Stemlocaties gemeente Dongeradeel (13-02-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 16-03-2017.

Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe Nederland wordt bestuurd. Hierbij een overzicht van de stemlocaties in de gemeente Dongeradeel.

Hieronder ziet u een overzicht van alle lokaties waar een stembureau is gevestigd:

Dokkum: Gemeentehuis, Koningstraat 13 Þ
Dokkum: CBS Eben Haëzer, Kweekschoolstraat 2 Þ
Dokkum: verz.huis Dongeraheem, Dongeradyk 67 Þ
Dokkum: CBS De Hoeksteen (ingang Súd Ie), Zwaluwstraat 49 Þ
Dokkum: De Fontein, Op de Keppels 3 Þ
Dokkum: CBS De Regenboog, Mearsloatswal 2 Þ
Dokkum: verpl.huis De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68 Þ
Dokkum: CBS De Bron, Kapellaan 5 Þ
Anjum: CBS De Eker, Burmaniastrjitte 1-a   Þ
Raard: dorpshuis De Nije Pôle, Van Kleffenswei 6 A Þ
Brantgum: dorpshuis De Terpring, Roasterwei 6 Þ
Ee: dorpshuis De Jister, Stienfeksterwei 2 A Þ
Engwierum: Dorpshuis It Dykshus, Lyse Wei 2A Þ
Hantum: dorpshuis d’Ald Skoalle, Tsjerkestrjitte 4 Þ
Holwerd: ’t Sintrum, Elbasterwei 3 Þ
Lioessens: lokaal De Gearkomst, Doarpsstrjitte 16 Þ
Metslawier: verz.huis De Skûle, ingang Skûlestrjitte Þ
Moddergat: lokaal De Wynroas, Seewei 40 Þ
Morra: gebouw Elim, Tsjerkestrjitte 6
Nes: Dorpshuis De Nespel, Ids de Beerstrjitte 1 A Þ
Niawier: gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 4 Þ
Oosternijkerk: dorpshuis De Terp, Doktersfiif 22 Þ
Oostrum: café Fryslân, Heechswei 15
Ternaard: verz.huis Spiker, ingang Van Aylvastrjitte Þ
Wierum: dorpshuis De Pipenâle, Master Sinnemastrjitte 9 Þ

    

  • De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
  • De stemlokalen met Þ zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt