Bezwarencommissie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK), Algemene kamer.

De adviescommissie is in december 2014 door de bestuursorganen van de vier DDFK-gemeenten ingesteld t.b.v. advisering over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer.

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.).  Iedere hoorzitting wordt  op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Hieronder de datum en agenda van de eerstvolgende hoorzitting van de Algemene kamer, waarin bezwaarschriften tegen besluiten van Dongeradeelse bestuursorganen worden behandeld. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: info@ddfk.nl.

Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 13 april 2017
 


Aanwezige commissieleden:

dhr. H. Schukking (vz), dhr. D. Beltman, dhr. M. Hoekstra

Secretaris:

mevr. H. Pel, dhr. J. Otter


15.15 uur    bezwaarschrift inzake besluit d.d. 27-10-2016, verleende
                  omgevingsvergunning Foarwei 77 te Kollumerzwaag.


15.50 uur    bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 18-01-2017 inzake weigering 
                  omgevingsvergunning Foijingaweg 94 te Kollumerpomp.


16.25 uur    bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 08-11-2016 inzake verleende 
                  omgevingsvergunning Eyso de Wendtstraat 9 te Kollum.


17.20 uur    bezwaarschriften inzake het besluit d.d. 18-11-2016 inzake weigering 
                  omgevingsvergunning Wilgenlaan 16 te Dokkum.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt