Startsein educatieprogramma ‘Pierewaaien‘ (12-07-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 07-08-2017.

Op woensdag 12 juli 2017 opende wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Dongeradeel het jeugd-educatieprogramma Pierewaaien op de kwelder bij Holwerd. Het project is een initiatief van de gemeente Dongeradeel, Staatsbosbeheer, NME centrum De Klyster en Waddenbeleefcentrum De Noordhoren.

Inhoud educatieproject

Het doel van het educatieprogramma is om kinderen van de basisschool zelf het leven op het Wad en de kwelder te laten ontdekken. Al ‘pierewaaiend‘ gaan de kinderen naar vogelkijkhut de Wadpost op de kwelder. Onderweg vertellen de boswachter en de waddengids over de vogels, proeven de kinderen eetbare zoute planten, voelen ze de wind door hun haren en staan ze met hun laarzen in het slik. Daarna gaan ze naar waddenbelevingscentrum De Noordhoren in Holwerd.

In het centrum  bewonderen ze krabben in de eb- en vloedbak en bekijken ze de vogels van heel dichtbij in de vitrines. De vondsten die de kinderen onderweg op de kwelder deden worden onder de microscoop gelegd. Tenslotte worden de vissen in het aquarium gevoerd. Het is vooral deze unieke combinatie die ervoor zorgt dat de kinderen de kwelder leren kennen in weer en wind en met hoofd-hart-en-handen.

Kwelderherstelproject 'Holwerd naar Buiten'

Het educatieprogramma is onderdeel van het kwelderherstelproject ‘Holwerd Naar Buiten‘, dat vorig jaar door Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De kwelder is een groot deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. De Wadpost dient als uitvalsbasis om het leven op het wad van dichtbij te kunnen bekijken.

Foto’s: wethouder Hanemaaijer en boswachter Gjerryt Hoekstra in actie met leerlingen van CBS de Regenboog uit Dokkum.
(door Nanne Nicolai)

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt