Wijzigingen welstandscriteria beschermde stads- en dorpsgezichten Dongeradeel (09-08-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 20-09-2017.

De gemeente is voornemens om voor het beschermd stadsgezicht en de beschermde dorpsgezichten gewijzigde welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

Met de te wijzigen welstandscriteria wil de gemeente beter borgen dat wijzigingen aan bouwwerken passen bij het historische karakter. Hierbij stelt de gemeente u in de gelegenheid om van 10 augustus tot 21 september 2017 uw zienswijze te geven over de gewijzigde welstandscriteria. Dit betekent dat u uw mening of reactie mag geven over deze welstandscriteria.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de raad van de gemeente Dongeradeel, t.a.v. de Afdeling Dorpen en Wijken (team Ruimtelijke Ontwikkeling), Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, via tel. (0519) 298 888.

Het concept van de welstandscriteria kunt u vanaf 9 augustus 2017 inzien in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt het concept van de Welstandscriteria ook vinden op Welstandscommissie onder het kopje 'Concept'.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt