Militaire oefening van 4 tot en met 8 december 2017 (01-12-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 09-12-2017.

Van 4 tot en met 8 december 2017 vindt er in het gebied tussen de plaatsen Nes, Pieterburen, Ezinge en Driesum een militaire oefening plaats. Het betreft een terugkerende oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

Doel / omschrijving van de oefening

De eenheid houdt in genoemde periode de oefening 'Purple Windmill'. De hieronder genoemde activiteiten zullen plaatsvinden:

  • De diverse teams trainen in het waarnemen en aangeven van hun uit te schakelen doelen aan vliegtuigen en helikopters;
  • De training vindt plaats met grondtroepen, helikopters en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
  • Het betreft hoofdzakelijk konvooi verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
  • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen munitie of oefenmunitie gebruikt buiten het militair oefenterrein. 

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
  • Geen gebruik maken van munitie buiten het oefenterrein.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc.) melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: 030 – 2180420
E-mail:     jdvclaims@mindef.nl

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt