Gemeenteraad

Een gemeente staat onder leiding van een gemeenteraad. Een nieuwe raad wordt één keer per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. Deze gemeenteraad bestaat uit vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente die zijn aangesloten bij een politieke partij. De gemeenteraad benoemt op zijn beurt de wethouders, die samen met de burgemeester het dagelijkse bestuur van de gemeente vormen. Leden van één partij die met elkaar in de gemeenteraad zitten vormen samen een fractie. De gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel bestaat uit 19 personen van de volgende partijen:

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 5
Dongeradeel Sociaal 2
ChristenUnie 2
Algemeen Belang Dongeradeel (ABD)    2
VVD 1
PvdA 1


► Lees meer over de raadsleden van Dongeradeel
 

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert volgens een nieuwe vergaderstructuur. Deze structuur moet meer ruimte bieden voor inspraak en leiden tot een snellere afhandeling van hamerstukken. De nieuwe structuur is een proef en wordt in het tweede kwartaal van 2017 geëvalueerd.

De gemeenteraad gaat vergaderen volgens een 4-weekse cyclus:
Week 1: informatieve bijeenkomst
Week 2: opiniërende bijeenkomst
Week 3: geen bijeenkomst
Week 4: besluitvormende bijeenkomst

De raadsvergaderingen zijn altijd in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. De donderdag is de vaste vergaderdag. Data en agendapunten van de gemeenteraadsvergaderingen worden op de gemeentepagina gepubliceerd en verschijnen op de website onder de vergaderkalender. De gemeentepagina verschijnt iedere woensdag in de huis-aan-huis editie van de Nieuwe Dockumer Courant. Het schema van de nieuwe vergaderstijl is onderaan deze pagina te downloaden.

Spreekrecht

Tijdens de informatieve raadsvergaderingen kunnen inwoners van Dongeradeel inspreken of een korte toelichting geven op de agendapunten van de opiniërende vergadering. Als u hier gebruik van wilt maken, laat dit dan aan de raadsgriffier weten voordat de vergadering begint. In overleg is het ook mogelijk om op een andere manier in te spreken, bijvoorbeeld door middel van een korte presentatie of een werkbezoek op locatie. Neem hiervoor contact op met de raadsgriffier via (0519) 29 88 77 of griffier@dongeradeel.nl.
 

Vergaderschema

Onderaan de pagina Bestuurlijke informatie kunt u het vergaderschema van de raadbijeenkomsten in PDF downloaden.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt