindt in de historische stad de landelijke intocht van Sinterklaas plaats. Naar verwachting zullen hier ongeveer 25.000 bezoekers genieten van een mooi welkomstfeest.k praktische informatie te vinden is.

 • Remdemonstratie voor scholieren

  Leerlingen van het Dockinga College, Mavo De Saad em CSG Piter Jelles kregen afgelopen week en deze week een ‘remdemonstratie’. De proef werd gehouden in Damwâld, Dokkum en Ferwert.

 • Vul de enquête in over biodiversiteit en maak kans op een waardebon van € 150

  Woon je in gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. of Tytsjerksteradiel? Vul dan nu de enquête in over biodiversiteit in jouw eigen omgeving en maak kans op een waardebon van € 150!

 • Schuif aan en praat mee over de toekomst van het Friese platteland

  In juni was de eerste ronde van de Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden is omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover praten we graag met u verder in de eerste week van oktober.

 • Bijeenkomst over de 'Nacht van de Nacht' in het Lauwersmeergebied

  Op donderdag 28 september 2017 is er een bijeenkomst over de Nacht van de Nacht voor inwoners en ondernemers in en rond het Lauwersmeergebied.

 • Regionale vervoerders winnaars bij her-aanbesteding vervoer Noordoost

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het vervoer te gunnen aan vijf vervoerders. Dit zijn Taxi NOF, Taxi Waaksma, Taxi Postma, VMNN en Taxi Dorenbos. Zij leveren vanaf 8 januari 2018 de voertuigen en chauffeurs voor de ritten die onder regie van de mobiliteitscentrale gereden worden door heel Noordoost Fryslân voor het Wmo- en leerlingenvervoer. 

 • Een pand in de binnenstad van Dokkum op authentieke wijze aanpassen? De plannenkamer geeft advies op dinsdag 26 september

  Op dinsdag 26 september kunnen bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum advies inwinnen over aanpassingen aan hun woning met behoud of verhoging van authenticiteit. Dat kan vanaf 19.30 uur op de bovenverdieping van De Waegh in Dokkum.

 • Opening textielsorteercentrum Kringloopbedrijf ‘De Wissel’ Dokkum

  Maandag 18 september 2017 opende Kringloopbedrijf ‘De Wissel’ een nieuw textielsorteercentrum voor de regio. Dit centrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en met afvalverwerkingsbedrijf Omrin en ReShare. Beide gemeenten hebben al sinds jaren een overeenkomst met de Wissel om herbruikbare goederen in te nemen.

 • Werkzaamheden nabij fietspad Jaachpad t.h.v. Ee

  Donderdag 21 september verricht Wetterskip Fryslân werkzaamheden nabij het fietspad Jaachpad (ten hoogte van Ee), waardoor er enige overlast kan ontstaan. Het fietspad wordt niet gestremd.
   

 • Denk mee over de toekomst van de zorg in Noordoost Fryslân

  De Creathon is een tweedaags evenement met een concrete opbrengst. In verschillende rondes gaan mensen brainstormen over vragen die zij zelf aandragen. Thema’s daarbij zijn: wonen, bewegen, zorgen, vieren, leren, eten en maken.

 • Schade op begraafplaats Lindenhof door hevige regenval

  De heftige regenval van zaterdagmiddag heeft schade veroorzaakt aan diverse graven op begraafplaats Lindenhof te Dokkum. De gemeente is op de hoogte en zal maatregelen treffen.

 • Wateroverlast in Dokkum

  De binnenstad van Dokkum heeft te maken met flinke wateroverlast. Gemeente en brandweer zijn druk bezig om de overlast mogelijk op te lossen. Alle pompgemalen staan inmiddels open.

 • Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

  Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de aanpak voor het omgevingsproces Ternaard. Het gaat om een onafhankelijk omgevingsproces waarbij samen met inwoners en andere belanghebbenden de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart worden gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Hiertoe hebben de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten. 

 • Indicatief ontwerp parkeerterrein Harddraverspark

  In de binnenstadsvisie Dokkum is een uitbreiding en kwalitatieve herinrichting van parkeerterrein “De Harddraver” voorzien. In relatie tot een herinrichting van de Markt is onlangs aan de raad voorgesteld een versnelde realisatie van een nieuw vergroot parkeerterrein.

 • Nieuwe serie bijeenkomsten voor startende ondernemers ‘Dwaande met je bedrijf’

  Van september tot en met november organiseert Netwerk Noordoost weer een serie uit de ondernemerscyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ voor startende ondernemers in Noordoost Fryslân. In zeven modules krijgen beginnende ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen.

 • Vier gemeenten in Noordoost Friesland kiezen voor behoud aandelen ENECO

  De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. moeten voor 31 oktober 2017 het gemeentelijk standpunt bekend maken betreffende de aandelenpositie aan de aandeelhouderscommissie (AHC).

 • Militaire oefening 4 t/m 15 september

  Van 4 t/m 15 september 2017 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland. In het tussenliggende weekend wordt niet geoefend.

 • Militaire oefening op 4/5 en 25/26 september

  Op 4 & 5 en op 25 & 26 september 2017 zijn twee militaire oefeningen gepland, welke zich zullen afspelen op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

 • Themaweek ‘NIX zonder ID’

  Van 7 t/m 14 september 2017 is de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’. Tijdens deze week is er ook in onze gemeente extra aandacht voor de wettelijke verplichting dat aan jongeren onder de 18 jaar bij het willen kopen van alcohol naar hun identiteitsbewijs wordt gevraagd. 

 • Samen tegen eenzaamheid. Doet u mee?

  Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Daar kunnen en moeten we samen iets aan doen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

 • Militaire oefening 4 t/m 8 september

  Van 4 t/m 8 september 2017 is er een militaire oefening die zich zal afspelen in het gebied tussen de plaatsen Holwert, Surhuisterveen en Warffum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

 • Militaire oefening van 29 op 30 augustus 2017

  In de avond/nacht van 29 op 30 augustus 2017 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

 • 14 september 2017: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

  Op donderdag 14 september 2017 vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.
  De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte, ingang Suupmarkt). De vergadering is openbaar.

 • Reconstructie kruising Holwerderweg/Hiausterdyk/Havelandoweg te Dokkum

  In opdracht van de gemeente Dongeradeel start Aannemingsmaatschappij D. Pijnacker na de bouwvakvakantie met de reconstructie van de kruising Holwerderweg ter hoogte van de Hiausterdyk en de Havelandoweg te Dokkum.

 • Luchtmacht oefent boven de Marnewaard en Drenthe

  Op maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september oefenen F-16 vliegers van de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) Close Air Support (CAS) met eenheden van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden ’s ochtends en ‘s middags plaats boven het oefenterrein van de Marnewaard en in het luchtruim boven Drenthe.

 • Halvemaanspoortbrug klaar voor gebruik

  De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is vanaf dinsdag 15 augustus 14.00 uur weer klaar voor gebruik. Half april van dit jaar startte aannemer Jansma uit Drachten met de werkzaamheden om de brug op te hogen en te voorzien van een nieuw brugdek. De brug is dé toegangspoort tot de Súd Ie, die vanaf 2019 bevaarbaar is.

 • Vernielingen op begraafplaats Damwâldsterreedsje

  Op de gemeentelijke begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje in Dokkum zijn de afgelopen week tenminste 7 grafmonumenten vernield. De gemeente inventariseert de schade, maar de oudere graven zijn waarschijnlijk zo beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn. De gemeente informeert de nabestaanden hierover.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

  Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.0). Deze werd eerder uitgesteld. Door de omvang van de database duurt deze release helaas twee dagen. Het Omgevingsloket is daarom 18 en 19 augustus beide dagen niet beschikbaar. Ook het gebruik van webservices is deze dagen niet mogelijk.

 • Minimagids: wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

  Heb je een laag inkomen? Is het iedere maand een hele uitdaging om rond te komen, moet je dingen laten omdat je ze simpelweg niet kunt betalen? Dan is het goed om te weten dat je ondersteuning kunt krijgen. Weten welke mogelijkheden er zijn? Je leest het in de Minimagids! 

 • Wijzigingen welstandscriteria beschermde stads- en dorpsgezichten Dongeradeel

  De gemeente is voornemens om voor het beschermd stadsgezicht en de beschermde dorpsgezichten gewijzigde welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

 • Bereikbaarheid team Ynkommen tijdens vakantieperiode

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u doen via werk.nl. Lukt dit niet dan kunt u terecht op de inloopochtend van team Ynkommen. In de vakantieperiode van 31 juli 2017 tot en met 18 augustus 2017 (week 31 tot en met week 33) vindt deze inloopochtend alleen plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt zich melden in het gemeentehuis in Damwâld (neemt u een geldig ID bewijs mee?). 

 • Begin augustus start werkzaamheden Bochtjesplaat Ezumazijl

  Begin augustus starten de werkzaamheden aan de Bochtjesplaat. Dit natuurgebied ligt aan de westkant van het Lauwersmeer, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Esonstad.

 • Directeur GGD aangewezen als toezichthouder

  De DDFK colleges hebben voor iedere gemeente afzonderlijk op 11 juli 2017 (in Kollum op 7 juli) besloten de directeur van de GGD met ingang van 1 januari 2017 aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 1.61 en artikel 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit onder gelijktijdige intrekking van het huidige aanwijsbesluit 2010.

 • 25 juli 2017: uitnodiging Plannenkamer Binnenstad Dokkum

  Op dinsdag 25 juli kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Afspraken overbruggingscontracten doelgroepenvervoer Noordoost en nieuwe aanbesteding open voor inschrijvingen

  Het Mobiliteitsbureau in Noordoost-Fryslân heeft afspraken gemaakt met de huidige vervoerders over het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) over overbruggingscontracten. Dat betekent dat de cliënten tot in ieder geval 8 januari 2018 dezelfde vervoerder houden als ze nu hebben.

 • Woningmarktanalyse brengt woningvraag en -aanbod in Noordoost Fryslân in beeld

  Sterke huishoudenskrimp na 2025, behalve in Buitenpost, Hurdegaryp, Burgum, Surhuisterveen, Kollum en Dokkum.

 • Veel belangstelling voor ondertekening eerste landelijke Regiodeal in Buitenpost

  Tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst gistermiddag in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regiodeal is hiermee de eerste die landelijk wordt ondertekend.

 • Startsein educatieprogramma ‘Pierewaaien‘

  Op woensdag 12 juli 2017 opende wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Dongeradeel het jeugd-educatieprogramma Pierewaaien op de kwelder bij Holwerd. Het project is een initiatief van de gemeente Dongeradeel, Staatsbosbeheer, NME centrum De Klyster en Waddenbeleefcentrum De Noordhoren.

 • Woning zonder aardgasaansluiting haalbaar?

  Een woning zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het lijkt onhaalbaar en te mooi om waar te zijn. Maar de praktijk laat het tegendeel zien. Het is een landelijke trend om een woning te renoveren naar ‘Nul op de Meter’ of ‘Energieneutraal’.

 • Militaire oefening 15 t/m 19 juli rondom Marnewaard

  Van 15 t/m 19 juli 2017 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

 • DDFK-gemeenten presenteren nieuwe website: Noordoosthelpt.nl

  Helpen en geholpen worden. Dat maakt onze samenleving een stuk fijner. Om dat mogelijk te maken lanceren de DDFK-gemeenten een gloednieuwe website: www.noordoosthelpt.nl.

 • Haardhout te koop

  De gemeente Kollumerland c.a. heeft stamhout te koop, afkomstig van snoeiwerkzaamheden binnen de gemeente. Dit hout wordt door cliënten van Talant gekloofd en verkocht. U kunt het hout via Talant bestellen (0511-451060).

 • Marjan Groen winnares ‘Gedichtenkunst’

  Woensdagmiddag was het groot feest op CBS De Eker in Anjum. Marjan Groen uit groep 8 won met haar kunstgedicht 'Guozzen' de hoofdprijs in de wedstrijd ‘Gedichtenkunst’ van de gemeente Dongeradeel.

 • Maandag 3 juli 2017: landelijk controlebericht NL-Alert

  Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

 • Raad van State geeft groen licht voor uitbreiding bedrijventerrein Ee

  De uitbreidingsplannen aan de Tibsterwei in Ee van drie bestaande bedrijven uit hetzelfde dorp zijn veiliggesteld door een belangrijke uitspraak van de Raad van State op 28 juni 2017.

 • Nieuwe release Omgevingsloket uitgesteld

  De nieuwe versie van Omgevingsloket online zou op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli worden geplaatst (release 2.13.0). Bij het testen van de nieuwe versie zijn onverwachte fouten opgetreden. Daarom is deze release enkele weken uitgesteld. Omgevingsloket online is 30 juni en 1 juli gewoon beschikbaar.

 • Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

  U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

 • Binnenstad Dokkum start plannenkamer voor versterken authenticiteit

  Maandagavond 19 juni is de plannenkamer Dokkum van start gegaan. Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken.

 • Feestelijke onthulling naambord ‘Kleisloot’

  Woensdag 21 juni hebben wethouder Pytsje de Graaf en mevrouw M.A.C. Zeinstra (één van de langst wonende bewoners van de Altenaflat) op feestelijke wijze het naambordje ‘Kleisloot’ onthuld. De steeg tussen de Altenaflat en de Holtenaflat heet vanaf nu ‘Kleisloot’.

 • Stremming kruispunt Diepswal - Halvemaanspoort - Op de Hoogte in Dokkum

  Maandag 26 juni 2017 start aannemer Jansma uit Drachten met het aanpassen van het kruispunt Diepswal - Halvemaanspoort - Op de Hoogte in Dokkum. Het kruispunt is de hele week volledig gestremd voor al het verkeer. De doorgaande route door de binnenstad van Zuid - Noord is deze week daardoor ook gestremd. De noordkant van de binnenstad blijft bereikbaar via de Aalsumerpoort.

 • Praat mee over de toekomst van Fryslân

  In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt. De provincie Fryslan en de gemeenten werken aan een gezamenlijke omgevingsvisie. 

 • Nu ook piepschuim apart inzamelen

  Op de Milieustraat aan de Koailoane te Damwâld is een speciale container geplaatst voor het inzamelen van stukken piepschuim, oftewel voor piepschuimen verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld elektrische apparaten.

 • Workshop Participatieverklaring: in gesprek over homohuwelijk en hoofddoekjes

  Als je als nieuwkomer in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat je de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgt. Ook is het noodzakelijk om te weten wat in Nederland en voor Nederlanders belangrijk is. maakt deel uit van het inburgeringsexamen en nieuwkomers zijn verplicht om deze te tekenen.

 • Militaire oefening 12 t/m 30 juni rondom Marnewaard

  Van 12 t/m 30 juni 2017 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

 • DDFK gaat voor extra kansen vrijwilligers KH 2018

  In het kader van KH 2018 worden volgend jaar meer dan 600 projecten uitgevoerd in de hele provincie Fryslân. Projecten die alleen succesvol kunnen zijn dankzij de inzet van vrijwilligers. 
  Die grote inzet van vrijwilligers moet ook extra kansen bieden aan mensen die al lange tijd niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.

 • Colleges DFK eens over financiële keuzes Noardeast-Fryslân in 2018-2021

  De colleges van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben hun gezamenlijke perspectiefnota ‘Een gedeelde toekomst’ vastgesteld. In de perspectiefnota maken de colleges financiële keuzes die zich uitstrekken over de datum van de herindeling heen. De colleges vinden namelijk dat zij op dit moment keuzes moeten maken die in het belang van alle inwoners zijn, niet alleen in het belang van de inwoners van de eigen gemeente. Het vaststellen van een gezamenlijke perspectiefnota is hiermee een belangrijke stap in het fusieproces naar de nieuwe gemeente.

 • Reconstructie riolering Oosternijkerk en Lioessens

  Op veel plekken in Nederland is het rioolstelsel verouderd en toe aan vervanging. Het klimaat verandert en grote hoosbuien komen steeds vaker voor. Om er voor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden is de gemeente Dongeradeel in kaart aan het brengen op welke plekken het riool als eerste vervangen moet worden.

 • Afsluiting en stremming door herinrichting Houtkolk Dokkum

  Het gebied rondom de Houtkolk wordt opnieuw ingericht. In verband met de start van de sloopwerkzaamheden wordt vanaf 15 juni de Houtkolk afgesloten. De afsluiting is vanaf de rondweg West tot aan de Polle.

 • Afsluiting en stremming door herinrichting Houtkolk Dokkum

  Het gebied rondom de Houtkolk wordt opnieuw ingericht. In verband met de start van de sloopwerkzaamheden wordt vanaf 15 juni de Houtkolk afgesloten. De afsluiting is vanaf de rondweg West tot aan de Polle.

 • Speciaal e-mailadres voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum

  Dokkum mag dit jaar, 2017, de landelijke intocht van Sinterklaas verzorgen. Daar zijn we trots op en we gaan er alles aan doen om er een mooi kinderfeest van te maken.

 • Borden Unesco Wadden Werelderfgoed langs de Sintrale As

  De status van Wadden Werelderfgoed moet meer worden uitgedragen. Dat vinden de ondernemers in Dokkum. Een van de opties om de Wadden meer te promoten was het plaatsen van een opvallend bord langs de Sintrale As.

 • Persverklaring uitspraak rechter over aanbesteding vervoer Noordoost Fryslân

  We hebben de uitspraak bestudeerd. Wij volgen het vonnis van de rechter en zijn voornemens om het vervoer zo snel mogelijk opnieuw aan te besteden. Dat doen we omdat we de continuïteit van het vervoer in Noordoost Fryslân belangrijk vinden en we de reizigers niet in de kou willen laten staan.

 • Openbare vergadering AB Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 6 juni in het gemeentehuis van Ferwerderadiel.

 • Gemeentehuizen tweede pinksterdag gesloten

  Op maandag 5 juni (tweede pinksterdag) zijn de DDFK gemeentehuizen gesloten. Voor eventuele wijzigingen in de afvalinzameling verwijzen wij u naar de afvalkalender.

 • Landelijke Intocht Sinterklaas in Dokkum

  De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Dokkum, een gezellige vestingstad met een prachtig historisch centrum. Op zaterdag 18 november vaart de Goedheiligman met zijn pieten naar de binnenstad van deze Admiraliteitsstad.

 • WhatsApp Buurtpreventie waakt over noordelijkste stad van Nederland

  Burgemeester Marga Waanders onthulde op woensdag 24 mei 2017 aan de Aalsumerpoort in Dokkum bordjes voor WhatsApp Buurtpreventie. Dit deed zij samen met wijkagent Henk Postma en Eelke Zwart van de Ondernemersvereniging Dokkum. 

 • Nieuw: algemene voorziening voor een schoon huis

  Inwoners van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel kunnen na de zomer gebruik maken van een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Dat betekent dat ze zelf - zonder tussenkomst van de gemeente -  een hulp in de huishouding mogen gaan regelen via één van de zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Voor Amelanders komt er ook een algemene voorziening, maar onder iets andere voorwaarden.

 • Uitnodiging Mantelzorgpanel Noordoost Fryslân

  Zorgt u regelmatig voor een ander? Wordt u daarbij goed ondersteund door uw gemeente? Bent u tevreden met de informatie die u krijgt? Wij horen graag uw mening! Uw gemeente nodigt u uit om deel te nemen aan het digitale ‘Mantelzorgpanel’ van Partoer. Dit panel bestaat uit mantelzorgers uit Noordoost Fryslân die hun ervaringen delen en meedenken over de ondersteuning van mantelzorgers. 

 • Kansen voor alle kinderen in de DDFK-gemeenten

  Veel kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen en kunnen ze daardoor niet meedoen. DDFK-gemeenten hebben het Kindpakket, waardoor ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

 • Informatiebijeenkomsten: 'Van dorp naar As'

  De eerste keer rijden over de Sintrale As kan spannend zijn. Want welke kant moet je op om op de bestemming te komen? Hoe werken ovondes eigenlijk? En wat is Shared Space? Om weggebruikers een handje te helpen, organiseert de provincie Fryslân samen met Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Bevordering Verkeerseductie verschillende informatiebijeenkomsten bij u in de buurt. 

 • Start tweede uitbreiding bedrijventerrein Betterwird Dokkum

  De gemeente Dongeradeel start met de aanleg van de volgende uitbreidingsfase van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. De eerste uitbreidingsfase aan de noordzijde van het bedrijventerrein is in 2014 gerealiseerd.

 • Start nieuwbouw Houtkolk Dokkum. Van industriefunctie naar unieke woningbouwlocatie

  Vanochtend, woensdag 10 mei, werd een officieel begin gemaakt met de sloop van gebouwen op het bedrijventerrein aan de Houtkolk in Dokkum. Gedeputeerde Kielstra verrichte de starthandeling door een begin te maken met de sloop. 

 • Duo-wethouderschap CDA Dongeradeel door Van der Ploeg en Hanemaaijer

  CDA-fractievoorzitter Esther Hanemaaijer gaat samen met wethouder Albert van der Ploeg voor CDA Dongeradeel het wethouderschap vervullen. Op deze manier kan wethouder Van der Ploeg binnenkort starten met zijn beoogde voorzittersfunctie voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Tegelijkertijd is het voor Hanemaaijer een mooie kans om in nauwe samenwerking met Van der Ploeg versneld in het wethouderschap te groeien. Het gedeelde wethouderschap heeft de instemming van de coalitiefracties.
   

 • Welstandscriteria Tsjerkepaed Niawier

  Voor het herstructureringsterrein aan het Tsjerkepaed in Niawier zijn nieuwe welstandscriteria opgesteld. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Op donderdag 4 mei wordt er in Dokkum, Ternaard, Holwerd, Anjum en Metslawier een dodenherdenking gehouden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om aan één van deze herdenkingen en/of stille tochten deel te nemen.

 • Aanpassing automatische incasso gemeentelijke belastingen 2017

  31 maart 2017 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 verzonden. Als u als belastingplichtige één van de DDFK-gemeenten heeft gemachtigd voor automatische incasso worden de gemeentelijke belastingen in acht (Ferwerderadiel), tien (Dongeradeel) of twaalf (Dantumadiel en Kollumerland c.a.) gelijke maandelijkse termijnen afgeschreven. De eerste afschrijving stond gepland op 30 april 2017.

 • Vaarstremming Woudpoortbrug 9 en 10 mei

  Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei is de Woudpoortbrug in Dokkum voor het scheepvaartverkeer gestremd. Er wordt dan onderhoud aan de bewegingswerken in de brug uitgevoerd.

 • Ellie Brandsma-Brouwer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  Op woensdag 26 april ontvangt één persoon tijdens de Lintjesregen uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Militaire oefening van Van 1 t/m 4 mei 2017

  Van 1 t/m 4 mei 2017 is er een militaire oefening in het gebied tussen de plaatsen Wierum, Kollum en Kloosterburen. Het betreft een terugkerende oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

 • Gemeenteraad in gesprek over Nieuwe Democratie

  De samenleving verandert in hoog tempo. Hoe kan de gemeenteraad daarop inspelen? Raadsleden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gingen op 19 april in gesprek over het bouwen en onderhouden van relaties met inwoners en ondernemers.

 • Centrale As genomineerd voor Galjaardprijs – Stem Foarút mei de As!

  De algehele communicatie van de Centrale As, met als hoogtepunt de openingsevenementen, is één van de vijf genomineerden voor de Galjaardprijs.

 • Onderzoek karakteristieke panden Dokkum

  Hoeveel karakteristieke panden staan er bȗten de bolwerken in Dokkum? De gemeente Dongeradeel wilde graag antwoord op deze vraag en heeft daarom onderzoek gedaan. Dongeradeel wil de kwaliteit van de fysieke leefomgeving borgen en waar mogelijk versterken. Dat staat in het collegeprogramma 2014-2018.

 • 9 mei 2017: startersavond Noordoost Fryslân

  Ben jij een beginnende ondernemer of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? Kom dan op dinsdag 9 mei naar de startersavond in Damwâld! 

 • Repair Café

  Op woensdag 19 april 2017 gaan de deuren open van het Repair Café in Kollum. Een Repair Café is een plek waar mensen hun kapotte spullen kunnen laten repareren. Hierdoor bespaar je milieu en beurs. Bovendien ontmoet je andere mensen en kun je je eigen kennis vermeerderen. 

 • Leerlingen Dockinga College delen ideeën over Circulaire Economie

  Maandagochtend 10 april presenteerden leerlingen van het Dockinga College hun ideeën over Circulaire Economie aan de Dokkumer Vlaggen Centrale en de gemeente Dongeradeel. De ruim 140 HAVO/VWO leerlingen hebben zich de afgelopen weken in dit onderwerp verdiept en slimme oplossingen bedacht om zowel DVC als de gemeente meer bewust te maken van dit onderwerp in de praktijk.

 • Succesvolle ondernemers in Dongeradeel

  Het gemeentebestuur van Dongeradeel feliciteert de directie en alle medewerkers van Probo uit Dokkum met het behalen van de titel 'Friese Onderneming van het jaar 2017'!

 • Vooraankondiging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Dokkum Regiostad

  Het college van de gemeente Dongeradeel maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de stad Dokkum. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke actualiseringsplicht die voor bestemmingsplannen geldt.

 • Welstandscriteria Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries

  De raad van de gemeente Dongeradeel is van plan om voor de locatie Dodingawei in Engwierum (kadastraal bekend als gemeente EE, sectie L, nummer 530) welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 4 april 2017 in het gemeentehuis te Damwoude.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2017

  Eind van deze week (week 13) verzenden de DDFK-gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en  Kollumerland c.a., de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017. 

 • Himmeldagen Fonteinslanden in volle gang

  De Wijkraad Fonteinslanden heeft de basisscholen bereid gevonden om deze week een himmeldei in de wijk te organiseren. Er gaan deze week maar liefst 400 kinderen van de verschillende basisscholen hun handen uit de mouwen steken. Maandag 27 maart 2017 zijn de kinderen van CBS de Bron gestart met himmeljen.

 • Gratis scootmobieltraining aan huis

  Hebt u scootmobieltraining nodig? U kunt een 3 uur durende scootmobieltraining aanvragen. Volledig gefinancierd door de Friese Gemeenten en de Provincie.

 • 24 maart 2017: startsein gratis compostactie Dantumadiel en Dongeradeel

  Vrijdagochtend 24 maart 2017 gaven wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel en wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel, op het gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum, het startsein van de gratis compostactie. 

 • Winnaars gemeentenaam ‘Noardeast-Fryslân’ in het zonnetje gezet

  Het was een feestelijke gebeurtenis op donderdag 23 maart 2017 in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet.

 • Koopzondagen Dokkum 2017 vastgesteld

  Vanaf 2 april 2017 is er elke eerste zondag van de maand koopzondag in de historische binnenstad van Dokkum.
  De winkels mogen dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

 • Even voorstellen: Team Economische Zaken DDFK

  Met ingang van 1 januari 2017 werken de ambtenaren van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland samen in één nieuwe organisatie, genaamd DDFK.

 • Noordoost Friese economie in de versnelling

  Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen per jaar in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. In het bijzonder voor de stuwende sectoren agrifood en de maakindustrie. Om dit te bereiken, wil de regio een Regiodeal met het Rijk en de provincie sluiten.

 • Caravan- en aanhangertraining

  Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) op 1 april 2017 een Caravan- en aanhangertraining.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 maart

  Op woensdag 29 maart wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar. Die dag wordt onder andere een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Ook het gebruik van webservices is 29 maart niet mogelijk.
   

 • Dag van de Leerplicht 2017: bloemen voor alle basisscholen in DDFK

  Donderdag 16 maart werd de Dag van de Leerplicht uitbundig gevierd op vier scholen in de DDFK-gemeenten. Wethouders Jaap Hijma, Paul Maasbommel, Gerben Wiersma en Pieter Braaksma brachten een bezoekje aan OBS Op ‘e Trije in Ferwert, OBS Prof. Casimirschool in Kollum, CBS De Tarissing in Rinsumageast en CBS Groen van Prinsterer in Dokkum.

 • Woensdag 29 maart inloopavond Halvemaanspoortbrug

  Dinsdag 18 april start aannemer Jansma met de werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug in Dokkum. In het kader van het bevaarbaar maken van de Súd Ie, wordt de brug 30 centimeter opgehoogd. Ook wordt het betonnen brugdek vervangen. De aannemer brengt het metselwerk langs de randen van het dek en de bestaande leuningen terug.

 • 'Noardeast-Fryslân' nieuwe gemeentenaam DFK

  'Noardeast-Fryslân' is de nieuwe naam voor de fusiegemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  Met ruim zeventienduizend  stemmen won 'Noardeast-Fryslân' de verkiezing voor de nieuwe naam.

 • Uitslagen verkiezingen Dongeradeel

  Op 15 maart 2017 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U vindt hier als bijlage de totaaluitslagen van deze verkiezingen in de gemeente Dongeradeel.

 • Start nieuwbouw sporthal Tolhuispark

  Op vrijdag 17 maart 2017, ’s middags om 2 uur, verricht wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel de eerste handeling voor de bouw van de nieuwe sporthal in het Tolhuispark.  De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wordt aan het bestaande zwembad Tolhuisbad gebouwd.

 • Besluit vaststelling hogere grenswaarden appartementencomplex Houtkolk te Dokkum

  Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de totstandkoming van een appartementencomplex aan de Houtkolk te Dokkum. Hiervoor wordt een bestemmingsplan procedure gevolgd. Voor het realiseren van de woningen is het nodig om hogere grenswaarden industrielawaai en wegverkeerslawaai vast te stellen.

 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief. 

 • Eerste kievitsei Dongeradeel gevonden

  Dinsdag 14 maart 2017 om 17:00 uur is het eerste kievitsei van de gemeente Dongeradeel gevonden. Het kievitsei werd gevonden door de heer Mink Jelle Zijlstra uit Dokkum. 

 • GGD Fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-jarige meisjes

  In maart en april 2017 vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 worden door GGD Fryslân uitgenodigd. 

 • Compostactie 2017 Dongeradeel en Dantumadiel

  Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel de jaarlijkse compostactie gehouden. Inwoners van beide gemeenten kunnen de compost halen op het gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg 86 in Dokkum.

 • Komende woensdag ook stemmen naam nieuwe gemeente

  Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

 • Welstandscriteria Dokkum Houtkolk vastgesteld

  De gemeenteraad heeft op 2 maart 2017 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied Dokkum-De Houtkolk. De locatie Houtkolk wordt bepaald door de ligging aan zowel de Dokkumer Ee als aan de Rondweg West.  In deze criteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen, woningen en andere bouwwerken moeten voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand. 

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  Kent u iemand die een lintje verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

 • Brief regio aan GS over Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

  De zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân hebben Gedeputeerde Staten in een brief met klem gevraagd om 'permanent invulling te geven aan het standpunt van de regio over de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden: een stop van de sneltrein aan de oostkant (Buitenpost) én westkant (Feanwâlden) van onze regio in het belang van regionale spreiding.'

 • Veilige in- en uitstapplaats voor eenden langs oevers in Dokkum

  Begin maart heeft Kuipers waterbouw uit Dokkum de faunatrappen (eendentrappen) en reddingstrappen langs de oevers in Dokkum aangebracht. De laatste jaren zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd op en langs de vaarwegen van de binnenstad Dokkum.

 • Openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften

  Op donderdag 16 maart 2017 komt de commissie voor bezwaarschriften van de Algemene kamer bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze is openbaar.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

  Meer informatie over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten over 2016.

 • Doe mee aan een Himmeldei in Dongeradeel

  Wat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving? Graag nodigen de DDFK-gemeenten u uit om een Himmeldei te organiseren.

 • Brede steun voor ontwerp Markt met IJsfontein Dokkum

  Groene ontmoetingsplek met verhaal! Het ontwerp van de Markt met IJsfontein in Dokkum kan op brede steun rekenen vanuit de mienskip. Dat werd bevestigd tijdens de presentatie en inloopmarkt hierover op maandag 27 februari in de Grote Kerk in Dokkum. Er was veel belangstelling.

 • Storm en zware windstoten op komst

  Voor donderdagmiddag en in de avond is er storm met zware windstoten voorspeld.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen een maand later

  Als gevolg van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten zijn de clusters Belastingen en Basis & Kernregistraties - waaronder de WOZ valt - per 1 januari 2017 gehuisvest in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. in Kollum. Door deze verhuizing, het opstarten van de nieuwe organisatie en de overgang naar één belastingsysteem voor alle 4 gemeenten worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen niet met dagtekening 28 februari 2017 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2017.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 28 februari in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert.

 • Kom naar de inspiratieavond Kulturele Haadstêd 2018

  Er zijn al enkele informatieavonden georganiseerd voor Kulturele Haadstêd 2018. In aansluiting daarop organiseert de gemeente Dongeradeel een inspiratieavond. Ben je benieuwd hoe het er nu voor staat met KH2018? Heb jij een goed idee voor KH2018, of wil je je inzetten voor één van de projecten? Kom naar de inspiratieavond.
   

 • Gemeente Dongeradeel leidt ambassadeurs op voor de M-campagne: 'Ken jij een drugsdealer?'

  De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel en politie Team Noordoost Fryslân maken zich zorgen over de toenemende mate van drugshandel in de regio. Zij willen drugscriminelen stoppen en starten samen met Meld Misdaad Anoniem (M.) de campagne: ‘Ken jij een drugsdealer?‘. 

 • Stemlocaties gemeente Dongeradeel

  Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe Nederland wordt bestuurd. Hierbij een overzicht van de stemlocaties in de gemeente Dongeradeel.

 • Militaire oefening 20 tot en met 24 februari

  Van 20 tot en met 24 februari 2017 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Hulp bij financiën en schulden

  Door omstandigheden in uw privésituatie kan het zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om uw financiën zelf te regelen.

 • Gemeente start werkzaamheden Betterwird

  In het tweede kwartaal van 2017 start de gemeente Dongeradeel met het bouwrijp maken van een nieuw stuk bedrijventerrein Betterwird. Daarom is het nodig dat een groep bomen aan de Oostergoweg, nabij huisnummer 2, wordt gekapt. De kap van de bomen zal medio februari beginnen nog voor het broedseizoen van de vogels. Op het nieuwe bedrijventerrein, langs de brede bermen worden weer nieuwe bomen geplant ter compensatie.

 • Drie mogelijke namen voor nieuwe gemeente

  Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

 • Stemmen met een Kiezerspas

  De burgemeesters van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK-gemeenten) maken bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Stemmen bij volmacht

  De burgemeesters van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK-gemeenten) maken bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 • Leerlingen Noordoost Friesland 5xBeterBezig

  Duurzaamheid blijkt toch niet zo’n heel moeilijk en ongrijpbaar iets te zijn. Dat bleek wel uit de presentaties van groep 6 van de Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk. In totaal doen er in dit schooljaar 50 groepen 6 (of combinatiegroepen) mee uit de zes gemeenten van Noordoost Friesland. Op vrijdagmiddag 27 januari lieten ze wethouders, pers en andere belangstellenden zien hoe zij de afgelopen weken op een heel concrete manier hebben bijgedragen aan een duurzamere manier van leven.

 • Winnaars kerstbomenactie nemen prijs in ontvangst

  Op woensdag 25 januari 2017 werden in de DDFK-gemeenten de winnaars van de gezamenlijke kerstbomenactie in het zonnetje gezet. De winnaars kregen hun felbegeerde cheques uitgereikt. De eerste prijs bedroeg een cheque van 75 euro, de tweede prijs 50 euro en de derde prijs 25 euro. 

 • Leerlingen Dockinga College verdiepen zich in Circulaire Economie

  Op donderdagmorgen 26 januari 2017 hebben de leerlingen van het Dockinga College in Dokkum een opdracht van wethouder van der Ploeg en de Dokkumer Vlaggen Centrale uitgereikt gekregen. Deze was bestemd voor de leerlingen van Havo 4 en VWO 5 met Aardrijkskunde en/of Economie in hun vakkenpakket. Met deze opdracht moeten ze zich verdiepen in het vak Circulaire Economie. 

 • Wandkleden gemeente Dongeradeel

  In de Leeuwarder Courant van dinsdag 24 januari jl. stond een artikel over een collectie van 40 wollen wandkleden. Deze kleden staan op de zolder van het gemeentehuis in Dongeradeel. In het artikel stond vermeld dat de gemeente Dongeradeel naarstig op zoek is naar nieuwe eigenaren voor deze kleden omdat ze al een tijd op de zolder staan. Wie belangstelling voor een tapijt heeft zou zich kunnen melden bij de gemeente.

 • Fritjof Brave blijft aan als directeur van DDFK-gemeenten

  Het dagelijks bestuur van DDFK-gemeenten heeft op 17 januari 2017 besloten om de heer Fritjof Brave het directeurschap van de fusieorganisatie DDFK-gemeenten te laten vervullen. De heer Brave blijft directeur tot aan het moment dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuwe gemeente aantreedt. Deze persoon zal ongeveer één jaar voor de beoogde herindelingsdatum van start gaan en dan ook als directeur van DDFK-gemeenten aangesteld worden.

 • Noordoost Fryslân maakt verschil

  Om de banen in noordoost Friesland te houden, zal er heel wat moeten gebeuren aan innovatie, opleiding en samenwerking tussen ondernemers. Dat komt uit een doorlichting van de regio in het kader van de landelijke proeftuin Maak Verschil. Donderdag 26 januari worden de ervaringen op het Krimpcafé ‘Fryslân maakt verschil’ gepresenteerd door burgemeester Waanders van Dongeradeel.

 • Militaire oefening 23 januari tot en met 3 februari 2017

  Van 23 januari tot en met 3 februari 2017 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeenten De Marne en Dongeradeel. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.

 • Winnende loten kerstbomenactie bekend

  Dit jaar heeft de kerstbomenactie voor het eerst in alle DDFK-gemeenten plaatsgevonden. De actie is overal succesvol verlopen. Totaal zijn er zo’n 2100 bomen op verschillende locaties ingeleverd. Behalve een waardebon t.w.v. € 0,50 ontving iedereen per ingeleverde boom een lootje.

 • Kranslegging en herdenking 22 januari op 20 januari

  De jaarlijkse kranslegging en herdenking van de 22ste januari 1945 vindt ook dit jaar weer plaats. Omdat 22 januari dit jaar op een zondag valt is de herdenking op vrijdag 20 januari. Op deze dag herdenken we dat 72 jaar geleden 20 willekeurige gevangenen uit gevangenissen in Leeuwarden en Groningen in Dokkum zijn omgebracht. U bent van harte uitgenodigd om bij deze herdenking aanwezig te zijn.

 • Studenten maken inspirerende ontwerpen Holwerd

  Op donderdagavond 26 januari presenteren studenten van hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden zeventien schetsontwerpen in het kader van Holwerd aan Zee. Ze dragen zo hun steentje bij aan de plannen rond de verbetering van de leefbaarheid van Holwerd. Hoe komt uw leefomgeving eruit te zien als de plannen van de studenten door gaan? In het MFA Holwerd is iedere belangstellende welkom om te komen horen en zien wat de studenten hebben bedacht en daarover door te praten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

 • Klaarkampbrug even open voor Noorderslag-schepen

  Een opmerkelijk tafereel, maandag in de Dokkumer Ee ter hoogte van Sibrandahûs. Vijf schepen op weg naar het Noorderslag-festival in Groningen passeerden daar de Klaarkampbrug, die momenteel wordt opgeknapt en tijdelijk niet passeerbaar is voor schepen hoger dan 1,40 meter.

 • Vacature fulltime BOR beheerder riolering

  Voor DDFK-gemeenten zijn wij op zoek naar een fulltime BOR beheerder riolering. Als BOR beheerder riolering werk je binnen de afdeling Openbare Werken bij het team Beheer. Het team Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en faciliteert ook bij het vormgeven van de inrichting van de openbare ruimte.

 • Subsidieregelingen Noordoost Friesland op een rij

  Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen opengesteld. Voor ondernemers maar ook voor de mienskip! Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies die gericht zijn op het versterken van de relatie tussen onderwijs- en arbeidsmarkt, het opzetten van een kenniscluster, het ontwikkelen van producten of het op de markt brengen van producten. Daarnaast is provinciaal het Iepen Mienskipsfûns weer open gesteld voor initiatieven die de leefbaarheid vergroten in de regio.

 • Succesvolle kerstboominzameling Dongeradeel en Dantumadiel

  Op zaterdag 7 januari konden de inwoners van Dongeradeel en Dantumadiel hun kerstboom inleveren bij een verzamelpunt in hun eigen stad of dorp. Voor elke ingeleverde boom kregen ze een waardebon en een lootje waarmee een geldbedrag gewonnen kon worden.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op maandag 16 januari 2017

  Op maandag 16 januari wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar. De nieuwe versie bevat een aantal wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het bevoegd gezag. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op de website. Ook het gebruik van webservices is niet mogelijk.

 • Harm Kamstra vrijwilliger van het jaar 2016 in Dongeradeel

  De heer Harm Kamstra is uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ in de gemeente Dongeradeel. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 5 januari in theater Sense in Dokkum. Een onafhankelijke jury heeft Kamstra gekozen als het voorbeeld voor mensen die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. De heer Kamstra ontving als blijk van waardering een vaas van keramiek uit handen van wethouder Pytsje de Graaf.

 • Verschillende onderwerpen uitgelicht in de nieuwjaarsfilm van Dongeradeel

  In deze film zijn verschillende onderwerpen die zich in 2016 hebben afgespeeld binnen de gemeente Dongeradeel, in beeld gebracht.

 • Gemeentehuizen donderdagmiddag 12 januari gesloten

  Donderdagmiddag 12 januari zijn vanwege de startbijeenkomst van de DDFK-gemeenten de gemeentehuizen vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.  Vrijdag 13 januari zijn we volgens de reguliere openingstijden weer open en telefonisch bereikbaar via (0519) 29 88 88.

 • Gemeente slecht bereikbaar door technische storing

  Op dit moment is er een technische storing in de telefooncentrale van DDFK-gemeenten. Hierdoor is DDFK-gemeenten minder goed bereikbaar. Er wordt druk gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment nog niet bekend.

 • Veranderingen per 1 januari door ambtelijke fusie DDFK

  Per 1 januari 2017 verandert er een aantal zaken met betrekking tot openingstijden, locaties en telefoonnummer.

 • Lever gebruikt (frituur)vet apart in!

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan bent u duurzaam bezig!

 • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

  Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

 • Aanmeldactie voor mantelzorgers weer van start

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waarderen het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld bij de gemeenten. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2017 aanmelden ontvangen een VVV-bon van € 40,-.

 • Gemeentehuizen 2 januari later open

  Op 2 januari 2017 gaan de gemeentehuizen later open en zijn de gemeenten ook later telefonisch bereikbaar. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom  op de gemeentehuizen in Ferwert, Kollum en Damwâld. Het gemeentehuis in Dokkum is vanaf 13.00 uur open. Telefonisch kunt u op de eerste werkdag van het nieuwe jaar vanaf 10.00 uur bereiken via (0519) 29 88 88.
   

 • Veilig carbidschieten in Dongeradeel met ‘Wie is de BOCK?’

  Een aantal ‘carbidknallers’ uit de gemeente Dongeradeel heeft woensdag 21 december toestemming gekregen van burgemeester Marga Waanders om op oudejaarsdag met carbid te schieten. Daarnaast ontvingen de jongeren een pet voor de Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK), bijpassende oordoppen en flyers over veilig carbidschieten. ‘Wie is de BOCK?’ is een Noord-Nederlandse campagne over veiligheidstips bij het carbidschieten.

 • Start DDFK-gemeenten op 1 januari

  Op 1 januari 2017 gaan de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ambtelijk fuseren. De ambtenaren werken dan samen in een nieuwe organisatie: DDFK-gemeenten. De burgemeesters, wethouders en gemeenteraden blijven aan het werk voor hun eigen gemeente. Ze maken dan gebruik van de kennis en expertise van ambtenaren uit DDFK-gemeenten.

 • Vuurwerk en openbare orde rondom de jaarwisseling

  Aan de verkoop en het gebruik van vuurwerk zijn regels verbonden die in het Vuurwerkbesluit staan.

 • Naar het gemeentehuis? Of bellen met de gemeente?

  Let dan goed op. Per 1 januari 2017 verandert er een aantal zaken met betrekking tot openingstijden, locaties en telefoonnummer.

 • Gratis parkeren in Dokkum rondom Kerst en jaarwisseling

  Van 24 december 2016 tot en met 2 januari 2017 kan er in de Dokkumer binnenstad gratis worden geparkeerd. De gemeente Dongeradeel stelt de parkeerautomaten in die periode buiten gebruik om vuurwerkschade te voorkomen. Er wordt uiteraard wel gelet op fout parkeren.

 • Rooiwerkzaamheden Hantumerweg

  Op 22 december 2016 is de Hantumerweg te Dokkum volledig gestremd voor het doorgaande verkeer. Gedurende deze dag vinden er rooiwerkzaamheden plaats. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het gedeelte van de Hantumerweg tussen het Cromhout en Rondweg-noord volledig gestremd. 

 • Museumhaven in Dokkum

  De binnenhaven van Dokkum wordt in de wintermaanden een museumhaven, zo is het plan van het college van B en W Dongeradeel. Historische schepen krijgen dan een plekje in het Dokkumer Grutdjip (tussen de Zijl en de Kettingbrug). De aanwezigheid van de schepen draagt bij aan de levendigheid van de binnenstad.

 • Méér zorgverzekering voor minder

  Heeft u een laag inkomen? De gemeente helpt u graag met de AV-Frieso zorgverzekering. Dankzij een korting van de zorgverzekeraar en een bijdrage van de gemeente kunt u gebruik maken van een betaalbare zorgverzekering.

 • Zoektocht nieuwe gemeentenaam levert bijna 900 inzendingen op

  In vier weken tijd zijn er 892 suggesties ingezonden voor een nieuwe gemeentenaam voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Van de bijna 900 inzendingen waren 646 namen uniek. De zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam startte op 14 november en leverde vanaf dag één al namen op.

 • Restaurant De IJsherberg ontvangt Fairtrade-certificaat

  Restaurant De IJsherberg in Dokkum heeft uit handen van wethouder Albert van der Ploeg het Fairtrade-certificaat ontvangen. Het certificaat wordt gegeven aan bedrijven en organisaties die Fairtrade producten gebruiken of verkopen. De IJsherberg werkt met regionale producten van biologische afkomst en schenkt Fairtrade koffie en thee.

 • Informatieavond donderdag 15 december N361 afgelast

  Provincie Fryslân en Sweco hadden voor donderdag 15 december een informatieavond gepland om de inwoners van Anjum, Morra en Lioessens te informeren over de plannen met de kruisingen met de provinciale weg N361.

 • Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân van start met voorbereiding

  Op donderdag 8 december 2016 ondertekenden de gemeenten uit Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en Connexxion Taxi Services B.V. de contracten voor de uitvoering van de mobiliteitscentrale.

 • Arriva verbindt Fryslân met nieuwe dienstregeling

  Met ingang van zondag 11 december geldt er een nieuwe dienstregeling voor het bus- en treinvervoer in de provincie Fryslân. Arriva neemt vanaf deze datum ook het busvervoer over in de regio Zuidoost-Fryslân en is dan de vervoerder in de hele provincie. De dienstregeling is in samenwerking met de provincie Fryslân tot stand gekomen. De wijzigingen zijn te raadplegen via arriva.nl/dienstregeling.

 • Uitnodiging Greidesessies

  Heb je een idee of initiatief aangemeld bij jouw gemeente, het Iepen Mienskipsfûns of bij Leeuwarden – Fryslân 2018? Of werk je mee aan een al bestaand evenement? Alle initiatieven, groot en klein, nieuw en bestaand zijn van harte welkom om onderdeel te zijn van Culturele Hoofdstad van Europa 2018. En voor al deze projecten organiseert Leeuwarden – Fryslân 2018 samen met Gave Dingen Doen de zogenaamde Greidesessies. 

 • Gevonden voorwerpen naar gemeentehuis Damwâld en Dokkum

  Inwoners van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel die een voorwerp hebben gevonden of iets hebben verloren, kunnen zich vanaf 1 januari 2017 melden op het gemeentehuis in Damwâld en Dokkum. De afgelopen jaren moest men voor verloren of gevonden voorwerpen naar Kringloopbedrijf De Wissel in Dokkum. De gemeenten nemen deze afhandelingstaak na de ambtelijke fusie weer over.

 • Dongeradeel sluit azc-proces af

  Alle betrokkenen bij het voorbereidingsproces voor het asielzoekerscentrum (azc) in Dokkum zijn woensdagavond door de gemeente Dongeradeel bedankt voor hun inzet. Tijdens een afsluitende bijeenkomst in het gemeentehuis gaf wethouder Pieter Braaksma aan teleurgesteld te zijn dat de komst van het azc is afgeblazen. Hij roemde tegelijk het breed gedragen draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en zei trots te zijn op het vele werk dat vrijwilligers in de afgelopen periode hebben verzet.

 • Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

  Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen bij de Rijksoverheid. De verwachting is dat het budget van de eerste ronde (€ 20,5 miljoen) op korte termijn op zal raken. Bent u benieuwd of het isoleren van de woning interessant is voor uw woonsituatie, of heeft u een vraag over de subsidieregeling? Laat u gratis en onafhankelijk adviseren door het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 13 december in het gemeentehuis van Kollumerland c.a., Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB in Kollum

 • Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

  De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend.

 • Wil je carbidschieten?

  Wil je carbidschieten op 31 december? Meld dan de locatie aan bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Maak hiervoor gebruik van onderstaand meldingsformulier.

 • Vacature Consulent Terugvordering & Verhaal

  Voor DDFK-gemeenten zijn wij op zoek naar een Consulent Terugvordering & Verhaal. Het gaat om een functie van 1 fte (36 uren), tijdelijk voor de duur van 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband bij goed functioneren.

 • Omgevingsloket online vrijdag 2 december niet beschikbaar

  Er wordt een wijziging doorgevoerd op Omgevingsloket online.  De zoek- en sorteerfunctie in het overzicht met aanvragen wordt hersteld. De verwachting is dat het Omgevingsloket rond 17:00 uur weer beschikbaar is.
   

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

  De drie raden van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben het herindelingsontwerp DFK-gemeenten vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen.

 • Vacature Leerplichtambtenaar/RMC-trajectbegeleider

  De DDFK-gemeenten zijn op zoek naar een Leerplichtambtenaar /RMC-trajectbegeleider voor 0,89 fte, 32 uren voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot een vast dienstverband bij goed functioneren.

 • Brug Reigerstraat vervangen door ‘hooghout’

  De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Dit is een brug met een trap en steilere helling, waar men lopend over heen kan. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 2,5 meter (dm-klasse) en maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie.

 • Méér zorgverzekering voor minder

  Heeft u een laag inkomen? De gemeente helpt u graag met de AV-Frieso zorgverzekering. Dankzij een korting van de zorgverzekeraar en een bijdrage van de gemeente kunt u gebruik maken van een betaalbare zorgverzekering.

 • Naamsuggesties voor nieuwe DFK-gemeente stromen binnen

  Op 14 november gaven de burgemeesters van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. het startsein voor de zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam. Het enthousiasme onder de inwoners en andere betrokkenen is groot, want twee en een halve week na de start, zijn er al ruim 500 naamsuggesties ingeleverd.

 • Digi-Taalhuis Dokkum opent haar deuren

  Op donderdag 8 december om 16.00 uur opent wethouder Pytsje de Graaf het Digi-Taalhuis in de bibliotheek in Dokkum.

 • Generatiehuis voor Gerkesklooster-Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos richt een Generatiehuis op in het voormalige schoolgebouw van het dorp. In het Generatiehuis worden zorg en ontmoeting georganiseerd. Het wordt een plek waar jong en oud samenkomt. Voor dit project ontvangt de coöperatie € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 127.000,-
   
   

 • Flinke opknapbeurt voor Klaarkampbrug Sibrandahûs

  In opdracht van de provincie Fryslân renoveert Machinefabriek Rusthoven uit Groningen in december en februari de Klaarkampbrug in de Trekwei te Sibrandahûs. Rusthoven gaat het beweegbare brugdek en het bewegingswerk vervangen. Ook de bovenbouw wordt aangepast.

 • Fietsbrug over Grutdjip bij Dongeradyk in Dokkum

  Er wordt in de eerste helft van volgend jaar een beweegbare fiets- en voetgangersbrug aangelegd over het Grutdjip ter hoogte van de Dongeradyk. Door de komst van De Sintrale As moet er namelijk aan de oostzijde van Dokkum extra aandacht worden besteed aan een goede verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Bovendien is het een plus voor het fietsnetwerk van Dokkum. Er is budget voor de fietsbrug, doordat de Provinsje financieel bijdraagt.

 • Glas scheiden wordt nu nog makkelijker

  Wethouder Pieter Braaksma heeft op woensdag 23 november samen het promotieteam van de campagne ‘Glas in ’t Bakkie’ het scheiden van glas onder de aandacht gebracht. In de Albert Heijn Koophandel in Dokkum deelden zij glastassen uit en informeerden zij het winkelend publiek over het gemak van glas scheiden.

 • Subsidie beschikbaar voor HR++ glas of triple glas

  Wanneer kies ik voor dubbel glas, HR++ glas of triple glas? Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, dan kunt u het beste gaan voor nieuwe kozijnen met driedubbel glas. Wilt u alleen het glas vervangen, dan is HR++ glas of driedubbel glas in de bestaande kozijnen een goede keuze.

 • Friese partijen werken samen aan toekomstig waterbeheer

  Wetterskip Fryslân, 24 Friese gemeenten, Vitens en de provincie Fryslân slaan nogmaals de handen ineen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Alle partijen ondertekenen vandaag dit akkoord. De ambitie is om samen op zoek te gaan naar slimme en betaalbare oplossingen voor het watersysteem, waardoor het waterbeheer voor nu en in de toekomst wordt veiliggesteld.

 • Militaire oefening 21 tot en met 25 november

  Van 21 tot en met 25 november 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen Nes (D.), Pieterburen, Hoogkerk en Kootstertille. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Bewoners Dokkum blij met karakteristiek pand

  Veel pandbewoners en -eigenaren zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Dongeradeel heeft laten uitvoeren naar karakteristieke panden in Dokkum. Hieruit blijkt dat de stad maar liefst 500 karakteristieke panden telt. Tijdens een informatieavond op woensdag 16 november gaven aanwezigen aan trots te zijn dat ze in een karakteristieke pand wonen of werken.

 • Iepziekte en kachelhout

  Nu de temperaturen al weer geruime tijd laag zijn heeft menigeen de houtkachel weer opgestookt. Veel mensen maken ook van het zagen van hun kachelhout een mooi tijdverdrijf. Hoe onschuldig het ook lijkt, er loert hierbij wel een gevaar: het gevaar van iepziekte.

 • Maandag 21 november gemeentehuis gesloten

  In verband met ICT werkzaamheden is het gemeentehuis maandag 21 november gesloten. Ook telefonisch zijn we die dag niet bereikbaar.

 • Werkzaamheden op NAM-locatie De Tibben (Ee)

  De NAM voert tussen maandag 14 november en maandag 28 november 2016 onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie De Tibben bij Ee. Het gaat om werkzaamheden aan één van de gasproductieputten.

 • Informatiebijeenkomst karakteristieke panden op woensdagavond 16 november

  Dokkum telt 500 karakteristieke panden. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Dongeradeel. Op woensdagavond 16 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in de Grote of Sint-Martinuskerk over de uitkomsten van het onderzoek.

 • Nieuwe streekkenners voor streekplatform Noordoost Fryslân

  Han Westerhof, Berber Dedden, Barend van der Veen, Bothilde Buma, Gerda Bos-Jonkman en Yvonne Hiemstra zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als leden van het nieuwe streekplatform Noordoost Fryslân. Zo’n 25 betrokken en enthousiaste bewoners uit het gebied toonden interesse in deze vrijwillige functie. “It animo foar dizze funksje gie ús ferwachtigen te boppe”, aldus gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer. Onder aanvoering van de gebiedsgedeputeerde helpt het streekplatform bij het ontwikkelen en begeleiden van projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. De leden gaan het gebied in op zoek naar goede projecten en het platform adviseert over het toekennen van Europese- en provinciale subsidies.

 • Subsidieplafond ‘Friese Energiepremie’ bereikt

  Op 1 november 2016 is de campagne ‘Warm Wonen Weken’ van het ’Duurzaam Bouwloket’ gestart. De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) ondersteunen dit. Deze landelijke campagne loopt tot en met februari 2017. 

 • Kluifrotonde in Dokkum geopend

  De nieuwe kluifrotonde aan de oostzijde van Dokkum is maandag 14 november officieel geopend. Wethouder Pytsje de Graaf en wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel verrichtten de openingshandeling. De kluifrotonde is aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 • Zoektocht nieuwe gemeentenaam van start

  Op maandag 14 november gaven de drie burgemeesters van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. het startsein voor de zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam. De DFK-gemeenten willen per 1 januari 2019 samen verder als één gemeente en bij de nieuwe gemeente hoort een nieuwe naam. Vanaf vandaag kan iedereen naamsuggesties inleveren.

 • Verwijdering boten uit Holwerter Feart

  De gemeente gaat op 1 december 2016 twee boten uit de Holwerter Feart in Holwerd verwijderen. Het gaat om een grotendeels onder water liggend, open bootje, zwart met twee witte banen, dat in de bocht ter hoogte van het perceel Mûnereed 1 ligt. De andere betreft een open boot, waarvan de zijkant geel en de bovenkant wit is en die dicht bij het perceel Mûnereed 2 ligt.

 • Nieuwe leugenbankje in Dokkum in gebruik genomen

  Het nieuwe leugenbankje bij de Woudpoortbrug in Dokkum is vrijdag 11 november officieel in gebruik genomen. Wethouder Pytsje de Graaf onthulde het leugenbankje samen met een vast groepje mannen dat vaak op het bankje zit.

 • Militaire oefening 14 tot en met 25 november

  Van 14 tot en met 25 november 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Paesens, Warffum, Groningen en Oostermeer en op en rond het militair oefenterrein de Marnewaard. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Omgevingsloket nog niet beschikbaar

  Het plaatsen van de nieuwe versie van Omgevingsloket online duurt helaas langer dan voorzien. In de loop van donderdagochtend 10 november is het Omgevingsloket weer beschikbaar. Wij versturen een mailing als het Omgevingsloket weer beschikbaar is.

 • Bouw MFA Anjum en kantoor NAM kan van start gaan

  Begin volgend jaar zal worden gestart met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum. Het MFA wordt gecombineerd met een nieuw NAM-kantoor. Woensdag 10 november werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Dongeradeel, de NAM en het MFA-bestuur ondertekend.

 • Eerste stap nieuw vervoersysteem Noordoost Fryslân gezet

  De gemeenten in de regio Noordoost Fryslân en de provincie Fryslân hebben het voornemen om de mobiliteitscentrale tot eind 2020 in de regio te gunnen aan Connexxion Taxi Services B.V. Deze organisatie heeft de meest gunstige inschrijving op basis van prijs en kwaliteit.

 • Dokkum telt 500 karakteristieke panden

  Dokkum is rijk aan gebouwde historie. In de binnenstad staan 260 karakteristieke panden. Buiten de bolwerken zijn er nog eens 240 gebouwen die karakteristiek zijn. Dat blijkt uit een onderzoek die in opdracht van de gemeente Dongeradeel is uitgevoerd. Op woensdagavond 16 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek. De 50 mooiste panden worden dan bovendien in het zonnetje gezet.

 • Kinderen brengen ontbijt bij burgemeester en kinderburgemeester op het stadhuis

  Vanochtend brachten 24 kinderen van cbs ‘De Hoeksteen’ uit Dokkum een ontbijtje bij burgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Noa Daannette Groeneveld op het stadhuis. In de trouwzaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij zo’n 520.000 kinderen samen gezond ontbijten op 2.720 basisscholen.

 • Aankondiging inzamelroute grof snoeiafval

  Binnenkort worden de routes weer gereden voor het ophalen van het grof snoeiafval. Wilt u uw grof snoeiafval aanbieden? Meld u dan aan bij Gemeentewurk. De exacte ophaaldatum wordt u dan meegedeeld. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 18 november a.s. Houd uw BSN-nummer bij de hand.

 • Op zoek naar het DNA van Noordoost Fryslân: wat bindt bedrijven en inwoners? 

  Op 15 november a.s. gaan Noordoost Friese ondernemers, raads- en Statenle-den, overheden, onderwijs, dorpsbelangen en betrokken maatschappelijke or-ganisaties op zoek naar het DNA van de regio. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in De Dikke Draai in Surhuisterveen. 

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Poortman

  Afgelopen woensdag 2 november is de heer M. Poortman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marga Waanders reikte de onderscheiding uit in verpleeghuis de Waadwente in Dokkum, waar dhr. Poortman al meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk verricht.

 • Goedkope rijbewijskeuring senioren in Buitenpost

  Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de Rijbewijskeuringsarts op 21 november, 19 december en vervolgens eens per maand in het Woonzorgcentrum Haersmahiem, Eringalaan 8.

 • Dag van de Mantelzorg in Noordoost Friesland

  Op 10 november is er landelijk de Dag van de Mantelzorg. In heel Nederland is er dan extra aandacht voor degene die zorgt voor een ander die de steun hard nodig heeft. 

 • Illegale straatnaambordjes verwarrend voor hulpdiensten

  Er worden steeds vaker niet-officiële (straat)naambordjes op gebouwen geplaatst. Hoewel het er leuk uit kan zien, is het niet toegestaan om zelf dergelijke straatnaambordjes aan te brengen op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. Zulke straatnaambordjes kunnen namelijk voor verwarring en problemen zorgen als er een hulpdienst opgeroepen wordt en deze de onjuiste naam doorkrijgt. Omwille van de veiligheid gaat de gemeente daarom handhaven op illegale straatnaambordjes.

 • Aanmelden locaties carbidschieten

  Aan het carbidschieten zijn regels verbonden. De gemeenteraad van Dongeradeel heeft vorig jaar de regelgeving rondom het carbidschieten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast.

 • Extra subsidiemogelijkheden tijdens Warm Wonen Weken

  Op 1 november 2016 start de campagne ‘Warm Wonen Weken’ van het ’Duurzaam Bouwloket’. De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) ondersteunen deze campagne.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst aanbesteding vervoer

  Wij nodigen (aankomende en bestaande) taxibedrijven van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de aanbestedingsprocedure ‘Vervoersysteem Noordoost Fryslân’.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Faber

  Op vrijdag 28 oktober is de heer R.J. Faber benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wethouder Albert van der Ploeg reikte de onderscheiding uit tijdens de korpsavond van Brandweer Anjum.

 • Onderscheiding voor redders drenkeling in Dokkum

  Johan van der Kooi uit Ternaard en Rennie Wielenga - Kooistra uit Dokkum hebben een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds ontvangen. De twee hebben afgelopen 5 mei de toen 6-jarige Jort Renkema uit Rinsumageest uit het water in Dokkum gered. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel reikte hen woensdagmiddag 26 oktober als een verrassing een bronzen legpenning en een loffelijk getuigschrift van het fonds uit.

 • Nacht van de Nacht in Dongeradeel

  Op zaterdag 29 oktober 2016 worden er in het kader van de Nacht van de Nacht verschillende activiteiten georganiseerd in de gemeente Dongeradeel.

 • Dongeradeel kritisch over nieuwe gaswinlocatie

  De gemeente Dongeradeel heeft een kritische reactie gestuurd aan de minister van Economische Zaken over de voorgenomen gaswinning van de NAM bij Ternaard. De gemeente wil duidelijkheid over de gevolgen van gaswinning in de bodem en aan de oppervlakte, waaronder de kwetsbare Waddenzee.

 • Militaire oefening 31 oktober tot en met 4 november

  Van 31 oktober tot en met 4 november 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Paspoort of identiteitskaart bijna vervallen? Vraag op tijd een nieuwe aan!

  In november en december 2011 zijn veel paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd. De in die periode aangevraagde paspoorten en identiteitskaarten vervallen dus eind dit jaar. Hierdoor verwachten we de komende maanden veel aanvragen voor een nieuw paspoort of identiteitskaart. 

 • Noa Daannette Groenevelt nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel

  Op woensdagmiddag 26 oktober vonden de verkiezingen voor de nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel plaats. Maar liefst dertien leerlingen uit groep 7 of 8 van de basisschool stelden zich kandidaat. Zij kwamen met familie, vrienden en vriendinnen naar de raadszaal in Dokkum. Na een spannende strijd werd Noa Daannette Groenevelt van de CBS Eben Haëzer uit Dokkum gekozen als achtste kinderburgemeester van de gemeente Dongeradeel.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 1 november in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 in Dokkum.

 • Militaire oefening 24 oktober tot en met 4 november

  Van 24 oktober tot en met 4 november 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen de plaatsen Metslawier, Buitenpost, Delfzijl en de Eemshaven. U kunt in deze periode daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Aankondiging grofvuilroutes

  Binnenkort zamelt de gemeente weer grofvuil in. U kunt zich aanmelden bij het meldpunt Gemeentewurk. De exacte ophaaldatum wordt u dan meegedeeld.

 • Voorkom woninginbraak tijdens de donkere dagen

  De winter is in aantocht en het wordt steeds langer donker. De donkere dagen zijn voor inbrekers erg aantrekkelijk, want in het donker kunnen zij makkelijker hun gang gaan. De afgelopen paar weken zijn er in de gemeente Dongeradeel verschillende inbraken gepleegd of pogingen daartoe gedaan. Inbraak levert niet alleen materiële schade op, maar kan ook grote impact hebben op het gevoel van veiligheid in je eigen huis.

 • De Wadden en de Friese WIJlanden genomineerd voor verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’

  De Wadden en de Friese WIJlanden, een samenwerking tussen Fryske Wâlden, De Alde Feanen en Zuidwest Fryslân zijn genomineerd voor de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De natuurgebieden zijn samen met 11 andere kandidaten voorgedragen door een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Vanaf 10 oktober mag het Nederlandse publiek via de verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl stemmen op zijn favoriete natuurgebied.

 • Friese Dorpentop: Ben jij erbij?

  Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats in het Congrescentrum WTC Expo in Leeuwarden. De Friese Dorpentop is een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam hebben plaatsgevonden. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.

   Ben jij ingeloot voor de eerste Friese Dorpentop? Schrijf je dan gauw in! Ben jij niet ingeloot? Geef je dan op als vrijwilliger!

  Voor meer informatie: www.friesedorpentop.frl

 • Wat verwacht u van een nieuwe gemeente? We horen het graag tijdens de meedenksessies!

  Per 1 januari 2019 willen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen verder als één nieuwe gemeente. De maatschappij verandert snel en de gemeenten in Noordoost Fryslân hebben te maken met ontwikkelingen als vergrijzing en krimp. Daarbij voeren gemeenten steeds meer taken uit die voorheen door het Rijk uitgevoerd werden. Tegelijkertijd nemen inwoners steeds vaker zelf initiatief en is het de taak van de gemeente hen daarin te faciliteren.

 • Dongeradeel presenteert sluitende begroting 2017

  Het college van B en W van Dongeradeel presenteert een sluitende begroting voor 2017. De lokale lasten voor de inwoners komen uit op het gemiddelde niveau van de samenwerkende gemeenten in Noordoost-Fryslân. De meerjarenbegroting laat een positief beeld zien. Het college heeft voor de langere termijn een investeringswens en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een gemeentelijke cofinanciering van 3,55 miljoen euro voor duurzame investeringen in Waddenstad Dokkum & derde fase Súd Ie.

 • Watertoerist waardeert Dokkum

  Om de watertoerist in Dokkum nog beter te kunnen bedienen, voerde programmabureau Súd Ie en Wetterfront Dokkum afgelopen zomer een onderzoek uit. In het onderzoek werden de waterrecreanten gevraagd naar hun mening over de watersportvoorzieningen in de stad. Over het algemeen heerst er grote tevredenheid. De verbeterpunten die de respondenten aangaven, worden nu aangepakt.

 • Volledige stremming kruispunt Bocksmeulen – Lauwersseewei – Trekwei

  Van dinsdag 11 oktober tot en met zondag 11 november is het kruispunt bij de Bocksmeulen, Lauwersseewei en Trekwei volledig gestremd. Namens de gemeente vervangt BAM Infra Regio Noordoost Wegen uit Drachten het bestaande kruispunt door een verkeersveilige kluifrotonde.

 • Gemeente Dongeradeel uitgeroepen tot Fairtrade Gemeente

  Vanaf dinsdag 4 oktober mag de gemeente Dongeradeel zich officieel Fairtrade Gemeente Dongeradeel noemen. Dat maakte een jury van de landelijke organisatie Fairtrade Gemeenten bekend.

 • Herstraten parkeerterrein Lutjebleek

  Maandag 10 oktober wordt begonnen met het herstraten van parkeerterrein Lutjebleek. Gefaseerd wordt het gehele parkeerterrein tussen Lyceumweg en Woudweg opnieuw bestraat. De aanleidingen hiertoe zijn de matige kwaliteit van het straatwerk en de slechte afwateringsvoorzieningen tijdens periodes van neerslag. 

 • Doe mee met de Nationale Kunstweek 2016

  Tijdens de jaarlijkse Kunstweek, dit jaar van 5 t/m 13 november, staat beeldende kunst een week lang extra in de schijnwerpers. Iedereen en elke instelling op het terrein van beeldende kunst, kan aan de Kunstweek meedoen: kunstmusea, galerieën, veilinghuizen en zeker ook kunstenaars en kunstliefhebbers.

 • Stijlvolle bank bij de Eelaan in Dokkum onthuld

  Germ Kuipers van Kuipers Waterbouw uit Dokkum onthulde samen met wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel een stijlvolle bank bij de Eelaan in Dokkum. De bank is een cadeau van de aannemer aan de gemeente Dongeradeel ter ere van het afgeronde werk aan de oevers van de Noordelijke stadsgrachten in Dokkum. De bank is gemaakt door Bekkema Meubelmakerij uit Zwaagwesteinde.

 • Open Dokkumer Carillon in Oktober Kindermaand

  Zaterdag 1 oktober kunnen kinderen van de basisschool ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur samen met beiaardier Auke de Boer de toren van het oude stadhuis beklimmen en het prachtige carillon bespelen.

 • Originele ideeën en plannen tijdens eerste startersavond ‘Dwaande met je bedrijf’

  Dinsdagavond 27 september was in het gemeentehuis in Kollum de eerste bijeenkomst uit de ondernemerscyclus ‘Dwaande met je bedrijf’. Veel mensen lopen rond met het idee om een eigen bedrijf te starten, zoals een theetuin of adviesbureau, als ZZP-er in de bouw of een praktijk aan huis. Maar hoe pak je dat aan? Wat moet je weten en wat zijn de regels. Er komt veel bij kijken, maar het is vooral ook erg leuk.

 • Word jij de nieuwe kinderburgmeester 2016-2017?

  Na Jesse Jacob Lei, Maud Hoogland, Nynke Themmen, Hylke Breteler, Esra Braaksma, Amy Hanemaaijer en Chloë Monsma is de gemeente Dongeradeel op zoek naar de 8e kinderburgemeester. Meld je aan vóór 20 oktober!

 • Van Zonnepark Garyp, Energie uit Hout tot de smeltende ijskap van Groenland

  De regio Noordoost Fryslân heeft hoge ambities. Onder meer op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkende gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie hebben zich de uitdaging gesteld om in Noordoost Fryslân in 2025 40% duurzame energie op te wekken.

 • WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober 2016 openbaar

  Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid met ingang van 1 oktober 2016 de WOZ-waarde van woningen in de gemeente Dongeradeel te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn niet toegestaan.

 • Week van de handel in Noordoost Fryslân

  Een week voorafgaand aan de opening van autoweg de Centrale As (N356) staat Noordoost Fryslân in het teken van de handel. Op woensdagavond 28 september 2016 rijdt er een lange stoet bedrijfswagens door vele dorpen.

 • Voortgang onderhoud straatwerk Achterom in Dokkum

  Op 12 september zijn de straatwerkzaamheden aan Kloostersingel hervat tussen Kloosterbrugje en de Torenstraat. Deze werkzaamheden zijn vrijdag 23 september afgerond.

 • Militaire oefening 26 tot en met 30 september

  Van 26 tot en met 30 september 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen de plaatsen Wierum, Westernieland, Sauwerd en Damwâld. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Militaire oefening 26 t/m 30 september en 10 t/m 21 oktober

  Van 26 tot en met 30 september en 10 tot en met 21 oktober 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Ferwert, Delfzijl, Enschede en Epe. U kunt in deze periode daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Sport op de As! Sintrale As en deel N356 op 24 september afgesloten

  Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Sintrale As: www.sportopdeas.nl. Daarom is de Sintrale As en een ander deel van de N356 de hele dag (van 0.00 tot 24.00) afgesloten.

 • Bijzonder stucplafond gevonden

  Bij verbouwwerkzaamheden in Dokkum is een zeer bijzonder stucplafond uit 1843 gevonden. Het monumentale plafond kwam tevoorschijn bij de verbouw van het pand Hanspoort 1 in Dokkum. In 1843 is dit pand onder architectuur van de leeuwarder architect Thomas Romein verbouwd tot een statige woning met koetshuis.

 • Informatiemarkt gaswinning Ternaard

  Het Ministerie van Economische Zaken organiseert donderdag 29 september een informatiemarkt in dorpshuis Túnawerth (Aldbuorren 13, Ternaard) over de eventuele gaswinning in Ternaard. Iedereen kan er vragen te stellen en informatie krijgen. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en met medewerkers van de overheid en NAM in gesprek gaan.

 • Inleveractie kleine elektrische apparaten voor KiKa

  De gemeente Dongeradeel doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraat. Inwoners die vanaf 1 oktober e-waste inleveren, kunnen punten sparen. Hiermee maakt de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) kans op een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle én maak je zelf kans op mooie prijzen. 

 • Langste handelsroute ter wereld op de Centrale As

  Zaterdag 1 oktober 2016 vindt tussen Feanwâlden en Sumar Foarút oer de As mei de handel plaats. Een negen kilometerslange handelsroute op de Centrale As. Ondernemend Noordoost Fryslân laat van 10:00 uur tot 16:00 uur zien wat de regio te bieden heeft. Naast bedrijvenpromoties en demonstraties, is er een braderie, een (kinder)rommelmarkt, kinderactiviteiten, unieke voertuigen, en optredens van bekende artiesten en koren uit de omgeving.

 • Aankondiging inzamelroute grof snoeiafval

  Binnenkort worden de routes weer gereden voor het ophalen van het grof snoeiafval. Wilt u uw grof snoeiafval aanbieden? Meldt u dan aan bij Gemeentewurk.

 • Tienduizend lotingsbrieven de deur uit voor Friese Dorpentop

  Over een week is het zover: Op 28 september versturen de Friese gemeenten tegelijkertijd, in totaal circa tienduizend brieven, aan burgers die zijn ingeloot om deel te nemen aan de  Friese Dorpentop. Dat betekent dat op 30 september alle meerderjarige inwoners van het Friese platteland weten of zij aan de top mogen deelnemen.

 • Subsidie voor isolatiemaatregelen

  Goed nieuws voor particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren die hun woning willen verduurzamen. Vanaf 15 september 2016 kan er subsidie worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen. Ongeveer 20 procent van de investering kan worden teruggevraagd bij het Rijk wanneer er minimaal 2 energiebesparende maatregelen aan de woning worden getroffen.

 • Openingshandeling renovatieproject openbare verlichting Dongeradeel

  Vrijdag 16 september, is de openingshandeling verricht van het renovatieproject openbare verlichting Dongeradeel. Fred Corzilius van CityTec overhandigt op de Woudweg te Dokkum aan wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel een nieuw LED armatuur.

 • Opiniestuk; Oproep aan De Friesland Zorgverzekeraar: “Luister naar inwoners Noordoost Friesland”

  Als vertegenwoordigers van inwoners van Noordoost Friesland roepen we De Friesland Zorgverzekeraar op naar de inwoners in onze regio te luisteren en hen nauw te betrekken bij de huidige ontwikkelingen rondom Sionsberg.

 • Dwaande met je bedrijf 2016

  De cyclus "Dwaande met je bedrijf" is voor startende ondernemers en onlangs gestarte ondernemers die meer willen weten over de verschillende kanten van het ondernemerschap. In 8 modules krijgen mensen inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. Aan het einde van de cyclus worden de eerdere avonden in de praktijk gebracht door te werken aan het ondernemersplan. 

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op vrijdag 23 september in het gemeentehuis van Kollumerland c.a., Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum.

 • Hervatting onderhoud straatwerk Kloostersingel en Achterom in Dokkum

  In de periode van 4 juli t/m 28 juli is de Kloostersingel tussen Kloosterbrugje en Anjelierstraat opnieuw bestraat. Zoals al eerder aangekondigd, worden de werkzaamheden voortgezet nu de Admiraliteitsdagen zijn geweest.

 • Maak een kraanwaterselfie en win een kraanwatertappunt

  Drinkwaterbedrijf Vitens bestaat 10 jaar! En dat wordt gevierd. Het drinkwaterbedrijf geeft 100 watertappunten weg in de gemeenten waar zij werkzaam is. Dus ook Dongeradeel maakt kans! Maar daar hebben we wel hulp bij nodig van onze inwoners!

 • Wethouders in actie tegen rioolrommel

  Zaterdag 3 september kwam je tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum misschien wel de Toiletdames tegen. Deze charmante, kordate dames hebben een missie: een goed werkend riool. Ze vroegen voorbijgangers het hemd van het lijf over goed rioolgebruik en gaven handige tips. 

 • Lauwersseewei bij Dokkum afgesloten van 12 t/m 23 september

  Van maandag 12 t/m vrijdag 23 september is de Lauwersseewei (N361) aan de noordoostkant van Dokkum afgesloten. Omleiding via Metslawier en Ternaard.

 • Burgerzaken Dongeradeel gesloten op vrijdag 9 september

  Op 9 september is Burgerzaken de hele dag gesloten wegens ICT-werkzaamheden. Op maandag 12 september helpen de medewerkers u graag weer.

 • Admiraliteitsdagen: wie, wat, waar?

  Dokkum was in 1596 de bakermat van de Friese Admiraliteit. Dit wordt jaarlijks gevierd in het eerste weekend van september met een spetterend meerdaags evenement dat is uitgegroeid tot één van de grootste van Fryslân.

 • Parkeren, aanmeren en varen tijdens de Admiraliteitsdagen

  Gedurende de Admiraliteitsdagen is het parkeren in de binnenstad van Dokkum niet overal mogelijk. Ook geldt er deels een ligplaats- en aanmeerverbod voor boten in het centrum en zijn er stremmingen. Tevens is er een maximumsnelheid voor alle vaarwegen in de stad. Voor de bruggen gelden er gewijzigde bedieningstijden. 

 • Inzet toiletdames voor goed werkend riool

  Op zaterdag 3 september kom je tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum de Toiletdames tegen. Deze charmante, kordate dames hebben een missie: een goed werkend riool. Ze vragen u het hemd van het lijf over goed rioolgebruik en geven u handige tips.

 • Fiets gevonden

  Elektrische fiets gevonden, eigenaar kan zich melden bij de balie aan de Koningstraat.

 • Inbraak voorkomen? Neem een kijkje in de preventietruck op zaterdag 3 september

  Inbraak komt nog altijd veel voor en heeft een grote impact op de slachtoffers. Het levert niet alleen materiële schade op, maar tast ook het gevoel van veiligheid aan. Politie en gemeenten zetten zich in om inbraak te voorkomen. Met kleine maatregelen kunt u zelf ook heel veel doen om inbraak te voorkomen. Wilt u weten hoe? Neem dan tijdens de Admiraliteitsdagen, op zaterdag 3 september, een kijkje in de preventietruck. 

 • Oudere partnermantelzorger vraagt steun

  Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder geeft aan mantelzorger te zijn. Van hen zorgen vier van de tien voor hun partner met een chronische ziekte of beperking. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze deze mantelzorg geven, soms vierentwintig uur per dag.

 • Wakeboard-legende Duncan Zuur komt naar Admiraliteitsdagen Dokkum

  Tijdens de Admiraliteitsdagen vinden spectaculaire demonstraties Wakeboarden plaats. Wakeboarden is vergelijkbaar met snowboarden, maar dan op het water achter een speedboot aan. Niemand minder dan Duncan Zuur geeft zaterdag 3 september vier spectaculaire demonstraties in de Hardrijdersgracht. Hij is een beroemdheid op het gebied van Wakeboarden, won meerdere kampioenschappen en heeft al op heel wat bijzondere plekken gewakeboard. Nu is maritiem Dokkum aan de beurt. Tussen de demonstraties door kan iedereen het zelf uitproberen!

 • Parachute springen en rondvluchten boven Dokkum tijdens Admiraliteitsdagen

  Altijd al eens een keer parachute willen springen? Vanuit een helikopter, boven Dokkum, is dit helemaal speciaal. De Admiraliteitsdagen verzorgt samen met Heliair zogenaamde duo-sprongen vanuit een helikopter. Blijf je liever in de helikopter zitten, maar wil je Dokkum en omgeving graag eens van boven zien? Een ‘gewone’ rondvlucht maken kan ook.

 • NAM Informatietruck in Ternaard op vrijdag 26 augustus

  NAM heeft in 1991 een boring uitgevoerd bij Ternaard, maar vanaf deze locatie vlakbij de Nesserwei is nooit gas gewonnen. NAM onderzoekt nu of er een tweede boring uitgevoerd kan worden om het gasveld ten noorden van Ternaard in productie te nemen. Komend najaar gaat het vergunningentraject hiervoor van start. In overleg met het bestuur van dorpsbelang is besloten om op vrijdag 26 augustus de NAM informatietruck in Ternaard te plaatsen voor vragen over dit project en over gaswinning.

 • Dringende oproep: De Centrale As niet betreden

  De projectorganisatie van De Centrale As en de aannemers roepen publiek op om De Centrale As niet te betreden. De afgelopen weken constateren we dat er steeds vaker mensen op de bouwterreinen komen zonder beschermingsmiddelen en zonder begeleiding. Dat is erg gevaarlijk!

 • Open brief aan zorgaanbieders plus beleidsmakers Zorgverzekeraar De Friesland

  Eerder heeft Zorgbelang Fryslân (ZBF)  een oproep gedaan aan de partijen – de drie eigenaren, De Friesland Zorgverzekeraar, de huisartsen om tot een oplossing en een Sionsberg 2.0 te komen. Daarnaast willen wij graag dat u de oplossing met ons deelt. Als partijen niet of voornamelijk in juridische zin met elkaar in gesprek zijn kan een oplossing soms ver weg lijken. Daarom hier een aantal suggesties van onze kant om uw voordeel mee te doen.

 • Drakenbootrace voor het eerst in Dokkum

  Eens in de vier jaar vallen de Admiraliteitsdagen samen met de Stadsfeesten in Dokkum. Zo ook dit jaar. De organisatie van de Admiraliteitsdagen vindt het dan ook mooi dat de Stichting Stadsfeesten op 1 september de eerste editie van de Drakenbootrace in Dokkum organiseert.

 • Vlaggenactie Admiraliteitsdagen weer van start

  De vlaggenactie van de Admiraliteitsdagen en de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) gaat weer van start. Iedereen die al een vlag heeft kan deze vanaf 22 augustus uithangen zodat Dokkum ook tijdens de Stadsfeesten feestelijk versierd is met de donkerblauwe vlaggen.

 • Open brief Zorgbelang Fryslân: Uw zorg in Noordoost Fryslan is onze zorg

  De Gemeente Dongeradeel en Zorgbelang Fryslân komen op voor de belangen van alle zorggebruikers in Noordoost- Fryslân. Onze visie is dat ieder mens recht heeft op goede zorg. Cliëntenervaringen en -opvattingen zijn essentieel en moeten betrokken worden in het beleid.

 • Koks Jan Veenma en Bert Tacoma zetten Noordoost Friesland op de kaart in Fulda

  Op vrijdag 12 augustus zetten Jan Veenma (Jan Cooks 4 you, Brantgum) en Bert Tacoma (IJsherberg, Dokkum) met hun kookkunsten Noordoost Friesland op de kaart in het Duitse Fulda. Ze nemen deel aan de  31e Laurentiustag der Köche, een driedaags evenement met tal van culturele en culinaire activiteiten. 

 • Bekendmaking vaststelling regeling ligplaatsen Dokkum

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering op 12 juli 2016, op grond van het bepaalde in hoofdstuk 5 - afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dongeradeel, een besluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor soorten vaartuigen in en rond de binnenstad van Dokkum, in Ee (Stienfek) en in Dokkumer Nieuwe Zijlen hebben vastgesteld. In dit besluit zijn ook oevers aangewezen waaraan het aanleggen met vaartuigen niet is toegestaan.

 • Grasbakken, alleen voor gras

  In het zomerseizoen plaatst de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is.

 • Nieuwe inspiratie bij VAKwerk Dokkum

  Woensdag 3 augustus heeft VAKwerk de deuren weer geopend met een nieuwe groep Verrassende Ambachtelijke en Kunstzinnig enthousiastelingen.

 • Dongeradeel gaat door met duurzame projecten

  Energiebesparing, het zelf opwekken van energie en bewustwording van duurzaamheid bij de inwoners stimuleren. Dit blijven voor de gemeente Dongeradeel belangrijke beleidsitems. De gemeente heeft de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen uitgevoerd uit het afgeronde duurzaamheidsprogramma 'Dongeradeel hat enerzjy!' De gemeente gaat door met duurzame projecten, heeft het college van B en W deze week besloten.

 • Eerste Wâldgieltsjes uit De Wâlden naar Dokkum

  De eerste Wâldgieltsjes van 2016, dit jaar geteeld in Kollumerzwaag, zijn er weer. Wâldgieltsjeteler Jaap Wilman, aardappelgroothandel Greydanus uit Heerenveen en streekkeurmerk Wâldpyk hebben vrijdagmorgen de eerste exemplaren van dit oude aardappelras uit De Friese Wouden overhandigd aan wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel.

 • Van peuteropvang naar voorscholen

  Vanaf 29 augustus 2016 bent u weer van harte welkom op de peuterspeelzalen in de gemeente Dongeradeel. Vanaf 1 september 2016 verandert er een aantal dingen, we noemen de peuterspeelzalen vanaf dan voorscholen. Over die veranderingen hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 • De Wissel in Dokkum zet kledingsorteercentrum op

  Kringloopwinkel De Wissel in Dokkum gaat een kledingsorteercentrum opzetten. De Wissel, Omrin en de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben vandaag een overeenkomst daarvoor ondertekend. Een belangrijke overweging om een lokaal kledingsorteercentrum op te zetten is de extra werkgelegenheid die dit met zich meebrengt.

 • Poppodium en MFC in Badhûs De Westereen

  Het Badhûs in De Westereen wordt verbouwd. Naast een poppodium krijgt het Badhûs een multifunctioneel karakter. Dit betekent dat het zo breed mogelijk ingezet wordt voor verschillende doelgroepen. Voor dit project ontvangt Stichting Badhûs € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt
  € 90.000,-.

 • Maandag 18 juli van 8 tot 10 uur Altenabrug gestremd

  Maandag 18 juli is in verband met onderhoudswerkzaamheden van 08.00-10.00 uur de Altenabrug gestremd.

 • Welstandscriteria Dokkum - Sportcentrum Tolhuispark

  De raad is van plan om voor het sportcentrum Tolhuispark in Dokkum welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  De gemeente Dongeradeel wil het aantal woninginbraken in de gemeente terugdringen. Daarom starten wij in de zomerperiode de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. In de zomerperiode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

 • Bonifatiusbeurs uitgereikt voor zomerstudie in Fulda

  Om de vriendschapsbanden tussen de partnersteden Dokkum en Fulda te versterken is dit jaar voor de zevende keer de Bonifatiusbeurs uitgereikt. De Bonifatiusbeurs biedt (oud-)leerlingen het Dockinga College de kans om in de zomer vier weken lang, samen met 80 studenten uit 20 landen, te studeren aan de Hessen International Summer Universities in Fulda.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 12 juni in het gemeentehuis van Dokkum.

 • Bekendmaking omgevingsvergunning Anjum, Boltawei 6

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor: Anjum, Boltawei 6 voor het bouwen van een nieuwe woning, en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (zaaknummer 20150806).

 • Verlenging stremming Kettingbrug tot 15 juli

  De herstel-/reparatiewerkzaamheden aan de Kettingbrug zijn in de afrondende fase en de brug wordt komende vrijdagochtend 8 juli weer teruggeplaatst. Na het plaatsen moet een en ander nauwkeurig worden afgesteld. Daarom blijft de brug 7 dagen langer gestremd, en is vanaf 15 juli a.s. weer open. Dan kan er door voetgangers en fietsers weer gebruik worden gemaakt van deze 'bolwerkroute'.

 • Feestelijke afsluiting Wetterfront Dokkum

  Vrijdag 1 juli werd Wetterfront Dokkum op feestelijke wijze afgesloten.

 • Grootste spaarpot van Nederland voor KiKa in Dokkum

  Hand in hand staan inwoners en ondernemers van Dokkum e.o. in de startblokken voor een geweldig mooie actie voor KiKa. Zaterdagmiddag 2 juli 14:00 uur starten burgemeester Marga Waanders en de KiKa Beer de actie Paalzitten voor KiKa, door gedurende een uur plaats te nemen op de palen in het Grootdiep. Plaats van handeling: in het centrum van Dokkum bij Hotel Restaurant de Posthoorn.  

 • Let op bij adverteren via OiV Media & Communicatie

  De gemeente Dongeradeel heeft bericht ontvangen dat het bedrijf OiV Media & Communicatie contact opneemt met Dongeradeelse ondernemers voor een vermelding in de informatiegids Dongeradeel. Zij gaan er vanuit dat u telefonisch akkoord geeft en sturen vervolgens per e-mail een opdrachtbevestiging. Dit bedrijf maakt echter geen (digitale) gids in opdracht van de gemeente. Let dus goed op als u door OiV Media & Communicatie benaderd wordt.

 • Extra koopzondag vastgesteld

  Er is een extra koopzondag vastgesteld voor 2016. De koopzondagen die dit jaar nog volgen zijn: 3 juli (Dokkum Cultureel), 7 augustus (Dokkum Cultureel), 4 september (Admiraliteitsdagen), 2 oktober, 9 oktober (opening Centrale As), 6 november en 4 december (zondag voor Sinterklaas).

 • Komst azc Dokkum loopt vertraging op

  De komst van het asielzoekerscentrum in Dokkum loopt opnieuw vertraging op. De opening van de opvang in het voorjaar van 2017 is niet meer reëel, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Dongeradeel laten weten.

 • Jeroen van der Boom en Berget Lewis maken line-up Admiraliteitsdagen compleet

  Jeroen van der Boom en Berget Lewis, DJ Steff da Campo en de band Beethoven maken de line-up van de Admiraliteitsdagen in het eerste weekend van september compleet. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Nederlandse rockband Di-Rect zaterdagavond 3 september op het podium in de historische binnenstad van Dokkum zal staan. Danny de Munk vertolkt op de vrijdagavond de rol van admiraal.

 • Dokkum kleurt Oranje; Paalzitten voor KiKa

  In het centrum van Dokkum zal van zaterdag 2 juli tot zondag 3 juli aanstaande (van 14:00 tot 14:00 uur) een 24 uren durende actie plaatsvinden: paalzitten voor KiKa. Dichtbij het keerpunt van de beroemde 11-stedentocht op de schaats zullen een aantal palen in de stadsgracht worden geslagen, waarop o.a. JelleB, Lutz Jacobi (2e kamerlid) afwisselend een uur plaats zullen nemen op de gastpaal.

 • Is uw huis geschikt voor zonnepanelen? Doe de zonnepanelen-check!

  De zomer is net van start gegaan en dat betekent dat er volop geprofiteerd kan worden van zonne-energie. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. helpen en adviseren hun inwoners bij het beoordelen of zonnepanelen interessant en rendabel zijn met behulp van een tool op het duurzaam bouwloket.

 • Militaire oefening 27 juni tot en met 1 juli 2016

  Van 27 juni tot en met 1 juli 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Anjum en Paesens. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Aankondiging grofvuilroutes

  Binnenkort zamelt de gemeente weer grofvuil in. U kunt zich aanmelden bij het meldpunt Gemeentewurk. De exacte ophaaldatum wordt u dan meegedeeld.

 • Verlenging stremming Kettingbrug

  Het grootonderhoud aan het ijzer- en schilderwerk van de Kettingbrug tussen het Zuiderbolwerk en de Halvemaanspoort is in volle gang. Na het stralen van de brug blijkt dat er toch meer herstelwerkzaamheden nodig zijn dan van tevoren verwacht was.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 juni

  Op woensdag 29 juni 2016 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar. Er wordt dan een nieuwe release geplaatst.
  Wilt u weten wat er wijzigt? U kunt op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) de nieuwe versie van Omgevingsloket online al uitproberen. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen vindt u op de website van Infomil.

 • Natuurvriendelijke oevers Súd Ie

  De stuurgroep van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum bekijkt het resultaat van het werk voor natuurvriendelijke oevers.

 • Vacature Adviseur prjojectbeheer en control ANNO

  In Noordoost Fryslân werken diverse partijen samen aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Deze regionale samenwerking heeft de naam Netwerk Noordoost gekregen. Deelnemers zijn de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

 • Informatiebijeenkomst effecten bodemdaling op watersysteem Dongeradeel

  Als gevolg van gaswinning door de Nederlands Aardoliemaatschappij (NAM) heeft de gemeente Dongeradeel te maken met bodemdaling. Wetterskip Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de effecten van bodemdaling op het watersysteem. Daarbij hebben ze advies gekregen van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

 • Weg Sumar-Nijega volledig afgesloten van 24 juni t/m 1 juli

  Van vrijdag 24 juni 19.00 uur tot vrijdag 1 juli 23.00 uur is de weg tussen Sumar en Nijega volledig afgesloten in beide richtingen. Verkeer tussen Sumar en de Nijega moet dan omrijden via de rondweg Garyp. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de bestaande fietspaden langs de N356.

 • Werkzaamheden rotondes Dokkum

  Gemeente Dongeradeel voert in de week van 20 tot en met 24 juni onderhoud uit aan de Pier Prinslaan vanaf Rondweg West tot en met de rotonde bij de Tango en aan de Holwerderweg, rotonde Ee-brug en Altenastreek. De werkzaamheden worden in de avond en nachtelijke uren uitgevoerd om de verkeersoverlast zo minimaal mogelijk te houden. Alle werkzaamheden beginnen na 19:00 uur.

 • Aanpak Metslawier feestelijk afgerond

  In Metslawier is de riolering in de Roptawei en de Balthasar Bekkerstrjitte vervangen en is het dorpspleintje heringericht. Op 10 juni werden de werkzaamheden op een feestelijke manier afgerond. Toen werd ook de bank onthuld die door bewoners zelf is gemaakt.

 • Milde vogelgriep in Hiaure

  In Hiaure is bij een pluimveebedrijf met zo'n 48.000 kippen vogelgriep (aviaire influenza) vastgesteld. Dit bedrijf heeft 2 stallen met buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om een milde H7-variant.

 • Dokkum krijgt woonappartementen op bedrijventerrein Houtkolk

  Het oude bedrijventerrein aan de Houtkolk in Dokkum krijgt een totaal andere aanblik. Bedrijfspanden op de verpauperde locatie langs de Dokkumer Ie maken plaats voor vier woongebouwen van vijf tot zeven verdiepingen met in totaal 77 koop- en huurappartementen.

 • Kettingbrug verwijderd voor groot onderhoud

  De Kettingbrug tussen het Zuiderbolwerk en de Halvemaanspoort is maandagochtend verwijderd vanwege grootonderhoud aan het ijzer- en schilderwerk. In de periode 6 juni t/m 24 juni kan er door voetgangers en fietsers geen gebruik worden gemaakt van deze 'bolwerkroute', omleiding gaat door de binnenstad.

 • Foarút oer de As mei de pASsant

  Onder de naam 'de pASsant' organiseert stichting Keunstwurk samen met de dorpen langs de Sintrale As een theatervoorstelling langs verschillende locaties. De pASsant neemt u mee op avontuur langs plekken waar u nog nooit bent geweest.

 • Aanvraag iepen voor particulieren voorlopig stopgezet

  De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt al sinds 2005 om de iepziekte onder controle te krijgen en de iep als soort te blijven behouden voor Fryslân. Dit doet de SIF onder andere door het planten van iepen bij particulieren.

 • Denk om verkeerssituatie tijdens Oerol en Luchtmachtdagen

  Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016 zijn op de Vliegbasis Leeuwarden de Luchtmachtdagen 2016. Daarnaast start op 10 juni Oerol. Bezoekers van beide evenementen dienen rekening te houden met de verkeerssituatie. Dit betekent vermoedelijk extra drukte in het openbaar vervoer (trein en bus) en op de wegen naar en van Leeuwarden.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 14 juni in het gemeentehuis van Kollum.

 • Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

  Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 15 juni niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt.

 • Pop-upkantoor Omgevingsvisie in Dokkum

  Het pop-upkantoor Omgevingsvisie van de provincie reist van Drachten door naar Dokkum. Van dinsdag 7 juni tot en met zaterdag 11 juni kan iedereen even binnen stappen in het Dokkumer pop-upkantoor aan Grote Breedstraat 44. Ga in gesprek met de provincie over de toekomst van Fryslân. In wat voor Fryslân wilt u in 2025-2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven?

 • DDFK biedt betere tarieven voor aanbieders Huishoudelijke Hulp 2

  Per 1 juli 2016 krijgen de aanbieders van Huishoudelijke Hulp 2 een hoger tarief vanuit de DDFK-gemeenten. De DDFK-gemeenten hebben vorig jaar aangegeven achter de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning te staan.

 • VAKwerk Dokkum opent zomerse deuren

  Woensdag 1 juni zijn de deuren van VAKwerk Dokkum weer open gegaan met Verrassende Ambachtelijke en Kunstzinnige mensen.

 • Vergroot de Hoop; Snoeihard tegen kanker!

  Het is weer zover: de jaarlijkse inzamelingsactie van Stichting Vergroot de Hoop; vanzelfsprekend doet onze gemeente weer mee aan deze sympathieke actie! Tijdens deze inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt worden als grondstof voor chemotherapieën.

 • Trekwei week 6 t/m 10 juni afgesloten voor alle verkeer

  Aannemerscombinatie Jansma, Roelofs & Van Spijker is volop bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van de liggers op het viaduct over de Trekwei. De Trekwei zal tijdens de werkzaamheden nog één keer een week afgesloten zijn voor verkeer, week 23 (van 6 juni t/m 10 juni).

 • NL-Alert controlebericht op 6 juni

  Op maandag 6 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook inwoners van Fryslân nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

 • Dongeradeel betaalt rekeningen snel

  Leveranciers van de gemeente Dongeradeel krijgen hun rekeningen snel betaald. In 2015 duurde het gemiddeld 18 dagen voordat een factuur werd voldaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten een vaste betalingstermijn helemaal los te laten en rekeningen na goedkeuring direct te betalen. Zo hoeven leveranciers nog minder lang te wachten op hun geld.

 • Eenrichtingsverkeer tussen Sumar en Nijega van 30 mei t/m 24 juni

  Van maandag 30 mei 6.00 uur t/m vrijdag 24 juni 19.00 uur is de N356 tussen Nijega en Su-mar slechts in één richting te berijden: van Nijega naar Sumar. In de andere richting is de weg afgesloten.

 • Omwisselen trekkercertificaat voor 1 juli 2016

  Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

 • College Dongeradeel koersvast richting voorscholen

  Het traject richting voorscholen in Dongeradeel is in de afrondende fase. Per 2018 start een nieuwe wet voor kinderopvang, waardoor het traditionele peuterspeelzaalwerk kwalitatief niet meer toereikend is en financieel niet meer haalbaar.

 • Veldcontroles WOZ in Dokkum

  Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de WOZ (waardering van onroerende zaken) voor woningen en bedrijven. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld.

 • Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Ternaard

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor Ternaard, Hollewei 3.

 • De Kettingbrug (fietsbrug) vanaf week 23 gestremd

  De Kettingbrug (fietsbrug) is in vanaf week 23 gestremd omdat hij tijdelijk wordt weggehaald voor groot onderhoud aan het ijzer- en schilderwerk. In week 25 wordt de brug teruggeplaatst en het streven is dat de brug op zaterdag 25 juni weer functioneert.

 • Trailerhelling nabij Birdaarderstraatweg Dokkum van 27 t/m 30 mei niet bereikbaar

  In verband met de opening van de Alde Sylsried, de verbindingsvaart die de Woudhorne en Trije Terpen aansluit op de Dokkumer Ee, is de trailerhelling nabij de Birdaarderstraatweg 141 van vrijdag 27 tot en met maandag 30 mei niet bereikbaar. 

 • Haal na legen uw container op

  De gemeente krijgt af en toe klachten over afvalcontainers, die lang op of naast de openbare weg blijven staan. Een afvalcontainer, die lang voor of na de inzameling buiten staat, kan overlast veroorzaken voor de omgeving.

 • Militaire oefening 23 tot en met 27 mei 2016

  Van 23 tot en met 27 mei 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Anjum en Paesens. U kunt daarom militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Balies burgerzaken 24 mei gesloten

  Op 24 mei 2016 zijn de balies van burgerzaken gesloten. We zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur.

 • Loofhoutmix te koop op 27 en 28 mei

  De gemeente Dongeradeel biedt u als inwoner hout aan. Het gaat om een mix van loofhout uit het openbaar groen dat verwerkt is tot handzame stammen (niet gekloofd). Voor 1m³ betaalt u €30,-. Voor de betaling vragen wij u een eenmalige machtiging te ondertekenen. Neem daarvoor uw bankpas en identiteitsbewijs mee.

 • Autismecampus voor Noordoost Fryslân

  Ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoeken samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en onderwijs- en zorginstellingen of het oprichten van een Autismecampus in een grote boerderij vlak buiten Garyp haalbaar is. Op deze mogelijke locatie krijgen de kinderen ondersteuning bij leren, wonen en werken. Voor het onderzoek ontvangt Stichting Autisme Campus Friesland € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 117.000,-.

 • Boppewei bij De Westereen afgesloten op 21 en 22 mei

  In het weekend van 21 en 22 mei is de Boppewei bij De Westereen afgesloten. In dit weekend wordt de nieuwe aansluiting van De Westereen op de Sintrale As gemaakt. Verkeer van en naar De Westereen moet omrijden via de Miedloane tussen Broeksterwâld en De Westereen. Vanaf Burgum/Quatrebras kan het verkeer via de Rijksstraatweg (N355) over Twijzel/ Twijzelerheide rijden.

 • Startersavond 30 mei voor beginnende ondernemers in Noordoost Fryslân

  Ga goed voorbereid van start om succesvol te kunnen ondernemen! De zes gemeenten in Noordoost Fryslân van het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost helpen beginnende ondernemers en organiseren een startersavond op 30 mei. Ben jij een startende ondernemer? Meld je dan aan! Voorgaande edities waren zeer succesvol en goed bezocht.

 • Inspiratieavond Noordoost aan het Wad

  Begin 2016 hebben de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel samen het project Noordoost aan het Wad opgestart, een initiatief vanuit de samenwerking Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

 • Gemeente Dongeradeel stapt over op duurzame onkruidbestrijding

  De gemeente Dongeradeel stapt over op een alternatieve, duurzame manier van onkruidbestrijding. Het gaat om onkruidbestrijding op verharde wegen, waarvoor tot nu toe het middel Roundup werd gebruikt.

 • Onderzoek karakteristieke panden Bȗten de bolwurken

  Hoeveel karakteristieke panden staan er in Dokkum Bȗten de bolwurken? De gemeente Dongeradeel gaat dit onderzoeken. Nadat de panden in het beschermd stadsgezicht binnenstad zijn onderzocht wordt nu gekeken naar andere gebouwen met bijzondere kwaliteiten in de stad.

 • Reconstructie riolering professor Holwardastrjiite

  Op veel plekken in Nederland is het rioolstelsel verouderd en toe aan vervanging. Het klimaat verandert en grote hoosbuien komen steeds vaker voor. Om er voor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden is de gemeente Dongeradeel in kaart aan het brengen op welke plekken het riool als eerste vervangen moet worden.

 • Binnenstad Dokkum gestremd voor Elfstedentour

  Komende week maken 15.000 mensen zich weer klaar voor de mooiste fietstocht van Friesland; de fiets Elfstedentocht. In Noordoost Friesland doen de fietsers Holwerd en Dokkum aan. Voor de veiligheid van de fietsers en toeschouwers wordt de binnenstad van Dokkum op 16 mei (pinkstermaandag) voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

 • Danny de Munk wordt admiraal in Dokkum

  Danny de Munk vertolkt op vrijdagavond 2 september de rol van de admiraal tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Bij het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht vindt dan de opening van de Admiraliteitsdagen 2016 plaats met de Night of the Praams. 

 • Doe mee! Maak een Sorti-selfie en WIN

  Deze week krijgen inwoners van Friesland een Sorti-sticker thuisgestuurd. Op deze sticker staat wat wel en niet in de Sortibak mag. Degenen die een selfie maken met daarbij de sticker op hun Sortibak in beeld, maken per gemeente kans op een cadeaubon. De actie maakt deel uit van de grootschalige campagne: 'Sortibak, samen halen we alles eruit.'

 • Stremming kruispunt Woudweg-Strobosserweg-Lyceumweg

  In de week van 17 t/m 20 mei zijn er werkzaamheden aan het kruispunt Woudweg-Strobosserweg-Lyceumweg in Dokkum. De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van de Woudweg. Voor een goede en veilige uitvoering is het noodzakelijk om dit kruispunt te stremmen voor gemotoriseerd verkeer.

 • Gemeentehuis Pinkstermaandag gesloten

  Het gemeentehuis is op Pinkstermaandag 16 mei 2016 gesloten.

 • Leerlingenvervoer aanvragen vóór 1 juni

  Vóór 1 juni moet de aanvraag Leerlingenvervoer weer worden ingediend bij de gemeente. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of alleen met hulp van ouders/verzorgers naar school kunnen. Om u als ouders te helpen kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een vergoeding geven of taxivervoer regelen.

 • College vindt veilig alternatief voor fietsbrug Reigerstraat Dokkum

  De fiets -en voetgangersbrug nabij de Reigerstraat in Dokkum is een van de bruggen over de Súd Ie die omhoog moet, zodat boten uit de Dm-klasse van Dokkum naar het Lauwersmeer kunnen varen. Een hogere variant van deze brug levert echter nadelen op voor de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid.

 • Kennismakingsbijeenkomst nieuwe inwoners

  De gemeente Dongeradeel organiseert voor de inwoners die tussen 1 september 2014 en 1 april 2016 in de gemeente zijn komen wonen, een kennismakingsbijeenkomst.

 • Admiraliteitsdagen krijgen een internationaal tintje

  Het reizende internationale festival Tosta zal van 1 t/m 4 september Dokkum aandoen en deel uitmaken van de Admiraliteitsdagen. Tosta is een initiatief van Culturele Hoofdstad 2016 Donostia/San Sebastian en wordt georganiseerd vanuit 7 minderheidstalenregio's: Baskenland, Galicië, Wales, Ierland, Cornwall, Schotland en Friesland. Voor Friesland is de Afûk de organiserende partij. "Alle regio's liggen aan de kust en hebben een sterke maritieme traditie. Het lag dus ook zeer voor de hand om een verbinding te leggen met de Admiraliteitsdagen", vertelt Mirjam Vellinga van de Afûk.

 • Wijziging brugbedieningstijden

  Op 1 mei 2016 is een pilot met ruimere brugbedieningstijden binnen de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel gestart. Dit houdt in dat de brugbedieningstijden op de Staande Mastroute in de Dokkumer Ee, traject Dokkumer Nieuwezijlen tot Leeuwarden veranderen.

 • CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

  Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maken zij 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Dongeradeel

  Begin mei start het bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Dongeradeel.

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  Kent u iemand die een lintje verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

 • Aankondiging route chemokar (KCA)

  Binnenkort kunt u uw chemisch afval weer aanbieden aan de chemokar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het meldpunt van Gemeentewurk. De milieuboxen s.v.p. op de dag van de ophaalroute vóór 8.30 uur zichtbaar voor uw voordeur te plaatsen (i.v.m. veiligheid niet aan de openbare weg!).

 • Aankondiging inzamelroute grof snoeiafval

  Binnenkort worden de routes weer gereden voor het ophalen van het grof snoeiafval. Wilt u uw grof snoeiafval aanbieden? Meldt u dan aan bij Gemeentewurk.

 • Dokkum is uitgebreid met een compleet nieuwe straat

  Vrijdagmiddag 29 april om 14.00 uur opende directeur-bestuurder Jeannette Dekker van Thús Wonen samen met wethouder Pytsje de Graaf en wethouder Albert van der Ploeg van gemeente Dongeradeel de Boargemaster Jonkerstrjitte in de Fonteinshof in Dokkum.

 • Bonifatiusbeurs voor de zomeruniversiteit Fulda

  Studenten uit Dokkum en omstreken van 18 jaar en ouder komen ook deze zomer weer in aanmerking voor een studieplek aan de Hessen International Summer Universities Germany te Fulda van 16 juli t/m 13 augustus 2016. Er is een beurs beschikbaar voor één en mogelijk zelfs twee oud-leerlingen van het Dockinga College HAVO/VWO. De Bonifatius Beurs is een initiatief van de partnersteden Dokkum en Fulda (Duitsland) in samenwerking met de Hochschule Fulda. De coördinatie is in handen van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda. 

 • Wijziging huisvuilinzameling op 5 mei

  In verband met Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag wordt uw grijze container op zaterdag 7 mei a.s. geleegd. Let u er wel op dat de containers altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Op woensdag 4 mei aanstaande wordt er in Dokkum, Ternaard en Anjum een dodenherdenking gehouden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om aan één van deze herdenkingen deel te nemen.

 • Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Anjum, Boltawei 6

  Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 • Stremming Roptawei Metslawier

  In opdracht van gemeente Dongeradeel zal Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. in de week van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei a.s. de Roptawei in Metslawier voorzien van de laatste asfaltlagen. De Roptawei zal gedurende deze week afgesloten zijn voor alle verkeer.

 • Regie op vervoer in Noordoost Fryslân

  Noordoost Fryslân krijgt een mobiliteitscentrale per 1 augustus 2017. Deze zorgt ervoor dat het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer, maar ook het kleinschalig openbaar vervoer (de Opstapper) beter op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen inwoners in Noordoost Fryslân ook in de toekomst mobiel blijven.

 • Fritjof Brave tijdelijk directeur DDFK

  Op donderdag 21 april heeft het dagelijks bestuur van de DDFK gemeenten Fritjof Brave benoemd tot interim directeur van de ambtelijke organisatie DDFK. De heer Brave is senior managing consultant bij bureau Berenschot en heeft veel kennis en ervaring in bestuurlijke netwerken en fusieprocessen. In zijn loopbaan heeft hij diverse verandertrajecten binnen overheden en andere organisaties begeleid.

 • Vacature programmacoördinator ANNO

  In Noordoost Fryslân werken diverse partijen samen aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Deze regionale samenwerking heeft de naam Netwerk Noordoost gekregen. Deelnemers zijn de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 26 april in het gemeentehuis in Dokkum.

 • Birdaarderstraatweg gestremd van 2 tot en met 13 mei

  In verband met wegwerkzaamheden is de Birdaarderstraatweg tussen Woudhorne en de gemeentegrens van maandag 2 mei tot en met vrijdag 13 mei gestremd voor al het verkeer. Ook de trailerhelling is niet bereikbaar. In deze periode wordt de definitieve asfaltdeklaag aangebracht over de brug van de Verbindingsvaart en wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd over het gedeelte tot aan de gemeentegrens.

 • Gemeentehuis gesloten i.v.m. de feestdagen

  Het gemeentehuis is op 27 april (Koningsdag) en op 5 (Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag) en 6 mei 2016 gesloten.

 • Woudweg (N356) afgesloten van 28 t/m 30 april

  Van donderdag 28 april om 18.00 uur tot zaterdag 30 april 22.00 uur is de Woudweg (Wâldwei, N356) tussen Quatrebras en Feanwâlden afgesloten voor alle verkeer. Autoverkeer moet omrijden via Damwâld, Dokkum en Aldtsjerk. Fietsers kunnen via de Foksegatten of de Zevenhuisterweg rijden.

 • Noordoost Friese mienskip aan het crowdfunden

  Zes initiatiefnemers in noordoost Fryslân zijn hard aan het werk om door middel van crowdfunding geld of goederen te krijgen om hun initiatief uit te voeren. Het gaat hierbij om een proef vanuit het Iepen Mienskipsfûns.

 • Tongersdei 21 april wer in Fryske Twitterdei

  Tongersdei 21 april organisearret Praat mar Frysk alwer de fyfde Fryske Twitterdei. Op dizze dei wolle wy besykje om mei safolle mooglik minsken safolle mooglike Frysktalige tweets de wrâld yn te stjoeren, mei of sûnder skriuwflaters.

 • Job Cohen: "Houd de democratie met nieuwe manieren levend"

  “De democratie moet levend blijven. Bedenk nieuwe manieren en kom met ideeën om burgers te betrekken.” Die oproep deed Job Cohen op maandag 18 april in het gemeentehuis in Buitenpost tijdens een bijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing voor raads- en Statenleden, bestuurders en het Wetterskip in Noordoost Fryslân.

 • Dokkum oer de Grêft zoekt meedenkers!

  Schets mee aan de toekomst van de Gemeentewerfzone en het Harddraverspark! Fantaseerde u weleens hoe we van het Harddraverspark een echt park kunnen maken? Dacht u weleens na hoe het zou zijn om aan de Parkstergracht of de Noordergracht te wonen (of te werken), met uitzicht op het bolwerk? Heeft u hart voor Dokkum en wilt u meedenken hoe we van Dokkum een nog leukere en mooiere stad kunnen maken? Dan zijn we waarschijnlijk op zoek naar u!

 • Let op: aangepaste data legen groene containers ivm Koningsdag

  In verband met Koningsdag worden er op woensdag 27 april geen groene containers geleegd. In plaats daarvan gebeurt dit op zaterdag 30 april.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Dongeradeel

  Begin mei start het bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Dongeradeel. De onderzoekswagen wordt als eerste geplaatst in Metslawier, op de parkeerstrook tegenover de Tennisvereniging.

 • KNHM steunt VAKwerk Dokkum

  In 2015 zocht VAKwerk Dokkum contact met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Het project VAKwerk werd ingediend bij het bestuur van Friesland. Hoewel dit project een reeds lopend concept is, wilde KNHM dit initiatief toch graag ondersteunen. De werkwijze van VAKwerk past in het idee om lokale initiatieven op te zetten die een positief effect hebben op de wijk, stad of regio waarin zij plaats vinden.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze openbare bijeenkomst is op 26 april in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 in Dokkum.

 • Renovatiewerkzaamheden riolering Wierum & Niawier

  In week 16 (18 t/m 23 april 2016) vinden er in Wierum en Niawier werkzaamheden aan de riolering plaats. Het betreft het zogenaamd relinen van enkele bestaande riolen. Door middel van de zogenaamde “kousmethode” worden de betreffende riolen voorzien van een nieuwe binnenwand.

 • Donderdag 21 april Prepare to Party in Theater Sense

  In het kader van de Dag van de Leerplicht organiseren de scholen in Dokkum in samenwerking met Theater Sense en de gemeente Dongeradeel  een avondvullend programma met muziek en dans voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

 • Leerlingen Dockinga College presenteren duurzame ideeën

  Op woensdag 16 april hebben leerlingen van het Dockinga College hun ideeën voor duurzamer wonen en vervoer gepresenteerd aan de gemeente Dongeradeel. Deze ideeën kwamen voort uit de opdrachten die wethouder Albert van der Ploeg in februari aan hen had overhandigd en waarmee zij hard aan de slag zijn gegaan. In totaal bogen zo’n 120 HAVO en VWO leerlingen zich over het onderwerp duurzaamheid. Afgelopen woensdag presenteerden de leerlingen in de IJsherberg acht ideeën aan een deskundige jury. 

 • Stadhuisbeiaard speelt ‘O Canada’ ter ere van bevrijding door Canadezen

  Noordoost Friesland werd in de Tweede Wereldoorlog op 14, 15 en 16 april door de Canadezen bevrijd. Vorig jaar was dit 70 jaar geleden en heeft dit brede belangstelling gehad. Zoals ieder jaar rond deze data besteedt stadhuisbeiaard Auke de Boer er ook deze keer weer aandacht aan. Op vrijdagavond 15 april om 19.00 uur brengt hij in Dokkum het Canadees Volkslied ‘O Canada’ ten gehore en speelt hij een aantal nummers die populair waren in de meidagen van 1945.

 • Kunstschilder Jan Kooistra overhandigt schilderij Centrale As aan Dongeradeel

  Op vrijdag 15 april heeft kunstschilder Jan Kooistra een schilderij aangeboden aan de gemeente Dongeradeel. Op het schilderij staan de werkzaamheden aan de rondweg in Dokkum afgebeeld, die plaats vinden in het kader van het project De Centrale As. Wethouder Pytsje de Graaf heeft het schilderij in ontvangst genomen.

 • Bruggen Súd Ie door bijdrage Waddenfonds omhoog naar 2.50 meter

  De Súd Ie kan met een bijdrage uit het Waddenfonds geschikt worden gemaakt voor boten tot 2.50 meter hoog. De eerste fase van het bevaarbaar maken van de Súd Ie is al in volle gang, zo wordt er bijvoorbeeld nieuwe oeverbescherming aangebracht. Vanuit het programma Súd Ie en Wetterfront zijn er daarnaast in Dokkum kwalitatief goede voorzieningen gerealiseerd voor de watersport. Met deze Waddenfondsbijdrage kan ook fase twee worden uitgevoerd: het ophogen van de bruggen. Zo krijgen middelgrote motorboten (Dm-klasse) toegang tot de Súd Ie. 

 • Stichting Iepenwacht Fryslân stelt iepen beschikbaar voor particulieren

  De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt al sinds 2005 om de iepziekte onder controle te krijgen en de iep als soort te blijven behouden voor Fryslân. Dit doet de SIF onder andere door het planten van iepen bij particulieren.

 • Provincie doet mee in ontwikkeling kennis en innovatie in Noordoost Fryslân

  Tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor ondernemers, bestuurders, inwoners, maatschappelijke partijen, raads- en Statenleden gisteravond in Burgum riep gedeputeerde Sander de Rouwe ondernemers op om mee te denken over de thema’s kennis en innovatie: “We moeten slimmer samenwerken. Het MKB staat hierin centraal.” De Rouwe benadrukte dat de provincie hierbij de regio faciliteert. De regio is hierbij ook zelf aan zet. De Rouwe was op bedrijfsbezoek bij Auto Schat in Burgum. Dit bedrijfsbezoek was gecombineerd met een lezing van Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Adje doopt skûtsje: ‘Prachtige nautische combinatie’

  Adje de Admiraal, de mascotte van de Admiraliteitsdagen, heeft vrijdagmiddag samen met burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel het skûtsje Stêd Dockum gedoopt. "De vooraankondiging van de Admiraliteitsdagen is op deze manier wel heel bijzonder. Door dit evenement te verbinden aan de doop van het skûtsje Stêd Dockum krijg je een prachtige nautische combinatie", aldus Waanders.

 • Verlenging overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. verlengen de overeenkomst voor Huishoudelijke Hulp 2 tot 1 januari 2017. Zolang blijft deze voorziening in ieder geval op de huidige wijze beschikbaar. In de tussentijd werken de gemeenten hard aan een nieuwe opzet voor alle huishoudelijke hulp, waarbij klantvriendelijkheid een belangrijk aandachtspunt is.

 • Verschillende himmelacties georganiseerd in Dantumadiel en Dongeradeel

  Afgelopen weekend hebben er weer verschillende acties plaatsgevonden in het kader van de jaarlijke himmeldagen. De himmeldagen worden in de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel ieder voorjaar georganiseerd. Inwoners, waaronder veel jeugd, ondernemen dan allerlei acties om samen de omgeving op te ruimen. De gemeenten stellen containers en prikstokken ter beschikking en halen na afloop het afval op.

 • Leging afvalcontainers tijdens reconstructie Woudweg

  Tijdens de reconstructie van de Woudweg kunt u als bewoner van de Woudweg of het Bonifaciusplein uw afvalcontainer aanbieden op de Strobosserweg, Lyceumweg, Birdaarderstraatweg en Bronlaan.Excuses voor het ongemak!

 • Aardewerk uit late ijzertijd aangetroffen in Bornwird

  In de eerste week van maart 2016 heeft Archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Raarderwei 15 te Bornwird. Het onderzoek was nodig in verband met de bouw van een nieuwe stal. Er is tijdens het onderzoek uitzonderlijk veel aardewerk gevonden uit de ijzertijd en het gaat dan ook om een belangrijke archeologische vindplaats.

 • Militaire oefening 6 tot en met 8 april 2016

  Van 6 tot en met 8 april 2016 vindt er een militaire oefening plaats op en rond het militair oefenterrein De Marnewaard. U kunt daarom ook militairen tegenkomen in de gemeente Dongeradeel.

 • Kwaliteit beschermde dorpsgezichten verbeterd door Experiment

  Het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat. Het experiment is gestart in 2013 en eind 2015 geëvalueerd. Eén van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie is dat de kwaliteit van de beschermde dorpsgezichten aanzienlijk is verbeterd.

 • Autismeweek: gemeentehuizen gehuld in blauw licht

  De gemeentehuizen in Noordoost Fryslân staan van 2 tot 9 april 2016 in een blauw licht. De gemeenten doen mee aan ‘Light it up Blue’ (LIUB). Dit is een actie in het kader van de landelijke Autismeweek.

 • Grasbakken worden weer geplaatst

  In het voorjaar plaatst de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens, waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is.

 • Colleges DDFK willen door met ambtelijke fusie

  De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben op vrijdag 1 april met elkaar afgesproken te blijven gaan voor een ambtelijke fusie DDFK per 1 januari 2017.

 • Militaire oefening 6 tot en met 8 april

  Van 6 tot en met 8 april 2016 vindt er een militaire oefening plaats op en rond het militair oefenterrein De Marnewaard. U kunt daarom ook in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Uitnodiging lezing ‘De economie van stad en regio’ van prof. dr. Pieter Tordoir

  Noordoost Fryslân is een regio met enorm veel betrokken inwoners en ondernemers die dwaande zijn in en voor de regio. Tordoir gaat 12 april in op de regiospecifieke aanpak die hier nodig is, vooral op het terrein van economie.

 • Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Hiaure

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 • Rijksstraatweg (N355) afgesloten op 14 en 15 april

  Van donderdag 14 april om 18.00 uur tot vrijdag 15 april 22.00 uur is de Rijksstraatweg tussen Hurdegaryp en Quatrebras afgesloten voor alle verkeer.

 • Werkzaamheden Woudweg en Zuiderbolwerk vanaf maandag 4 april

  Op maandag 4 april 2016 start Aannemersbedrijf A. Faber B.V. met de herinrichtingen van de Woudweg en het Zuiderbolwerk. Als eerst staan de werkzaamheden aan de rijbaan van de Woudweg tussen het onbemande tankstation en de Strobosserweg op de planning. Dit weggedeelte is vanaf maandag 4 april gestremd voor al het gemotoriseerd verkeer.

 • Vlag halfstok in verband met aanslagen Brussel

  In verband met de aanslagen in Brussel op 22 maart jl. en de slachtoffers die hierdoor te betreuren zijn, hangt op donderdag 24 maart de vlag op het gemeentehuis halfstok.

 • 31 maart Halvemaanspoort gestremd

  Donderdag 31 maart 2016 is de Halvemaanspoort gestremd voor alle motorvoertuigen. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden voor een gestuurde boring t.b.v. kabels & leidingen van KPN en Liander.

 • Aankondiging grofvuilroutes

  Binnenkort wordt de grofvuilroute weer gereden. U kunt zich aanmelden via het meldpunt Gemeentewurk. De exacte ophaaldatum wordt u dan meegedeeld.

 • Gemeentehuis rondom paasdagen gesloten

  Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (2e paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

 • Wijziging huisvuilinzameling rondom pasen

  I.v.m. Paasmaandag wordt uw groene container op zaterdag 26 maart geleegd. Op Goede Vrijdag worden uw containers gewoon geleegd, zoals u gewend bent.

 • Compostactie Dantumadiel en Dongeradeel van start

  Op vrijdag 18 en op zaterdag 19 maart houden de gemeenten hun jaarlijkse compostactie. Dit jaar pakken Dantumadiel en Dongeradeel de actie gezamenlijk op. De gemeenten bieden ieder jaar hun inwoners de mogelijkheid om gratis compost op te halen. De belangstelling voor deze natuurlijke bodemverbeteraar is groot. Jaarlijks wordt er zo’n 130 m3 compost opgehaald.

 • Wonen en recreëren in natuurgebied Geastmer Mar

  De eigenaar van natuurgebied Geastmer Mar wil met behoud van de ecologische waarden in dit gebied recreatief gebruik mogelijk maken en 6 woningen realiseren. Vorig jaar presenteerde hij zijn ideeën aan de gemeenteraad. Nu wordt de haalbaarheid verder onderzocht.

 • Aankondiging inzamelroute grof snoeiafval

  Binnenkort worden de routes weer gereden voor het ophalen van het grof snoeiafval. Wilt u uw grof snoeiafval aanbieden? Meldt u dan aan bij Gemeentewurk.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Iedereen die hier in 2014 recht op had heeft hierover persoonlijk bericht ontvangen van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Daarin is gewezen op de mogelijkheid van ondersteuning door de gemeente.

 • Referendum 6 april

  Op woensdag 6 april 2016 is de stemming van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Kiesgerechtigde Nederlanders kunnen dan op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

 • Compostactie Gemeentewurk

  Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel weer de jaarlijkse compostactie gehouden. Let op: de compost is ook voor inwoners van de gemeente Dantumadiel verkrijgbaar op het gemeentelijk terrein aan de Biraarderdstraatweg in Dokkum.

 • Nieuwbouw sportcomplex Tolhuispark kan doorgaan met behoud van archeologische vindplaats in de ondergrond

  Bij archeologisch onderzoek in het Tolhuispark in Dokkum zijn resten uit de steentijd gevonden. Deze archeologische vondst staat de geplande nieuwbouw van de sporthal op deze locatie niet in de weg. De vondsten kunnen namelijk goed bewaard blijven in de ondergrond. 

 • Luchtmacht helikopterbemanningen trainen in de avonduren

  Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Voor deze periode is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00u. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

 • Noordoost Fryslân zet in op groene economie

  Op donderdag 10 maart hebben zeven studenten van Wageningen University de resultaten van hun onderzoek in opdracht van de botanische tuin De Kruidhof gepresenteerd. De opdracht werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. De presentatie vond plaats in het Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost.

 • Omgevingsloket op 17 maart tussen 17.00 en 18.00 uit de lucht

  Op donderdag 17 maart wordt de herindeling van gemeenten gerealiseerd in Omgevingsloket online. Het loket is die dag naar verwachting tussen 17:00 - 18:00 niet beschikbaar.

 • Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Ternaard

  Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Kollumerland c.a., Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB  Kollum.

 • Verkeershinder brug Burgum op 12 en 13 maart

  In het weekend van 12 en 13 maart is er ernstige verkeershinder bij de brug Burgum. Vanwege de veiligheid is de brug op zaterdag 12 maart een paar keer een aantal uren volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook zondag kan dit nog het geval zijn.

 • Compostactie Gemeentewurk

  Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel weer de jaarlijkse compostactie gehouden. Let op: de compost is ook voor inwoners van de gemeente Dantumadiel verkrijgbaar op het gemeentelijk terrein aan de Biraarderdstraatweg in Dokkum.

 • Bekendmaking omgevingsvisie binnenstad Dokkum

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 februari de ontwerp-omgevingsvisie binnenstad Dokkum heeft vastgesteld en vrijgeeft voor inspraak.

 • Rectificatie: oplichters actief

  Naar aanleiding van enkele telefoontjes van verontruste inwoners, meldden de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel dat er personen langs deuren gaan die containers willen reinigen en u willen informeren over een nieuw afvalbeleid. Daarbij wordt onterecht beweerd dat ze samenwerken met de gemeente Dantumadiel dan wel Dongeradeel.

 • Koopzondagen Dokkum vastgesteld

  Vanaf 3 april is er elke eerste zondag van de maand koopzondag in de historische binnenstad van Dokkum. De winkels mogen dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Ook op andere locaties in de gemeente Dongeradeel (bijvoorbeeld Zuiderschans) gelden deze openingstijden. Supermarkten en de winkels in Esonstad en op de pier van Holwerd mogen elke zondag open.

 • Colleges DDFK adviseren herindeling

  De colleges van B&W van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. brengen deze week hun advies over de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten naar de gemeenteraden. De colleges adviseren de gemeenteraden om het proces om te komen tot een herindeling op te starten.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen 2016

  Eind van deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2016. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2016 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2015. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2015 mag de gemeente bij de waardebepaling dus geen rekening houden!

 • Jeugdcampagne met Sipke Jan Bousema activeert eigen kracht en initiatief

  Op donderdag 18 februari trok theater Sense in Dokkum volle zalen voor de jeugdcampagne van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Ameland en Schiermonnikoog. Groepen 8 van de basisscholen uit de regio kregen met behulp van sponsoren gratis de lifeclass ‘Bouwpower: Bouw je EigenToekomst!’ aangeboden.

 • Risicogerichte handhaving in Dongeradeel

  Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het jaar 2016 een handhavingsuitvoeringsprogramma gemaakt. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het bestaande Handhavingsplan “Dongeradeel sprekt jo oan”. Dongeradeel gaat het komende jaar risicogerichter werken. Dat betekent dat handhaving meer prioriteit krijgt als het risico op overtreding groter is en als de overtreding grotere risico’s met zich meebrengt.  

 • Aanpassingen ijsfontein Dokkum mogelijk

  Gemeenteraad wordt gevraagd ruimte te bieden voor nieuw ontwerp.

  Op dinsdag 16 februari kwamen 150 mensen samen in de Grote Kerk in Dokkum. Hier werd het onafhankelijk advies gepresenteerd voor een eventuele ijsfontein op de Markt in Dokkum. De ijsfontein is een cadeau van Stichting Kulturele Haadstêd 2018. . Deze fontein hoort bij een reeks van 11 fonteinen die de Elfstedenroute markeren. Kunstenaars met internationale bekendheid ontwerpen de fonteinen en er wordt gezorgd voor internationale aantrekkingskracht. Voor Dokkum is kunstenaar Birthe Leemeijer gevraagd.

 • Noordoost aan het Wad

  Deze maand is het project Noordoost aan het Wad in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel gestart.

  Het is een initiatief vanuit de samenwerking Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Het project moet in 2016 zoveel mogelijk goede ideeën en plannen voor recreatie, cultuur en landschap in het Waddenkustgebied opleveren.

 • Publieksbijeenkomst Fontein op dinsdag 16 februari

  Op dinsdag 16 februari is er een publieksbijeenkomst over de IJsfontein op de Markt in Dokkum. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Grote Kerk in Dokkum.

 • Bestuur wil door met ambtelijke fusie DDFK gemeenten

  De reflectie op het fusieproces in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. is afgerond. De belangrijkste conclusie van Lex Bruijn van de Bestuursacademie Nederland is dat er een breed draagvlak is voor de ambtelijke fusie.

 • Jeugd bouwt aan eigen toekomst in krimpregio Noordoost Friesland

  Lifeclass met Sipke Jan Bousema stipt belang aan van eigen kracht en talent - De Noordoost Friese gemeenten organiseren in samenwerking met Sipke Jan Bousema een jeugdcampagne op donderdag 18 februari.

 • Militaire oefening 15 t/m 19 februari 2016

  Van 15 tot en met 19 februari 2016 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen de dorpen Nes, Westernieland, Sauwerd en Kollum. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Veranderingen tegemoetkoming chronisch zieken

  In 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico afgeschaft. De gemeente heeft besloten om deze doelgroep financieel tegemoet te komen met de regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

 • Inloopbijeenkomst 10 februari planvorming Bochtjesplaat

  Binnen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum is een start gemaakt met de planvorming rond de inrichting van de Bochtjesplaat. Bochtjesplaat ligt aan de westkant van het Lauwersmeer, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Esonstad.

 • Doe mee en organiseer een Himmeldei in 2016

  Wat is er mooier dan bijvoorbeeld het voorjaar te beginnen in een schone omgeving? Wij nodigen u dan ook graag uit om een himmeldei te organiseren. De gemeente hecht veel waarde aan een schone leefomgeving en bekend is dat veel inwoners zich ook storen aan zwerfafval.  Toch kan het ontstaan van zwerfafval nooit helemaal worden voorkomen.

 • Duurzame woningbouw in Trije Terpen Dokkum

  De vereniging Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bewust wonen Trije Terpen de CPO vereniging wil zeven duurzame vrijstaande woningen van staal realiseren in nieuwbouwwijk de Trije Terpen in Dokkum. Een uniek project, waarbij door innovatieve bouw duurzame en toekomstbestendige woningen tegen lagere kosten dan traditionele bouw kunnen worden aangeboden. 

 • Anjeractie: win 50% voor uw clubkas

  Zingt u in een koor? Speelt u mee in een toneelclub of harmonie? Helpt u de plaatselijke roofvogels te beschermen? Dan weet u dat er altijd geld nodig is. Voor kostuums, instrumenten, de webcam op het valkennest… De Anjeractie is dé manier om uw clubkas te spekken.

 • Better Wetter biedt kansen voor Noordoost Fryslân

  ‘Samen voortvarend aan de slag met nieuwe mogelijkheden en kennisontwikkeling voor het opvangen van water in het veenweidegebied met het programma Better Wetter’.

 • Mevrouw Banga vrijwilliger van het jaar 2015 in Dongeradeel

  Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 28 januari is mevrouw Siep Banga uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’. 

 • Bijeenkomst Herinrichting Woudweg Dokkum

  De Woudweg in Dokkum, tussen de Woudpoortsbrug en Birdaarderstraatweg, is aan onderhoud toe. Samen met een werkgroep van vertegenwoordigers van de straat en wijkraad Fonteinslanden zijn plannen gemaakt voor herinrichting van dit weggedeelte. De weg, het groen rondom de weg en de rotonde bij de Birdaarderstraatweg worden aangepakt.

 • Dongeradeel weer bereikbaar

  De gemeente Dongeradeel is sinds woensdagmiddag 27 januari rond 15.00 uur weer bereikbaar voor dienstverlening. Het computervirus is opgelost en alle gegevens zijn veilig gebleven.

 • Bekendmaking ‘vrijwilliger van het jaar 2015’ tijdens raadsvergadering van 28 januari

  Vanwege de gladheid werd de nieuwjaarsreceptie in de gemeente Dongeradeel afgelast. Dit hield in dat de bekendmaking van ‘vrijwilliger van het jaar 2015’ ook niet doorging. De bekendmaking van ‘de vrijwilliger van het jaar 2015’ vindt nu plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 januari rond 20.15 uur.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  Deze openbare bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 in Dokkum.

 • Bijeenkomst Fontein op dinsdag 16 februari

  In Dokkum zijn inmiddels drie gespreksrondes geweest met inwoners en ondernemers over de door hen benoemde aandachtspunten voor een eventuele fontein op de Markt.

 • Prijzen kerstbomenactie uitgereikt

  Op woensdag 20 januari deelde wethouder Pytsje de Graaf samen met kinderburgemeester Chloë Monsma de prijzen van de kerstbomenactie uit. Esther Wolters en Tanja de Bruin uit Ee namen de tweede prijs in ontvangst.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 27 januari

  De nieuwe versie van Omgevingsloket online, versie 2.11.4, wordt op woensdag 27 januari 2016 geplaatst. Het Omgevingsloket is daarom die dag niet beschikbaar tot het einde van de middag.

 • Kranslegging en herdenking in Dokkum vrijdag 22 januari

  De jaarlijkse kranslegging en herdenking van de 22ste januari 1945 vindt ook dit jaar weer plaats. Het is dit jaar 71 jaar geleden dat 20 gevangenen uit gevangenissen in Leeuwarden en Groningen zijn omgebracht aan de Woudweg in Dokkum.

 • Wintertips voor het legen van uw container!

  Met het invallen van de winter kan het voorkomen dat het gft-afval in uw groene container vastvriest. Hoe kunt u het vastvriezen van afval voorkomen?

 • Belparkeren in Dokkum

  Parkeert u in Dokkum, dan kunt u betalen met belparkeren. Dit betekent dat u het parkeren betaalt met uw mobiele telefoon. Hierdoor hoeft u geen kleingeld op zak te hebben voor de parkeerautomaat. Met belparkeren betaalt u snel en veilig. En u hoeft niet te haasten. U betaalt namelijk voor de exacte parkeertijd. Bovendien betaalt u het reguliere straattarief.

 • Dokkumer Stadsfonds per 1 januari zelfstandig

  Stichting “Het Dokkumer Stadsfonds” heeft als doelstelling het financieel behartigen of mee behartigen van algemeen Dokkumer belangen, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie

  Goed nieuws voor bewoners (en ondernemers) die hun woning (of bedrijfspand) willen verduurzamen. Vanaf 4 januari 2016 is een landelijke investeringssubsidie voor duurzame energieproductie gelanceerd. Dit houdt in dat subsidie aangevraagd kan worden via de rijksoverheid.

 • Inwoners en ondernemers Dokkum buigen zich over aandachtspunten Fontein

  In Dokkum vinden binnenkort gesprekken plaats met inwoners en ondernemers over de door hen benoemde aandachtspunten voor een eventuele fontein op de Markt. Na deze gespreksrondes vindt op 16 februari een informatiebijeenkomst plaats in de Grote kerk in Dokkum voor alle belangstellenden.

 • Aankondiging route chemokar (KCA)

  Binnenkort kunt u uw chemisch afval weer aanbieden aan de chemokar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het meldpunt van Gemeentewurk. De milieuboxen s.v.p. op de dag van de ophaalroute vóór 8.30 uur zichtbaar voor uw voordeur te plaatsen (i.v.m. veiligheid niet aan de openbare weg!).

 • Benoeming lid van de gemeenteraad

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dongeradeel, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Visser, T. (Taeke) (m), wonende te Moddergat, bij besluit van maandag 4 januari 2016 benoemd is tot lid van de gemeenteraad van Dongeradeel.

 • Supporters van Schoon in het zonnetje gezet

  De gemeente Dongeradeel heeft haar Supporters van Schoon op dinsdag 12 januari in het zonnetje gezet voor het werk dat zij doen. Als blijk van waardering heeft wethouder Pytsje de Graaf alle vrijwilligers een cadeaubon en een oorkonde aangeboden.

 • Winnende loten kerstbomenactie bekend

  De kerstbomenactie die zaterdag 9 januari plaatsvond in de gemeente Dongeradeel is net als vorig jaar succesvol verlopen. Zo’n 750 bomen werden op verschillende locaties in de gemeente ingeleverd. Behalve een waardebon van Top1Toys t.w.v. €0,50 ontving men per ingeleverde boom een lootje.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marga Waanders 2016 

  Eerder deze week kon vanwege de weersomstandigheden de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel niet doorgaan. Wel willen wij de toespraak van burgemeester Waanders met u delen.

 • Aankondiging grofvuilroutes

  Binnenkort wordt de grofvuilroute weer gereden. U kunt zich aanmelden via het meldpunt Gemeentewurk. De exacte ophaaldatum wordt u dan meegedeeld.

 • Groene container wordt langs verantwoorde wegen geleegd

  De groene containers worden vandaag (vrijdag 8 januari) weer geleegd. Gemeentewurk probeert alle containers te legen langs wegen waar dit verantwoord is. Let op: dit zijn alleen de containers die volgens de afvalkalender op vrijdag 8 januari worden geleegd.

  De eerder deze week niet geleegde containers kunnen over twee weken, op de op de afvalkalender aangegeven dag, weer worden aangeboden.

 • Officiële opening Vrijwilligers Academie Fryslân

  Op 11 januari aanstaande opent gedeputeerde Schrier de Vrijwilligers Academie Fryslân. Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en vrijwilligerswerk. En we vinden het ook vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen. De omvang van het vrijwilligerswerk en de bijbehorende kwaliteitseisen nemen toe.

 • Kerstbomenactie op zaterdag 9 januari

  Morgen (zaterdag 9 januari) vindt de kerstbomenactie in de gemeente Dongeradeel plaats. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de kerstbomen ingeleverd worden op verschillende locaties in de gemeente. Voor iedere kerstboom ontvang je een waardebon van Top1Toys t.w.v. €0,50 en een lot waarmee je een geldprijs kunt winnen.

 • Raadsvergadering Mienskip en Middels gaat niet door

  De vergadering van de raadscommissie Mienskip en Middels van vandaag (donderdag 7 januari 2016) gaat wegens de verwachte weersomstandigheden (code rood) niet door. De agenda wordt behandeld op donderdag 14 januari 2016, voorafgaand aan de raadscommissie Omkriten om 19.30 uur.

 • Sport, beweegt u fit in Dongeradeel!

  Op donderdag 3 maart 2016 organiseert Sport Fryslân in samenwerking met de gemeente Dongeradeel en Stichting Welzijn Het Bolwerk in Sporthal De Doelstien een fittest voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap.

 • Gladheidsbestrijding en afvalinzameling donderdag 7 januari

  Gisteravond en vanochtend vanaf 04:00 is de gladheidsbestrijding weer in gang gezet. Gemeentewurk is bezig de hoofdwegen begaanbaar te maken en te houden. Wij blijven dit gedurende de dag ook doen.

 • Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Hiaure

  Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor Hiaure, Hantumerwei 16.

 • Nieuwe visie voor de historische binnenstad van Dokkum

  Het ontwerp van de nieuwe visie voor de binnenstad van Dokkum is klaar en wordt zaterdag 9 januari op innovatieve wijze gepresenteerd. Geen boekwerk, maar een interactieve website www.binnenstadsvisiedokkum.nl laat zien hoe de historische binnenstad van Dokkum er in de toekomst uit zou moeten zien en wat daar voor nodig is.

 • Bustour voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân

  Maandag 18 januari organiseert Stichting RegioMarketing en Toerisme een busreis voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân. Hiermee krijgen hoteliers, restauranthouders, campingeigenaren en andere aan toerisme gelieerde ondernemers de kans om hun eigen regio nog beter te leren kennen.

 • Gladheidsbestrijding woensdag 6 januari

  Ook vanochtend is de gladheidsbestrijding weer in gang gezet. Gemeentewurk is bezig de hoofdwegen begaanbaar te maken en te houden. Het vriest echter nog steeds vier graden, dus het is geen gemakkelijke klus. Wanneer het verantwoord is, wordt er geprobeerd ook de woonwijken te bestrooien. De chauffeur bekijkt ter plekke of en welke straten verantwoord zijn.

 • Kerstboomactie Dongeradeel verzet naar zaterdag 9 januari

  Morgen 6 januari wordt er opnieuw ijzel verwacht. Uit voorzorg wordt de kerstboomactie in de gemeente Dongeradeel verzet naar zaterdag 9 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor iedere ingeleverde kerstboom kan via de actie een lot worden verdiend voor speelgoed of een prijs.

 • Gladheidsbestrijding

  De gladheidsbestrijding is vanochtend al vroeg van start gegaan en is nu in volle gang. We doen alles wat we kunnen en proberen de hoofdroutes begaanbaar te maken. Overige routes worden vooralsnog niet gedaan.

 • Nieuwjaarsreceptie afgelast

  In verband met de ijzel die in Noord Nederland voor veel overlast zorgt heeft het college van Dongeradeel besloten de nieuwjaarsreceptie van vanavond (5 januari) niet door te laten gaan. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Marga Waanders wordt deze week via de media, de gemeentelijke website en woensdag 13 januari via de gemeentepagina gepubliceerd.

 • Coaching voor startende ondernemers

  Bij een ondernemer draait alles om de klant. Weten wat de klant wil en daarop inspelen, daar gaat het om. Maar hoe doe je dat? En waar haal je de tijd hiervoor vandaan? Je kunt hierover eens gaan sparren met een ervaren coach. Met de juiste coach krijg je namelijk meer grip op je zaak, houd je overzicht en kun je verder kijken dan de waan van de dag.

 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2016

  Wij nodigen u van harte uit om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden op dinsdag 5 januari 2016.

 • Adreswijziging Stichting Het Dokkumer Stadsfonds

  Stichting Het Dokkumer Stadsfonds richt zich op het financieel (mede)behartigen van algemeen Dokkumer belangen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.

 • Gemeentehuis 1 januari gesloten

  Het gemeentehuis is op vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
   

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

 • Kerstbomenactie

  Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ook voor de kerstboom. Net als vorig jaar haalt de gemeente de kerstbomen niet meer huis aan huis op. Iedereen kan op verschillende locaties in de gemeente op woensdag 6 januari tussen 13:30 uur en 15:30 uur de kerstboom inleveren. De exacte locaties zijn 23 en 30 december op de gemeentepagina bekendgemaakt.

 • Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Wat is er veranderd voor de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten? De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen. De gemeenten in Noordoost Fryslân kennen vanaf 1 januari 2016 nieuw beleid: 'tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten'.

 • Vuurwerk en openbare orde rondom de jaarwisseling

  Aan de verkoop en het gebruik van vuurwerk zijn regels verbonden die in het Vuurwerkbesluit staan.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt