Renovatiewerkzaamheden riolering Paesens-Moddergat (27-09-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 27-10-2017.

In de periode van 9 oktober t/m 1 november 2017 zijn er in Peasens-Moddergat werkzaamheden aan de riolering. Het betreft voor het grootste deel het zogenaamd relinen van bestaande riolen. Door middel van de zogenaamde “kousmethode” worden de betreffende riolen voorzien van een nieuwe binnenwand.

Er hoeft bij deze methode niet gegraven te worden waardoor er relatief weinig overlast is voor de aanwonenden. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door AARSLEFF Leidingrenocatie uit Uitgeest. Voorafgaand aan de relining worden de riolen gereinigd en ontdaan van eventuele obstakels zoals bv. wortelingroei en betonresten (spoelcement).
 
Ter plaatse van de kruising Seewei en de Kamp wordt het riool vervangen, deze kruising wordt een periode gestremd. Er is een omleidingsroute van toepassing en bewoners van De Kamp krijgen een tijdelijke ontsluiting. Tevens zijn er op andere plekken in Peasens-Moddergat werkzaamheden aan de riolering. Tijdens de werkzaamheden is het betreffende wegvak tijdelijk gestremd. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Direct aanwonenden worden geïnformeerd door AARSLEFF Leidingrenocatie uit Uitgeest.
 
Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met G.Visser van de afdeling Openbare Werken bereikbaar via telefoonnummer via (0519) 29 88 88.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt