2016 - 2017

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen een maand later

  (22-02-2017)

  Als gevolg van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten zijn de clusters Belastingen en Basis & Kernregistraties - waaronder de WOZ valt - per 1 januari 2017 gehuisvest in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. in Kollum. Door deze verhuizing, het opstarten van de nieuwe organisatie en de overgang naar één belastingsysteem voor alle 4 gemeenten worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen niet met dagtekening 28 februari 2017 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2017.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  (17-02-2017)

  De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten vindt plaats op dinsdag 28 februari in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert.

 • Kom naar de inspiratieavond Kulturele Haadstêd 2018

  (17-02-2017)

  Er zijn al enkele informatieavonden georganiseerd voor Kulturele Haadstêd 2018. In aansluiting daarop organiseert de gemeente Dongeradeel een inspiratieavond. Ben je benieuwd hoe het er nu voor staat met KH2018? Heb jij een goed idee voor KH2018, of wil je je inzetten voor één van de projecten? Kom naar de inspiratieavond.
   

 • Gemeente Dongeradeel leidt ambassadeurs op voor de M-campagne: 'Ken jij een drugsdealer?'

  (16-02-2017)

  De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel en politie Team Noordoost Fryslân maken zich zorgen over de toenemende mate van drugshandel in de regio. Zij willen drugscriminelen stoppen en starten samen met Meld Misdaad Anoniem (M.) de campagne: ‘Ken jij een drugsdealer?‘. 

 • Stemlocaties gemeente Dongeradeel

  (13-02-2017)

  Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe Nederland wordt bestuurd. Hierbij een overzicht van de stemlocaties in de gemeente Dongeradeel.

 • Militaire oefening 20 tot en met 24 februari

  (13-02-2017)

  Van 20 tot en met 24 februari 2017 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

 • Hulp bij financiën en schulden

  (10-02-2017)

  Door omstandigheden in uw privésituatie kan het zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om uw financiën zelf te regelen.

 • Gemeente start werkzaamheden Betterwird

  (03-02-2017)

  In het tweede kwartaal van 2017 start de gemeente Dongeradeel met het bouwrijp maken van een nieuw stuk bedrijventerrein Betterwird. Daarom is het nodig dat een groep bomen aan de Oostergoweg, nabij huisnummer 2, wordt gekapt. De kap van de bomen zal medio februari beginnen nog voor het broedseizoen van de vogels. Op het nieuwe bedrijventerrein, langs de brede bermen worden weer nieuwe bomen geplant ter compensatie.

 • Drie mogelijke namen voor nieuwe gemeente

  (01-02-2017)

  Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

 • Stemmen met een Kiezerspas

  (01-02-2017)

  De burgemeesters van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK-gemeenten) maken bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Stemmen bij volmacht

  (01-02-2017)

  De burgemeesters van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK-gemeenten) maken bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 • Leerlingen Noordoost Friesland 5xBeterBezig

  (30-01-2017)

  Duurzaamheid blijkt toch niet zo’n heel moeilijk en ongrijpbaar iets te zijn. Dat bleek wel uit de presentaties van groep 6 van de Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk. In totaal doen er in dit schooljaar 50 groepen 6 (of combinatiegroepen) mee uit de zes gemeenten van Noordoost Friesland. Op vrijdagmiddag 27 januari lieten ze wethouders, pers en andere belangstellenden zien hoe zij de afgelopen weken op een heel concrete manier hebben bijgedragen aan een duurzamere manier van leven.

 • Wandkleden gemeente Dongeradeel

  (25-01-2017)

  In de Leeuwarder Courant van dinsdag 24 januari jl. stond een artikel over een collectie van 40 wollen wandkleden. Deze kleden staan op de zolder van het gemeentehuis in Dongeradeel. In het artikel stond vermeld dat de gemeente Dongeradeel naarstig op zoek is naar nieuwe eigenaren voor deze kleden omdat ze al een tijd op de zolder staan. Wie belangstelling voor een tapijt heeft zou zich kunnen melden bij de gemeente.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  (18-01-2017)

  De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.

 • Veranderingen per 1 januari door ambtelijke fusie DDFK

  (02-01-2017)

  Per 1 januari 2017 verandert er een aantal zaken met betrekking tot openingstijden, locaties en telefoonnummer.

 • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

  (28-12-2016)

  Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

 • Brug Reigerstraat vervangen door ‘hooghout’

  (01-12-2016)

  De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Dit is een brug met een trap en steilere helling, waar men lopend over heen kan. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 2,5 meter (dm-klasse) en maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie.

 • Iepziekte en kachelhout

  (16-11-2016)

  Nu de temperaturen al weer geruime tijd laag zijn heeft menigeen de houtkachel weer opgestookt. Veel mensen maken ook van het zagen van hun kachelhout een mooi tijdverdrijf. Hoe onschuldig het ook lijkt, er loert hierbij wel een gevaar: het gevaar van iepziekte.

 • Subsidieplafond ‘Friese Energiepremie’ bereikt

  (14-11-2016)

  Op 1 november 2016 is de campagne ‘Warm Wonen Weken’ van het ’Duurzaam Bouwloket’ gestart. De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) ondersteunen dit. Deze landelijke campagne loopt tot en met februari 2017. 

 • Extra subsidiemogelijkheden tijdens Warm Wonen Weken

  (01-11-2016)

  Op 1 november 2016 start de campagne ‘Warm Wonen Weken’ van het ’Duurzaam Bouwloket’. De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) ondersteunen deze campagne.

 • Inzet toiletdames voor goed werkend riool

  (29-08-2016)

  Op zaterdag 3 september kom je tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum de Toiletdames tegen. Deze charmante, kordate dames hebben een missie: een goed werkend riool. Ze vragen u het hemd van het lijf over goed rioolgebruik en geven u handige tips.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen 2016

  (24-02-2016)

  Eind van deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2016. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2016 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2015. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2015 mag de gemeente bij de waardebepaling dus geen rekening houden!

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt