Bezwarencommissie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK), Algemene kamer.

De adviescommissie is in december 2014 door de bestuursorganen van de vier DDFK-gemeenten ingesteld t.b.v. advisering over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer. De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.).  Iedere hoorzitting wordt  op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Hieronder de datum en agenda van de komende hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: info@ddfk.nl.

Hoorzitting van de Algemene kamer bezwarencommissie DDFK

Datum:   16 maart 2017
Tijd:  15.45 uur
Locatie: Fraksjekeamer in het stadhuis, Suupmarkt  2
Aanwezige commissieleden: Dhr. H. Schukking (vz), mw. Y. Snijders, dhr. G. Stellingwerf
Secretaris: Mw. H. Pel, dhr. J.Otter

Agenda

  1. 15.50 uur bezwaarschrift inzake besluit d.d. 08-09-2016, extra subsidie DOM-project, Balthasar Bekkerstrjitate 5 te Metslawier

  2. 16.25 uur bezwaarschrift inzake besluit d.d. 20-07-2016, opleggen last onder dwangsom Sparrewei 12 te Kollumerzwaag

  3. 17.20 uur bezwaarschriften inzake het besluit d.d. 27-10-2016, omgevingsvergunning voro het uitbreiden van café Prins, Foarwei 77 te Kollumerzwaag

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt