Bekendmaking exploitatieovereenkomst bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoedemakersweg’ (04-07-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 13-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tussen de gemeente Dongeradeel en Thús Wonen een overeenkomst over grondexploitatie is gesloten voor de herontwikkeling van de locatie op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk). 

Het voornemen is vijf woningen te realiseren op de locatie. Momenteel wordt een bestemmingsplan voorbereid. De overeenkomst is afgesloten om te garanderen dat de kosten, samenhangende met de bestemmingsplanprocedure, door Thús Wonen gedragen worden. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt van 5 juli tot en met 15 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 in Dokkum. 

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt