Bezwarencommissie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK), Algemene kamer.

De adviescommissie is in december 2014 door de bestuursorganen van de vier DDFK-gemeenten ingesteld t.b.v. advisering over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer.

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.). 
Iedere hoorzitting wordt  op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Hieronder de datum en agenda van de eerstvolgende hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: info@ddfk.nl.

Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 17 mei 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden: dhr. H. Schukking (vz), dhr. G. Stellingwerf, dhr. M. Hoekstra
Secretaris:  dhr. S. Bergsma.

  • 15.15 uur bezwaarschrift inzake besluit d.d. 23 februari 2018, omgevingsvergunning Campus op het perceel Gerrit Bleekerstraat 3 te Kollum.

  • 16.00 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 24-01-2018, weigering omgevingsvergunning

    Mounewei 3 te Burdaard, plaatsen zonnepanelen.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt