Kadernotitie Recreatie & Toerisme

De gemeente Dongeradeel ziet grote kansen om de toeristische sector en de daarbij horende werkgelegenheid verder te ontwikkelen. De toeristische sector denkt daar precies zo over. In een tweetal bijeenkomsten in 2007 is nagedacht over de vraag: Waar willen we naartoe met recreatie en toerisme in Dongeradeel?

De resultaten van die bijeenkomsten zijn meegenomen in de nieuwe kadernotitie Recreatie en Toerisme. In deze notitie is een negental ontwikkelingsstrategie├źn opgenomen voor de komende tien jaar. Dit zijn:

  1. Uitbreiding van het dagrecreatieve aanbod
  2. Optimaliseren van het routegebonden aanbod
  3. Stimuleren van kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties
  4. Stimuleren van Dokkum als toeristische trekker
  5. Inzetten op terugkerende thematische evenementen
  6. Inspelen op ontwikkeling bezinningstoerisme
  7. Nastreven van meer samenhang in het toeristische product
  8. Nastreven van meer samenwerking in organisatie van de sector en met de regio
  9. Intensiveren van promotie en marketing

De ambitie is om de werkgelegenheid in de sector tot 2018 met 25% te laten toenemen. Hiervoor zullen de gemeente en de sector gezamenlijk aan de slag moeten gaan! In de tweede helft van 2008 is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma, om de ontwikkelingsstrategie├źn in concrete acties om te zetten.

Hieronder kunt u dit uitvoeringsprogramma en de kadernotitie downloaden.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt