Gemeente start werkzaamheden Betterwird (03-02-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 03-03-2017.

In het tweede kwartaal van 2017 start de gemeente Dongeradeel met het bouwrijp maken van een nieuw stuk bedrijventerrein Betterwird. Daarom is het nodig dat een groep bomen aan de Oostergoweg, nabij huisnummer 2, wordt gekapt. De kap van de bomen zal medio februari beginnen nog voor het broedseizoen van de vogels. Op het nieuwe bedrijventerrein, langs de brede bermen worden weer nieuwe bomen geplant ter compensatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dongeradeel, dhr. B.J. Boersma, (0519) 29 88 88.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt