Hondenbeleid Dongeradeel (29-01-2018)

RSS feed

Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

Loslopende honden

In Dongeradeel geldt de regel dat honden op de weg binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn.  In parken en plantsoenen mag een hond buiten de paden los lopen. Honden mogen niet op kinderspeelplekken komen. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als de hond een hulphond is. Buiten de bebouwde kom mag een hond loslopen, mits onder direct toezicht van de eigenaar. Dit geldt uiteraard niet voor de plaatsen waar dit anders is aangegeven.

Verontreiniging

Niks is zo vies als hondenpoep aan de schoen! Om die reden zijn er ook regels opgenomen over de plekken waar een hond niet mag poepen. Dit is bijvoorbeeld op een plek waar verkeer van voetgangers is  of op een publiek toegankelijke speelplaats of grasstrook. De houder van de hond moet daarom  bij het uitlaten van de hond een deugdelijk middel, bijvoorbeeld een plastic zakje of schepje, mee hebben. Mocht de hond toch zijn behoefte doen op een voor voetgangers toegankelijk gebied, dan heeft de eigenaar de plicht de poep meteen op te ruimen.
Een uitzondering is voor eigenaars van blinde geleide honden en hulphonden. Voor hen is geen plicht tot opruimen.

Gevaarlijke honden

De regels in de APV komen er op neer dat gevaarlijke honden kort aangelijnd moeten worden en eventueel een muilkorf om moeten. Eerder moet dan al vastgesteld zijn door de gemeente dat de hond gevaarlijk is. Om te bepalen of een hond gevaarlijk is, wordt  het ‘bestuurlijk protocol bijtincidenten honden’ gebruikt.

Het gaat hier om een globaal overzicht van regels over het houden van honden, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voor meer informatie kunt u de Algemene Plaatselijke verordening nalezen. Hierin staan precies de regels over dit onderwerp.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt