Dokkum - De Houtkolk

Ontwerpbestemmingsplan “Dokkum-De Houtkolk”

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPDKBB2016P2-ON01) voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Dokkum Bûten de Bolwurken ten behoeve van het herontwikkelen van een deel van de Houtkolk van bedrijventerrein naar wonen met vier appartementengebouwen in een parkachtige zone. Tevens wordt het naastgelegen bedrijfsperceel aan de Wâlddyk 15 met de vaststelling van dit bestemmingsplan afgewaardeerd.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 10 november tot en met 21 december 2016.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in maart 2017.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling (Team VRO/EZ), telefoonnummer 14 0519.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. Het ontwerpbestemmingsplan is op papier in te zien bij de balie bouwzaken op het gemeentehuis. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt