Militaire oefening van 3 - 7 december (08-10-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 08-12-2018.

Van 3 tot 7 december 2018 is er een militaire oefening die zich zal afspelen in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen.

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in genoemde periode de oefening ‘Purple Windmill’ . De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

  • De diverse teams van 43X worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen aan vliegtuigen;
  • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
  • Het betreft hoofdzakelijk konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er een oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
  • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
jdvclaims@mindef.nl

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt