2016 - 2017

RSS feed
  • Uitnodiging Mantelzorgpanel Noordoost Fryslân

    (18-05-2017)

    Zorgt u regelmatig voor een ander? Wordt u daarbij goed ondersteund door uw gemeente? Bent u tevreden met de informatie die u krijgt? Wij horen graag uw mening! Uw gemeente nodigt u uit om deel te nemen aan het digitale ‘Mantelzorgpanel’ van Partoer. Dit panel bestaat uit mantelzorgers uit Noordoost Fryslân die hun ervaringen delen en meedenken over de ondersteuning van mantelzorgers. 

  • Kansen voor alle kinderen in de DDFK-gemeenten

    (18-05-2017)

    Veel kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen en kunnen ze daardoor niet meedoen. DDFK-gemeenten hebben het Kindpakket, waardoor ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

  • Informatiebijeenkomsten: 'Van dorp naar As'

    (18-05-2017)

    De eerste keer rijden over de Sintrale As kan spannend zijn. Want welke kant moet je op om op de bestemming te komen? Hoe werken ovondes eigenlijk? En wat is Shared Space? Om weggebruikers een handje te helpen, organiseert de provincie Fryslân samen met Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Bevordering Verkeerseductie verschillende informatiebijeenkomsten bij u in de buurt. 

  • Start tweede uitbreiding bedrijventerrein Betterwird Dokkum

    (17-05-2017)

    De gemeente Dongeradeel start met de aanleg van de volgende uitbreidingsfase van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. De eerste uitbreidingsfase aan de noordzijde van het bedrijventerrein is in 2014 gerealiseerd.

  • Gemeentehuis Hemelvaartsdag en 26 mei gesloten

    (16-05-2017)
    gesloten

    Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten. De milieustraat in Damwâld is op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. Vrijdag 26 mei is de milieustraat volgens de reguliere openingstijden geopend. Voor eventuele wijzigingen in de afvalinzameling verwijzen wij u naar de afvalkalender.

  • Start nieuwbouw Houtkolk Dokkum. Van industriefunctie naar unieke woningbouwlocatie

    (10-05-2017)

    Vanochtend, woensdag 10 mei, werd een officieel begin gemaakt met de sloop van gebouwen op het bedrijventerrein aan de Houtkolk in Dokkum. Gedeputeerde Kielstra verrichte de starthandeling door een begin te maken met de sloop. 

  • Weinig te besteden? Vraag de schoolspullenpas aan!

    (08-05-2017)

    Heeft u een laag (gezins)inkomen of een uitkering? En gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Voor kinderen ouder dan 11 en jonger dan 18 jaar kunt u een schoolspullenpas aanvragen. Hiermee kan uw kind schoolspullen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine, pennen, schriften of een schooltas halen. De pas heeft een waarde van € 75,-.

  • Duo-wethouderschap CDA Dongeradeel door Van der Ploeg en Hanemaaijer

    (04-05-2017)

    CDA-fractievoorzitter Esther Hanemaaijer gaat samen met wethouder Albert van der Ploeg voor CDA Dongeradeel het wethouderschap vervullen. Op deze manier kan wethouder Van der Ploeg binnenkort starten met zijn beoogde voorzittersfunctie voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Tegelijkertijd is het voor Hanemaaijer een mooie kans om in nauwe samenwerking met Van der Ploeg versneld in het wethouderschap te groeien. Het gedeelde wethouderschap heeft de instemming van de coalitiefracties.
     

  • Welstandscriteria Tsjerkepaed Niawier

    (03-05-2017)

    Voor het herstructureringsterrein aan het Tsjerkepaed in Niawier zijn nieuwe welstandscriteria opgesteld. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden een bouwwerk moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

  • Aanpassing automatische incasso gemeentelijke belastingen 2017

    (01-05-2017)

    31 maart 2017 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 verzonden. Als u als belastingplichtige één van de DDFK-gemeenten heeft gemachtigd voor automatische incasso worden de gemeentelijke belastingen in acht (Ferwerderadiel), tien (Dongeradeel) of twaalf (Dantumadiel en Kollumerland c.a.) gelijke maandelijkse termijnen afgeschreven. De eerste afschrijving stond gepland op 30 april 2017.

  • Ellie Brandsma-Brouwer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

    (26-04-2017)

    Op woensdag 26 april ontvangt één persoon tijdens de Lintjesregen uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

  • Gemeenteraad in gesprek over Nieuwe Democratie

    (25-04-2017)

    De samenleving verandert in hoog tempo. Hoe kan de gemeenteraad daarop inspelen? Raadsleden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gingen op 19 april in gesprek over het bouwen en onderhouden van relaties met inwoners en ondernemers.

  • Vooraankondiging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Dokkum Regiostad

    (05-04-2017)

    Het college van de gemeente Dongeradeel maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de stad Dokkum. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke actualiseringsplicht die voor bestemmingsplannen geldt.

  • Welstandscriteria Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries

    (04-04-2017)

    De raad van de gemeente Dongeradeel is van plan om voor de locatie Dodingawei in Engwierum (kadastraal bekend als gemeente EE, sectie L, nummer 530) welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

  • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2017

    (29-03-2017)

    Eind van deze week (week 13) verzenden de DDFK-gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en  Kollumerland c.a., de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017. 

  • Wie verdient er volgens u een lintje?

    (10-03-2017)

    Kent u iemand die een lintje verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

  • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

    (03-03-2017)

    Meer informatie over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten over 2016.

  • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

    (28-12-2016)

    Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

  • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

    (22-12-2016)

    Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

  • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

    (22-12-2016)

    Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

  • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

    (21-12-2016)

    De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

  • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

    (19-12-2016)

    BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
    Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

  • Vogelgriep in Friesland

    (18-12-2016)

    Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

  • Afvalinzameling rondom de feestdagen

    (05-12-2016)

    Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt