Dokkum Regiostad

Ontwerpbestemmingsplan Dokkum Regiostad

Doel

Dit bestemmingsplan NL.IMRO.0058.BPDKRS2017-ON01 heeft tot doel om te komen tot een actueel bestemmingsplan met eenduidige en handhaafbare regels. Het bestemmingsplan heeft primair een conserverend karakter. Dit betekent dat het plan erop gericht is een goede beheersregeling te geven voor de huidige situatie en met inachtneming van de vastgestelde beleidsstukken, waaronder de onlangs vastgestelde Visie Binnenstad Dokkum. Tevens voorziet het plan onder andere in een geactualiseerde erfbebouwingsregeling, een regeling voor bed and breakfast en wordt de bescherming van de onlangs aangewezen karakteristieke panden geborgd.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 18 januari tot en met 28 februari 2018.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in juni 2018.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dorpen en Wijken (Team Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoonnummer (0519)
298 888.

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 18 januari op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt