Dokkum, Hoedemakersweg

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPDKRS2018P1-ON01) voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk). Thûs Wonen is voornemens vijf woningen te realiseren op het perceel. 

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 12 juli tot en met 22 augustus 2018.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in oktober 2018.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Doarpen en Wiken, (Team Romte), telefoonnummer (0519)298 888.

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 12 juli 2018 op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0058.BPDKRS2018P1-ON01

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt