Beleidsprogramma Leefbaarheid en Wonen

Na vaststelling van het beleidsprogramma Leefbaarheid en wonen in juli 2011 was al aangekondigd dat dit beleid omgezet zou worden in een uitvoeringsprogramma. Inmiddels is een groot deel van de voorstellen uit het beleidsprogramma in uitvoering genomen, maar staan ook andere ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, voorzieningen, woningen en de economie niet stil. Daarom is er voor gekozen om de term uitvoeringsprogramma te vervangen door de term voortgangsrapportage. Hieruit wordt ook direct duidelijk dat we al met de uitvoering begonnen zijn en hierover kunnen rapporteren.

Daarnaast is het project leefbaarheid geen statisch project. Daarom zullen naast de voorstellen die als beleid vastgesteld zijn en uitgevoerd zullen worden ook nieuwe initiatieven gestart worden. Hierbij kunnen we reageren op actualiteiten en wensen van de inwoners van de gemeente om de leefbaarheid te blijven stimuleren.

In dit beleidsprogramma is in aansluiting bij de discussienota gekozen voor een pragmatische, uitvoeringsgerichte aanpak. We hebben geprobeerd een totaalbeeld te schetsen van alle projecten die in Dongeradeel in voorbereiding zijn of die al tot uitvoering zijn gekomen.
 

Overige pagina's:

Download

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt