Dokkum in de tulpen (20-11-2018)

RSS feed

Op 14 november is door wethouder mevrouw Pytsje de Graaf en het bestuur van Dokkum Tulpenstad door het planten van enige tulpenbollen een vervolg worden gegeven aan de ontwikkeling van Dokkum Tulpenstad. Dat gebeurde op de dwinger bij het Zuiderbolwerk. Hier zijn 20.000 Stinzeplanten geplant. Verder is er geplant op het Oosterbolwerk, de Oranjewal/ Kloostersingel en het Baantje Bolwerk.

Met deze actie is een vervolg gegeven aan de eerder in gang gezette ontwikkeling Dokkum op markante plaatsen in de “kleur te zetten”. De gemeente en de provincie ondersteunen de actie van de stichting Dokkum Tulpenstad krachtig. Het planten van een grote hoeveelheid bollen van diverse plantensoorten draagt bij aan de biodiversiteit en daardoor aan de verbetering van de leefomgeving en het milieu. Nieuwe initiatieven zijn de realisatie van een pluktuin en bewoners van de binnenstad uit te nodigen te gaan planten in hun onmiddellijke woonomgeving.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt