Nevenfuncties Raad

Op grond van de Gemeentewet zijn de leden van de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Openbaarmaking van nevenfuncties van ambtenaren geldt alleen voor de functies van de directie en de afdelingsmanagers. Het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de gemeenteraad kunt u onderaan deze pagina downloaden (een nieuw overzicht verschijnt zo spoedig mogelijk).

Het overzicht van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders, directie en afdelingsmanagers vindt u onder College van B en W.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw M. Pietersma, P&O, telefoon (0519) 298 791.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt