Raad van State geeft groen licht voor uitbreiding bedrijventerrein Ee (29-06-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 27-07-2017.
Raad van State

De uitbreidingsplannen aan de Tibsterwei in Ee van drie bestaande bedrijven uit hetzelfde dorp zijn veiliggesteld door een belangrijke uitspraak van de Raad van State op 28 juni 2017.

Aanleiding

Het betreft een gezamenlijk plan van de bedrijven Hoek Agro, mechanisatiebedrijf Mechan Noord en Borger Transport. Door knelpunten op de huidige locaties zijn ze gedwongen om uit te breiden en te verhuizen naar een nieuwe locatie.  
De bedrijven hebben de handen ineengeslagen en na een uitgebreid onderzoek is gekozen voor uitbreiding op de bestaande bedrijvenlocatie aan de Tibsterwei in Ee. 
Bezwaarpunten die door het naastgelegen recreatiebedrijf waren ingediend bij de Raad van State houden geen stand. Het beroep is ongegrond verklaard.
Wethouder Albert van der Ploeg is “hiel wiis” met de uitspraak van de Raad van State:
“Dizze útspraak fan de Ried fan Steat is in opstekker. It betsjut it behâld fan wurkgelegenheid yn Ie en dêrmei in stikje leefberens en feilichheid  yn it doarp. Feiligens omdat ek de Tibsterwei oanpakt wurdt.”

Bezwaar ongegrond verklaard

Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2016. Bezwaarmaker vreest voor overlast voor zijn gasten, verlies van landschap en het plan zou niet passen binnen de regels van de Provinciale Verordening. Bezwaarmaker stelt dat de bedrijven met gemak een bestaande locatie op een bedrijventerrein in de omgeving kunnen betrekken.
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet dit anders en kent de bezwaren niet toe. De Raad van de gemeente Dongeradeel heeft in samenspraak met de bedrijven het plan van begin af aan zorgvuldig onderzocht en onderbouwd. De Raad van State ziet hierin geen gebreken. De afdeling stelt dat de raad van de gemeente Dongeradeel voldoende heeft onderbouwd dat de bedrijven ondersteunend zijn aan de agrarische sector en lokaal gebonden zijn. En daarom een locatie op een bedrijventerrein op grotere afstand van Ee niet geschikt is. 
Tevens zijn de bedrijven goed landschappelijk in te passen op de nieuwe locatie.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt