Onderzoek karakteristieke panden Dokkum (19-04-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 19-05-2017.

Hoeveel karakteristieke panden staan er bȗten de bolwerken in Dokkum? De gemeente Dongeradeel wilde graag antwoord op deze vraag en heeft daarom onderzoek gedaan. Dongeradeel wil de kwaliteit van de fysieke leefomgeving borgen en waar mogelijk versterken. Dat staat in het collegeprogramma 2014-2018.

Naast de historische binnenstad van Dokkum zijn er ook in de wijken rondom de binnenstad waardevolle gebieden. Hier zijn gebouwen te vinden met bijzondere kwaliteiten die (net) niet de status van rijksmonument hebben ontvangen. De gemeente wilde weten welke andere panden dit zijn en heeft in kaart gebracht wat de cultuur- en bouwhistorische waarde ervan is. Nu is het duidelijk welke panden als karakteristiek aan te merken zijn.

Hoe zag het onderzoek eruit?

De gemeente heeft panden laten onderzoeken op gaafheid, stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daarvoor werden de panden ter plaatse bekeken. Dit ‘veldwerk’ gebeurde de afgelopen weken door bouwhistorici van Adema Architecten. In de meeste gevallen deden ze dit vanaf de openbare weg. Ook hebben ze foto's van de panden gemaakt.

Wat bekent de status ‘karakteristiek pand’?

Een aanwijzing tot karakteristiek pand gebeurt door de gemeenteraad met de vaststelling van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad. Hiermee wordt aangegeven dat een pand het behouden waard is. In ieder geval wordt de bescherming niet strenger dan onder de huidige regels van het beschermd stadsgezicht. De status van karakteristiek pand maakt het voor de eigenaren mogelijk om een voordelige lening te krijgen bij het Nationaal Restauratiefonds en gemakkelijker subsidie aan te vragen bij de provincie Fryslân voor herbestemming van bedrijfspanden.

Bijeenkomsten

Er werden in het najaar van 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd om de eigenaren van de panden en andere belangstellenden te informeren over het onderzoek en om hen bewust te maken van de bijzondere waarde van de panden. De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 17 november. Een verslag van die bijeenkomst is hier te lezen. De tweede bijeenkomst stond woensdagavond 30 november op het programma.

Bijlagen

In onderstaande bijlage Karakteristieke panden Dokkum zijn alle aan te wijzen panden met hun bijzonderheden te vinden. Mocht u hierop nog opmerkingen en aanvullingen hebben dan kunt u contact opnemen met onderstaande beleidsmedewerkers van de gemeente. Verder is een kaart met de panden en een lijst van de panden gezien.

Informatie

Bewoners en bedrijven in de binnenstad zijn via de Nieuwe Dockumer Courant geïnformeerd over het onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling: dhr. G. Mulder of dhr. A. Wiersma via (0519) 298 888.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt