Directeur GGD aangewezen als toezichthouder (25-07-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 25-08-2017.

De DDFK colleges hebben voor iedere gemeente afzonderlijk op 11 juli 2017 (in Kollum op 7 juli) besloten de directeur van de GGD met ingang van 1 januari 2017 aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 1.61 en artikel 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit onder gelijktijdige intrekking van het huidige aanwijsbesluit 2010.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt