Dokkum- Stationsweg 47 B en C

Ontwerpbestemmingsplan 'Dokkum- Stationsweg 47 B en C'

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPDKBB2016P1-ON01) voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Dokkum Bûten de Bolwurken ten behoeve van de realisatie van een twee-onder-een-kapwoning, gelegen aan de Stationsweg 47B en C te Dokkum.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 26 januari tot 9 maart 2017.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in april 2017.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dorpen en Wijken (Team Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoonnummer (0519) 298888.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. Het ontwerpbestemmingsplan is op papier in te zien bij de balie bouwzaken op het gemeentehuis. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt