Beleid

Beleidsregels reclame-uitingen

Voor bijna alle reclame-uitingen op, aan of bij een onroerende zaak is een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor een reclame-uiting onder andere aan ‘redelijke eisen van welstand’. "  Lees verder

Beleidsregel antennemasten particulieren

Wilt u een antennemast bij uw woning plaatsen? Dan is deze beleidsregel erg belangrijk. Wij raden u dan aan om voordat u uw plan uitwerkt en een vergunning aanvraagt de beleidsregel te lezen. U kunt dan bij het maken van uw plannen voor een antennemast al rekening houden met de beleidsregel. Op deze manier is de kans groter dat u snel een vergunning krijgt. Lees verder

Structuurvisie

De gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel en de provinsje Fryslân hebben samen de ambitie om meer en nieuwe werkgelegenheid te creëren en om Noordoost Fryslân te veranderen in een groeiregio.  Lees verder

Handhavingsbeleidsplan

Het handhavingsbeleidsplan van de gemeente Dongeradeel omvat de gemeentelijke handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Lees verder

Beleid schrijven

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt