Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten (17-02-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 04-03-2017.

De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 28 februari in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert.

Datum     : 28 februari 2017
Tijd     : 16.30 – 17.00  uur
Voorzitter     : de heer J. de Vries

Agenda en stukken

Agenda en stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van de gemeentehuizen in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en zijn te raadplegen via internet: ddfk.notubiz.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  A. Hofer op (0511) 426201.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt