Privacy

De gemeente hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij maken u er op attent dat in sommige gevallen de aan ons verstrekte gegevens van bezoekers zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in ons gegevensbestand.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen in administratieve systemen, die voldoende beveiligd zijn. Naast de door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoeker van onze website af te stemmen. Dit laatste gebeurt op basis van netwerkadressen, die zijn toegekend door de providers van de bezoekers. De opslag en doorgifte van gegevens van bezoekers via internet, zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Iedere verwerking van gegevens is in overeenstemming is met de wet en geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De gemeente behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt