Agenda's

Mei 2017
  

Datum  Activiteit  Tijd  Locatie
Burgemeester Waanders
4 Herdenking en kranslegging Woudweg en Noorderdwinger 19.00

Bonifatiuskapel

11 Overhandiging cheque aan directeur Alde Fryske Tsjerken 16.15 Kerk Hantumhuizen
16 Echtpaar 60 jaar getrouwd
17 In ontvangst nemen jubileumnummer De Sneuper 15.30  Trouwzaal Stadhuis Dokkum
19 Officiële inwerkingstelling website HISGIS Dokkum 10.30  Trouwzaal stadhuis Dokkum
20 Modeshow lopen v.a. 12 uur 12.00  De Markt Dokkum
25 Onder voorbehoud: junior voetbalclubs Fulda en Crediton welkom heten 10.00  nog niet bekend
27 Onder voorbehoud: uitreiking prijzen voetbaltoernooi Dokkum-Fulda-Crediton

   
  

Datum Activiteit    Tijd  Locatie
Wethouder van der Ploeg
4 Herdenking en kranslegging                                                                                            19.40  basisschool De Rank in Metslawier     
5 Ornament aansteken ivm bevrijdingsdag 13.00  Grote Breedstraat
6 Interview inzake fairtrade 13.15  RTV NOF in Zwaagwesteinde
15 Ontvangst gasten uit Fulda (Carnavalsvereniging) 10.00  Stadhuis Dokkum
17 Openingshandeling bedrijventerrein Betterwird fase 1A2 15.30  aldaar
20 Modeshow lopen  v.a. 12.00 uur 12.00 De Markt Dokkum


 

Wethouder de Graaf
Datum Activiteit Tijd Locatie
4 Aanwezig bij herdenking + kranslegging                                                                            19.15  De Spiker in Ternaard   
19 Aanwezig bij persmoment 11 fountains 16.00  Leeuwarden of Bolsward (nog niet bekend)
20 Modeshow lopen  v.a. 12.00 uur 12.00  De Markt Dokkum


 

Wethouder Braaksma
Datum Activiteit Tijd Locatie
4 Kranslegging en herdenking 19.20  Anjum (Michaëlkerk)
9 Echtpaar Van der Vorst 7 mei: 60 jaar getrouwd   16.00  Bredewei 10 in Niawier
17 Openingshandeling bedrijventerrein Betterwird fase 1A2     15.30  aldaar   
20 Modeshow lopen v.a. 12.00 uur 12.00  De Markt Dokkum


Bovenstaand overzicht hoeft niet volledig te zijn en wordt regelmatig aangepast. Als u zeker wilt zijn of een bepaalde activiteit daadwerkelijk doorgaat kunt u telefonisch contact opnemen met het bestuurssecretariaat op (0519) 298 707.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt