Indicatief ontwerp parkeerterrein Harddraverspark (12-09-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 12-10-2017.

In de binnenstadsvisie Dokkum is een uitbreiding en kwalitatieve herinrichting van parkeerterrein “De Harddraver” voorzien. In relatie tot een herinrichting van de Markt is onlangs aan de raad voorgesteld een versnelde realisatie van een nieuw vergroot parkeerterrein.

Daarmee behoudt Dokkum voldoende parkeerplaatsen nabij de binnenstad. Bureau Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een indicatief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp past binnen de eerder door de gemeenteraad spelregels binnen het visietraject Dokkum Oer de Grêft. Het ontwerp van de nieuwe parkeervoorziening de “Harddraver” zal op een nog in te plannen datum in oktober worden nader toegelicht aan belanghebbenden bij Harddraverspark. Dit zal worden gecombineerd met een zogenoemde “Nije Pleats-vervolgsessie” over de invulling Harddraverspark. Dit sluit aan op het verzoek van de gemeenteraad richting college van B&W om die sessie op korte termijn te gaan organiseren.

Toelichting bij indicatief ontwerp nieuwe parkeerterrein ‘De Harddraver’

Uit het interactieve traject voor de binnenstadsvisie Dokkum is een uitbreiding en kwalitatieve herinrichting van parkeerterrein ‘De Harddraver’ naar voren gekomen. In relatie tot een herinrichting van de Markt is onlangs aan de raad voorgesteld om te gaan voor een versnelde realisatie van een nieuw vergroot parkeerterrein. Daarmee behoudt Dokkum voldoende parkeerplaatsen nabij de binnenstad. Bureau Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een indicatief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp past binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde spelregels binnen het visietraject Dokkum Oer de Grêft, wat is gericht op versterking van de recreatieve en landschappelijke infrastructuur van het Harddraverspark al dan niet met een nevengebruik voor sport. Het ontwerp van de nieuwe parkeervoorziening ‘De Harddraver’ wordt op een nog in te plannen datum in oktober nader toegelicht aan belanghebbenden bij het Harddraverspark. Dit wordt gecombineerd met een zogenoemde ‘Nije Pleats-vervolgsessie’ over de invulling voor het Harddraverspark. Dan wordt samen bekeken of en hoe verschillende wensen een plek kunnen krijgen binnen het Harddraverspark.
Dit sluit aan op het verzoek van de gemeenteraad richting college van B&W om die sessie op korte termijn te gaan organiseren.
 

De eerder door gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie binnenstad Dokkum is te vinden op www.binnenstaddokkum.nl
 

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt