Militaire oefening 20 tot en met 24 februari (13-02-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 27-02-2017.

Van 20 tot en met 24 februari 2017 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

Het gaat om hierbij om een oefening van de eenheid School Grond Lucht Samenwerking (SGLS), afdeling Forward Air Controlers (FAC). Er zijn ongeveer 25 deelnemers, 7 wielvoertuigen en 2 vliegtuigen bij de oefening betrokken. De deelnemers worden getraind in het waarnemen en aangeven van hun uit te schakelen doelen aan vliegtuigen. Het betreft verder hoofdzakelijk konvooiverplaatsingen , gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, maar er wordt geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer dit niet het geval is, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.

Schaderegeling
Indien er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - schade ontstaat door de oefening, kunt u dit melden aan het Ministerie van Defensie via de onderstaande gegevens. Geef bij uw melding zoveel mogelijk gegevens door, zoals de betreffende eenheid, het kenteken van het voertuig, de datum en de tijd waarop de schade is ontstaan, de plaats waar de schade is ontstaan en een duidelijke omschrijving van de schade.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
jdvclaims@mindef.nl

Vragen
Heeft u vragen over de oefening? Dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Jager van de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 14 0519.
 

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt