'Noardeast-Fryslân' nieuwe gemeentenaam DFK (17-03-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 17-04-2017.

'Noardeast-Fryslân' is de nieuwe naam voor de fusiegemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  Met ruim zeventienduizend  stemmen won 'Noardeast-Fryslân' de verkiezing voor de nieuwe naam.

In totaal werden er 25.917 stemmen uitgebracht. Op 'Dokkumerlân'  werden 5.262 stemmen uitgebracht, op 'Ie- en Lauwerslân' 3.309 stemmen en op 'Noardeast-Fryslân' 17.346  stemmen.

Bekendmaking

De feestelijke bekendmaking door de (loco-)burgemeesters van de drie gemeenten vond plaats voor het stadhuis op De Zijl in Dokkum. Op een LED scherm werd de naam in een korte film met sfeerbeelden uit de drie gemeenten onthuld.  De bekendmaking was ook live te volgen via het tv-kanaal en online via  de website van RTV NOF. U kunt het bekendmakingsfilmpje ook op YouTube bekijken.

Naamgeving

Stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten konden tijdens de Tweede Kamer Verkiezing van 15 maart jl. stemmen op de naam van hun voorkeur. De drie namen kwamen tot stand na een advies van de ‘Kommisje Nammejouwing’ onder voorzitterschap van burgemeester Bearn Bilker. Hierbij zijn inwoners gevraagd naamsuggesties in te dienen. In totaal zijn er 892 suggesties ingeleverd waarvan 646 unieke namen. De 'kommisje' heeft dit aantal teruggebracht naar de drie namen.

Proces herindeling

Op 30 maart 2017 aanstaande besluiten de gemeenteraden over het herindelingsadvies. Dit advies wordt vervolgens vóór 1 mei  2017 aangeboden aan het college van gedeputeerde Staten.  Het college van GS geeft haar zienswijze op het advies en stuurt die zienswijze samen het herindelingsadvies voor 1 juli a.s. naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt een wetsontwerp en legt die in het najaar 2017 voor aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State gaat het wetsvoorstel via de Ministerraad naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer in het voorjaar 2018 besluit en kan per 1 januari 2019 worden heringedeeld. De voorbereidingen binnen de drie gemeenten gaan vanaf nu gewoon door.

Oldtimer bus met bekendmaking nieuwe gemeentenaamBurgemeesters van de drie gemeenten proosten op de nieuwe gemeentenaamFoto's: Nanne Nicolai

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt