Duurzame Beschermde Dorpsgezichten

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel 

Het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten heeft als doelstelling aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten te behouden en te versterken. In eerste instantie wordt met dit project gestart in de dorpen Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat.

Een belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van geschikte en aantrekkelijke woningen voor starters en jonge gezinnen. Daarbij wordt gedacht aan het opknappen en samenvoegen van oude panden in de dorpskern in plaats van nieuwbouw aan de rand van het dorp. Bovendien kunnen ook pleinen, ontmoetingsplekken en speeltuinen worden aangepakt, zodat het dorp een prettige plek is om te vertoeven voor jong en oud. De gemeente Dongeradeel kent vier dorpen met een beschermd dorpsgezicht: Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat. Het project beperkt zich in eerste instantie tot deze dorpen, omdat ze belangrijke dragers zijn van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij

Onderdeel van het experiment is een dorpsontwikkelingsmaatschappij, waarbij inwoners zich inzetten voor de ontwikkeling in het dorp. De DOM stimuleert en ondersteunt ideeën voor verbetering van de woon en leefomgeving. Wil u meer informatie? Lees dan het pdf-bestand Dorpsontwikkelingsmaatschappijen.

Subsidie en lening

Financiële ondersteuning is mogelijk door het verstrekken van een subsidie of een lening met een lage rente. Hebt u een idee/project voor het beschermde dorpsgezicht dat te maken heeft met uw woning, met het openbare terrein, toerisme of economie? Neemt u dan contact op met de dorpsontwikkelingsmaatschappij in uw dorp. 

Facebook

Voor de Dorpsontwikkeling in Dongeradeel is een speciale Facebookpagina aagemaakt. 'Like' de pagina en volg de ontwikkelingen!

Netwerk Noordoost

Dit project is onderdeel van Netwerk Noordoost. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

Archief

Voor meer achtergrondinformatie, persberichten en rapporten kunt u in een kijkje in het archief nemen.


Terug naar de pagina 'Leefbaarheid en Wonen'.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt