Bestuurlijke informatie

Het RaadsInformatieSysteem (RIS) van de gemeente Dongeradeel geeft u informatie over en verslagen van alle vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, de verschillende commissies en de gemeenteraad. Het bevat alle openbare stukken die in de vergaderingen behandeld worden. Ook de algemene bekendmakingen zijn in het systeem opgenomen.

Sinds september 2007 worden de tijdens de raadsvergadering ingediende moties, amendementen en initiatiefvoorstellen in het RIS opgenomen. Ook voorstellen en besluiten die gewijzigd worden staan in het RIS. Daarnaast worden ook beleidsnotities, zoals verordeningen, die vanaf september 2007 in de raad en het college zijn vastgesteld in het RIS gezet.

Raadsinformatie

Om de actuele Raadsinformatie te raadplegen gaat u naar de pagina  Raadsinformatie .

Zoeken in Raadsinformatie

Om raadsdocumenten als agenda's, besluitenlijst, ingekomen stukken, moties e.d. te zoeken en/of te downloaden gaat u naar zoeken in de Raadsinformatie.

Vergaderingen online naluisteren?

U kunt de vergaderingen van de raad online naluisteren door naar de pagina geluidsopnamen te gaan.

Vergaderschema raad en raadcommissies

Onderaan deze pagina kunt u het vergaderschema van de raadbijeenkomsten in PDF downloaden.

Archief

Raadsinformatie van 2008 en eerder
U wordt naar een andere pagina doorverwezen om de Raadsinformatie voor 2008 te raadplegen.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt