Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Noardeast-Fryslân (23-11-2018)

RSS feed

De stemmen zijn geteld. Het CDA is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 november 2018 is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld.
 

In de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zijn in totaal 29 zetels te verdelen. U vindt alle uitslagen hieronder.

Partij               Aantal stemmen Aantal zetels

CDA                          3763                   7 
FNP                          2633                   5 
ChristenUnie             2062                   4 
S!N                           2188                   4 
PvdA                        1570                    3 
VVD                         1931                    3 
Waddenpartij            257                     – 
ELP-NEF                  947                     1 
Gemeentebelangen 1068                    2 

Opkomst

In de herindelingsgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. werden in totaal 35.467 kiesgerechtigden opgeroepen hun stem uit te brengen. In totaal brachten 16.419 mensen hun stem uit. Er waren 24 blanco stemmen en 22 stemmen werden ongeldig verklaard. Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtsbewijs bedroeg 1584.

Kandidaten gemeenteraad

Naam kandidaat                                      Woonplaats


van der Aar, A.R. (Anton)(m)                   Dokkum 
Akkerman, L. (Lisette) (f)                         Ferwert 
van der Bent, W.A. (Willem) (m)              Ternaard 
Boerema, J.E. (Jelle) (m)                         Burum 
Braaksma, P.L. (Pieter) (m)                     Oostrum 
Breeuwsma, F. (Fedde) (m)                     Dokkum 
Dekkema, J. (Jan) (m)                             Kollum 
Ferwerda-Havenga, D. (Digna) (v)          Blije 
Hanemaaijer, E. (Esther) (v)                    Dokkum 
de Jager, K. (Klaas) (m)                           Kollum 
Jouta, L.J. (Hanneke) (f)                          Ferwert 
Keizer, S. (Sjoerd) (m)                             Triemen 
Klinkenberg, J.M. (Cootje) (v)                  Morra 
Kooistra, D. (Dirk) (m)                              Dokkum 
Koonstra, A. (Bert) (m)                             Zwagerbosch 
Lammering, J. H. (Johan) (m)                  Holwerd 
Merkus, K.C. (Kevin) (m)                         Kollum 
Reitsma-Hazelhoff, F.H. (Fenny) (v)        Hegebeintum 
Schaafstal, G.T. (Gryte) (v)                      Kollumerzwaag 
Sijtsma, L (Lieuwe) (m)                            Aalsum 
Slijver, R. (Rebecca) (v)                           Dokkum 
Soepboer, A.J. (Aant Jelle) (m)                Niawier 
Talsma, J.                                                 Dokkum 
van der Tol, J.J. (Jan Jarig) (m)                Blije 
van der Veen, W. (Willem) (m)                  Veenklooster 
Vellinga-Zeilstra, E. (Lysbeth) (v)              Dokkum 
de Vries, J.W. (Jelle Wessel) (m)              Ferwert 
de Vries, J. D. (Jouke Douwe) (m)            Dokkum 
Wijbenga-Kleinschmidt, B.H. (Barbara) (v) 

Meer informatie

De officiële processen-verbaal kunt u hieronder downloaden:
•Proces verbaal verkiezingen
•Proces verbaal gemeentelijk stembureau

U kunt het proces-verbaal ook inkijken op het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de balie.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt