Markt met fontein

Markt Dokkum wordt groen Abdijhof met historisch verhaal
Parkeren en evenementen blijven mogelijk

Op 20 november aanstaande gaat de schop in de grond; de Markt in Dokkum wordt een groen Abdijhof met de contouren van de oude Abdijkerk, een unieke ijsfontein, 16 mooie bomen en verhaaltegels over de Markt en Dokkum. Het geheel zorgt voor een sfeervol verblijfsgebied met diverse terrassen.

BAM was de beste inschrijver tijdens de aanbesteding van de herinrichting. De definitieve gunning is medio oktober. Na de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum start BAM op 20 november met de aanleg van 28 nieuwe parkleerplekken aan de noordzijde van het plein. De ‘oude’ parkeerplaatsen blijven tot en met de feestdagen van 2017 grotendeels beschikbaar voor winkelend publiek.

Ruim een jaar was er een mienskipstraject actief waarbij een klankbordgroep van 25 personen met verschillende belangen en een achterban intensief meedacht over de plannen. Daarnaast kwamen in totaal 160 mensen langs met opmerkingen en ideeën voor de Markt tijdens de twintig open ateliersessies in de binnenstad van Dokkum. Het ontwerpteam heeft heel veel aangedragen informatie kunnen verwerken in het ontwerp. Recent, in aanloop naar het besluit voor de financiering van het plan, werd er in de vorm een petitie weerstand geuit. Dit heeft te maken met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het geld dat in de nabije toekomst nog niet ingezet hoeft te worden voor sportverplaatsing in Dokkum nu deels in te zetten voor de realisatie van de plannen voor de Markt. 

De raad heeft de hele situatie in overweging genomen en besloten het geld nu wel op deze wijze beschikbaar te stellen voor de Markt. Anders komt ook het 11fountainsproject in gevaar dat wordt gedragen door de Friese elf steden. De herinrichting van de Markt kost €2,4 miljoen. De raad vraagt het college om zich samen met betrokken partijen maximaal in te zetten voor parkeercompensatiemaatregelen.

Complete bericht lezen? Klik dan hier.

Meer weten?

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt