2016 - 2017

RSS feed
 • Maandag 3 juli 2017: landelijk controlebericht NL-Alert

  (29-06-2017)

  Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

 • Raad van State geeft groen licht voor uitbreiding bedrijventerrein Ee

  (29-06-2017)
  Raad van State

  De uitbreidingsplannen aan de Tibsterwei in Ee van drie bestaande bedrijven uit hetzelfde dorp zijn veiliggesteld door een belangrijke uitspraak van de Raad van State op 28 juni 2017.

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten

  (28-06-2017)

  Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis te Dokkum, Suupmarkt 2 te Dokkum van 16.30 tot 17.00 uur.

 • Nieuwe release Omgevingsloket uitgesteld

  (28-06-2017)

  De nieuwe versie van Omgevingsloket online zou op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli worden geplaatst (release 2.13.0). Bij het testen van de nieuwe versie zijn onverwachte fouten opgetreden. Daarom is deze release enkele weken uitgesteld. Omgevingsloket online is 30 juni en 1 juli gewoon beschikbaar.

 • Bereikbaarheid team Ynkommen tijdens vakantieperiode

  (28-06-2017)

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u doen via werk.nl. Lukt dit niet dan kunt u terecht op de inloopochtend van team Ynkommen. In de vakantieperiode van 31 juli 2017 tot en met 18 augustus 2017 (week 31 tot en met week 33) vindt deze inloopochtend alleen plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt zich melden in het gemeentehuis in Damwâld (neemt u een geldig ID bewijs mee?). 

 • Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

  (28-06-2017)

  U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

 • Binnenstad Dokkum start plannenkamer voor versterken authenticiteit

  (26-06-2017)

  Maandagavond 19 juni is de plannenkamer Dokkum van start gegaan. Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken.

 • Feestelijke onthulling naambord ‘Kleisloot’

  (22-06-2017)

  Woensdag 21 juni hebben wethouder Pytsje de Graaf en mevrouw M.A.C. Zeinstra (één van de langst wonende bewoners van de Altenaflat) op feestelijke wijze het naambordje ‘Kleisloot’ onthuld. De steeg tussen de Altenaflat en de Holtenaflat heet vanaf nu ‘Kleisloot’.

 • Stremming kruispunt Diepswal - Halvemaanspoort - Op de Hoogte in Dokkum

  (22-06-2017)

  Maandag 26 juni 2017 start aannemer Jansma uit Drachten met het aanpassen van het kruispunt Diepswal - Halvemaanspoort - Op de Hoogte in Dokkum. Het kruispunt is de hele week volledig gestremd voor al het verkeer. De doorgaande route door de binnenstad van Zuid - Noord is deze week daardoor ook gestremd. De noordkant van de binnenstad blijft bereikbaar via de Aalsumerpoort.

 • Nu ook piepschuim apart inzamelen

  (13-06-2017)

  Op de Milieustraat aan de Koailoane te Damwâld is een speciale container geplaatst voor het inzamelen van stukken piepschuim, oftewel voor piepschuimen verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld elektrische apparaten.

 • Workshop Participatieverklaring: in gesprek over homohuwelijk en hoofddoekjes

  (12-06-2017)

  Als je als nieuwkomer in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat je de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgt. Ook is het noodzakelijk om te weten wat in Nederland en voor Nederlanders belangrijk is. maakt deel uit van het inburgeringsexamen en nieuwkomers zijn verplicht om deze te tekenen.

 • Militaire oefening 12 t/m 30 juni rondom Marnewaard

  (08-06-2017)

  Van 12 t/m 30 juni 2017 is er een militaire oefening op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Groningen en Friesland.

 • DDFK gaat voor extra kansen vrijwilligers KH 2018

  (08-06-2017)

  In het kader van KH 2018 worden volgend jaar meer dan 600 projecten uitgevoerd in de hele provincie Fryslân. Projecten die alleen succesvol kunnen zijn dankzij de inzet van vrijwilligers. 
  Die grote inzet van vrijwilligers moet ook extra kansen bieden aan mensen die al lange tijd niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.

 • Colleges DFK eens over financiële keuzes Noardeast-Fryslân in 2018-2021

  (08-06-2017)

  De colleges van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben hun gezamenlijke perspectiefnota ‘Een gedeelde toekomst’ vastgesteld. In de perspectiefnota maken de colleges financiële keuzes die zich uitstrekken over de datum van de herindeling heen. De colleges vinden namelijk dat zij op dit moment keuzes moeten maken die in het belang van alle inwoners zijn, niet alleen in het belang van de inwoners van de eigen gemeente. Het vaststellen van een gezamenlijke perspectiefnota is hiermee een belangrijke stap in het fusieproces naar de nieuwe gemeente.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Reconstructie riolering Oosternijkerk en Lioessens

  (08-06-2017)

  Op veel plekken in Nederland is het rioolstelsel verouderd en toe aan vervanging. Het klimaat verandert en grote hoosbuien komen steeds vaker voor. Om er voor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden is de gemeente Dongeradeel in kaart aan het brengen op welke plekken het riool als eerste vervangen moet worden.

 • Afsluiting en stremming door herinrichting Houtkolk Dokkum

  (07-06-2017)

  Het gebied rondom de Houtkolk wordt opnieuw ingericht. In verband met de start van de sloopwerkzaamheden wordt vanaf 15 juni de Houtkolk afgesloten. De afsluiting is vanaf de rondweg West tot aan de Polle.

 • Afsluiting en stremming door herinrichting Houtkolk Dokkum

  (07-06-2017)

  Het gebied rondom de Houtkolk wordt opnieuw ingericht. In verband met de start van de sloopwerkzaamheden wordt vanaf 15 juni de Houtkolk afgesloten. De afsluiting is vanaf de rondweg West tot aan de Polle.

 • Speciaal e-mailadres voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum

  (02-06-2017)

  Dokkum mag dit jaar, 2017, de landelijke intocht van Sinterklaas verzorgen. Daar zijn we trots op en we gaan er alles aan doen om er een mooi kinderfeest van te maken.

 • Borden Unesco Wadden Werelderfgoed langs de Sintrale As

  (02-06-2017)

  De status van Wadden Werelderfgoed moet meer worden uitgedragen. Dat vinden de ondernemers in Dokkum. Een van de opties om de Wadden meer te promoten was het plaatsen van een opvallend bord langs de Sintrale As.

 • Persverklaring uitspraak rechter over aanbesteding vervoer Noordoost Fryslân

  (02-06-2017)

  We hebben de uitspraak bestudeerd. Wij volgen het vonnis van de rechter en zijn voornemens om het vervoer zo snel mogelijk opnieuw aan te besteden. Dat doen we omdat we de continuïteit van het vervoer in Noordoost Fryslân belangrijk vinden en we de reizigers niet in de kou willen laten staan.

 • Landelijke Intocht Sinterklaas in Dokkum

  (29-05-2017)

  De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Dokkum, een gezellige vestingstad met een prachtig historisch centrum. Op zaterdag 18 november vaart de Goedheiligman met zijn pieten naar de binnenstad van deze Admiraliteitsstad.

 • Kansen voor alle kinderen in de DDFK-gemeenten

  (18-05-2017)

  Veel kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen en kunnen ze daardoor niet meedoen. DDFK-gemeenten hebben het Kindpakket, waardoor ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

 • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

  (28-12-2016)

  Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt