Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 7 december 2017 (30-11-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 08-12-2017.
DDFK

Datum: 7 december 2017
Plaats: gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden:  dhr. H. Schukking (vz), dhr. D. Beltman, mevr. Y. Snijder
Secretaris:
dhr. S. Bergsma en dhr. J. Dijkstra


15.15 uur:    
bezwaarschriften inzake besluit 01-06-2017, betreffende een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats op perceel Eskdoarn 29 te De Westereen. 

15.50 uur:   
bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 04-08-2017, betreffende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een berging op het perceel 
Boargermaster Faberwei 11 te Feanwâlden.

16.25 uur:   
bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 14-08-2017, betreffende omgevingsvergunning weigering legalisering overkapping op perceel Grienkamp 21 te De Westereen. 

17.00 uur:        
bezwaarschrift inzake besluit d.d. 12-06-2017, betreffende omgevingsvergunning voor het opnieuw inrichten en verbeteren van Noard Fryslan Butendyks, project 
Noarderleech.

17.35 uur:   
bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 29-08-2017, betreffende een drank- en horecavergunning voor perceel Keppelstraat 4 te Dokkum.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt