Anjum, Boltawei 6

Bekendmaking omgevingsvergunning Anjum, Boltawei 6

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • Anjum, Boltawei 6 voor het bouwen van een nieuwe woning, en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (zaaknummer 20150806)

Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage lag.
 
De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen tot en met 16 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis (balie Bouwzaken). U kunt de omgevingsvergunning ook onderaan deze pagina vinden of via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0058.PABBG2016OV03-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:

  • u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  • het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na het ter inzage leggen van dit besluit opsturen naar de Rechtbank Noord Nederland in Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.
 
Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt