DDFK gaat voor extra kansen vrijwilligers KH 2018 (08-06-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 06-07-2017.

In het kader van KH 2018 worden volgend jaar meer dan 600 projecten uitgevoerd in de hele provincie Fryslân. Projecten die alleen succesvol kunnen zijn dankzij de inzet van vrijwilligers. 
Die grote inzet van vrijwilligers moet ook extra kansen bieden aan mensen die al lange tijd niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.

De DDFK-gemeenten zijn de eerste Friese gemeenten die hier daadwerkelijk de schouders onder zetten: woensdag 7 juni 2017 ondertekende wethouder Paul Maasbommel namens DDFK de eerste uitvoeringsovereenkomst, samen met vertegenwoordigers van Timpaan, Bolwerk en WELLZO.

Met deze ondertekening zetten DDFK en betrokken organisaties zich er gezamenlijk voor in om mensen weer te laten meedoen en te helpen een netwerk op te bouwen. Dat past naadloos in de doelstelling van DDFK om mensen te laten participeren. Wethouder Paul Maasbommel biedt deze mensen graag een extra steuntje in de rug om maatschappelijk beter te kunnen functioneren. Want, zoals hij een vrijwilliger heeft horen zeggen: “Iets uit mijn handen laten komen voelt ongelooflijk goed!”. 

Deze overeenkomst is de eerste van meerdere afspraken die met bijna alle gemeenten in Fryslân worden gemaakt. Hiermee komt een samenwerking tot stand die ook na 2018 extra kansen zal blijven bieden via het vrijwilligerswerk.

Ondertekening  uitvoeringsovereenkomst... V.l.n.r.: Paul Paul Maasbommel (wethouder gemeente Kollumerland c.a.), Fokko Visser (Timpaan), Ernst Jansen (Wellzo) en Eelke Nutma (Bolwurk)

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt