Bezwarencommissie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK), Algemene kamer.

De adviescommissie is in december 2014 door de bestuursorganen van de vier DDFK-gemeenten ingesteld t.b.v. advisering over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer.

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.). Iedere hoorzitting wordt  op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Hieronder de datum en agenda van de eerstvolgende hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: info@ddfk.nl.

Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 12 juli 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden: dhr. H. Schukking (vz), dhr. D. Beltman, dhr. G. Stellingwerf
Secretaris:  mevr. H. Pel, dhr. J. Dijkstra, dhr. S. Bergsma

  • 15.45 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 15 februari 2018 betreffende een evenementenvergunning voor de “Nacht van Ferwert” op het parkeerterrein bij de Sporthal aan de Hegebeintumerdyk te Ferwert.

  • 16.15 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 9 november 2017, betreffende weigering vergunning voor het gedeeltelijk gebruik van een bijgebouw voor een kappersbedrijf op het perceel Van Sytzamawei 1 te Driezum.


Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 19 juli 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden: dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, dhr. J. van der Werff
Secretaris:  mevr. H. Pel, dhr. S Bergsma

  • 14.15 uur bezwaarschriften inzake het besluit d.d. 29-06-2017 (waarschuwing voornemen sluiting horecabedrijf) en het besluit d.d. 13-06-2018 (sluiting horecabedrijf), betreffende Foarwei 77 te Kollumerzwaag
  • 15.15 uur bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 1 mei 2018, betreffende het plaatsen van een sportkooi op het perceel Ringweg 31a te Marrum.
  • 16.15 uur bezwaarschriften inzake het besluit d.d. 7 maart 2018: omgevingsvergunning voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ ten behoeve van het uitbreiden van de stal in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer OV 20180627) en het besluit d.d. 3 mei 2018: omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het wijzigen van een pluimveebedrijf (zaaknummer OV 20180451) op het perceel Mockamawei 18 te Aalsum.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt