Militaire oefening op 4/5 en 25/26 september (01-09-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Op 4 & 5 en op 25 & 26 september 2017 zijn twee militaire oefeningen gepland, welke zich zullen afspelen op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

Oefening

De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status en waakt over de veiligheid van de Staat. Het is een organisatie met een gevarieerd takenpakket in zowel de civiele als in de militaire dienstverlening. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. Voor het uitvoeren van tachtig procent van de taken valt de Marechaussee echter onder het gezag van andere ministeries.

De hieronder genoemde activiteiten zullen plaatsvinden:

  • Beide oefeningen staan in het teken van ‘Bewaken en Beveiligen’ zonder zichtbare wapens;
  • De uitvoering hiervan geschiedt door het innemen van een ringensysteem op en rondom het militaire oefenterrein de Marnewaard;
  • Er zullen op gegeven momenten posten worden betrokken en patrouilles worden gereden met de YPR (zie foto) buiten het oefenterrein;
  • Na 21.00 uur wordt er NIET meer gereden;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.
     

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling

Als er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - schade ontstaat door de oefening, kunt u dit melden aan het Ministerie van Defensie via de onderstaande gegevens. Geef bij uw melding zoveel mogelijk gegevens door, zoals de betreffende eenheid, het kenteken van het voertuig, de datum en de tijd waarop de schade is ontstaan, de plaats waar de schade is ontstaan en een duidelijke omschrijving van de schade.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
jdvclaims@mindef.nl

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt