2016 - 2017

RSS feed
 • Reconstructie kruising Holwerderweg/Hiausterdyk/Havelandoweg te Dokkum

  (22-08-2017)

  In opdracht van de gemeente Dongeradeel start Aannemingsmaatschappij D. Pijnacker na de bouwvakvakantie met de reconstructie van de kruising Holwerderweg ter hoogte van de Hiausterdyk en de Havelandoweg te Dokkum.

 • Luchtmacht oefent boven de Marnewaard en Drenthe

  (17-08-2017)

  Op maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september oefenen F-16 vliegers van de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) Close Air Support (CAS) met eenheden van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden ’s ochtends en ‘s middags plaats boven het oefenterrein van de Marnewaard en in het luchtruim boven Drenthe.

 • Halvemaanspoortbrug klaar voor gebruik

  (14-08-2017)

  De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is vanaf dinsdag 15 augustus 14.00 uur weer klaar voor gebruik. Half april van dit jaar startte aannemer Jansma uit Drachten met de werkzaamheden om de brug op te hogen en te voorzien van een nieuw brugdek. De brug is dé toegangspoort tot de Súd Ie, die vanaf 2019 bevaarbaar is.

 • Vernielingen op begraafplaats Damwâldsterreedsje

  (14-08-2017)

  Op de gemeentelijke begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje in Dokkum zijn de afgelopen week tenminste 7 grafmonumenten vernield. De gemeente inventariseert de schade, maar de oudere graven zijn waarschijnlijk zo beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn. De gemeente informeert de nabestaanden hierover.

 • Minimagids: wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

  (11-08-2017)

  Heb je een laag inkomen? Is het iedere maand een hele uitdaging om rond te komen, moet je dingen laten omdat je ze simpelweg niet kunt betalen? Dan is het goed om te weten dat je ondersteuning kunt krijgen. Weten welke mogelijkheden er zijn? Je leest het in de Minimagids! 

 • Wijzigingen welstandscriteria beschermde stads- en dorpsgezichten Dongeradeel

  (09-08-2017)

  De gemeente is voornemens om voor het beschermd stadsgezicht en de beschermde dorpsgezichten gewijzigde welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

 • Samen tegen eenzaamheid. Doet u mee?

  (08-08-2017)

  Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Daar kunnen en moeten we samen iets aan doen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

 • Begin augustus start werkzaamheden Bochtjesplaat Ezumazijl

  (28-07-2017)

  Begin augustus starten de werkzaamheden aan de Bochtjesplaat. Dit natuurgebied ligt aan de westkant van het Lauwersmeer, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Esonstad.

 • Directeur GGD aangewezen als toezichthouder

  (25-07-2017)

  De DDFK colleges hebben voor iedere gemeente afzonderlijk op 11 juli 2017 (in Kollum op 7 juli) besloten de directeur van de GGD met ingang van 1 januari 2017 aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 1.61 en artikel 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit onder gelijktijdige intrekking van het huidige aanwijsbesluit 2010.

 • Afspraken overbruggingscontracten doelgroepenvervoer Noordoost en nieuwe aanbesteding open voor inschrijvingen

  (20-07-2017)

  Het Mobiliteitsbureau in Noordoost-Fryslân heeft afspraken gemaakt met de huidige vervoerders over het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) over overbruggingscontracten. Dat betekent dat de cliënten tot in ieder geval 8 januari 2018 dezelfde vervoerder houden als ze nu hebben.

 • Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

  (28-06-2017)

  U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Speciaal e-mailadres voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum

  (02-06-2017)

  Dokkum mag dit jaar, 2017, de landelijke intocht van Sinterklaas verzorgen. Daar zijn we trots op en we gaan er alles aan doen om er een mooi kinderfeest van te maken.

 • Landelijke Intocht Sinterklaas in Dokkum

  (29-05-2017)

  De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Dokkum, een gezellige vestingstad met een prachtig historisch centrum. Op zaterdag 18 november vaart de Goedheiligman met zijn pieten naar de binnenstad van deze Admiraliteitsstad.

 • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

  (28-12-2016)

  Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt