Dokkum Trije Terpen

Nieuwste woonwijk van Dokkum

Trije terpen

De Trije Terpen is de jongste woonwijk van Dokkum. Dit aantrekkelijke woongebied ligt ten zuidwesten van de stad. Het is gelegen aan de Wâldfeart, die in 2015 verbonden wordt met de Dokkumer Ie. Deze wordt dan toegankelijk voor boten met een doorvaarthoogte van 2,5 meter. Door middel van fietsbruggen over de Wâldfeart is De Trije Terpen verbonden met woonwijk de Woudhorne. De Trije Terpen ligt dichtbij de Zuiderschans, een winkel- en bedrijventerrein, en bij een autoboulevard. Er is in De Trije Terpen ruimte voor circa 200 nieuwe woningen van uiteenlopende beeldkwaliteit (zie hiervoor het beeldkwaliteitsplan).

Kavels gelegen aan (toekomstig) bevaarbaar water

Een aantal kavels komt aan bevaarbaar water met verbinding naar de Dokkumer Ie te liggen. Dit zijn de kavels met nummers 160, 161,162, 171 t/m 174A. De eis om deze woningen met riet te bedekken, zoals dit in het originele beeldkwaliteitsplan stond, is nu niet meer van toepassing. Het mag uiteraard wel nog steeds.

Kavels met bijzondere ligging

Kavels met nummers 169 en 170 liggen aan een open groen terrein en zijn in het vernieuwde beeldkwaliteitsplan bedoeld voor  villa-achtige moderne architectuur. Het naastliggende onbebouwde perceel geldt als rijks archeologisch monument en zal onbebouwd blijven. Kavels 169 en 170 kunnen in overleg met de gemeente eventueel in 3 kavels worden uitgegeven.

Andere uitgegeven kavels

Kavelnummers 71 tot en met 77 zijn in reservering bij een plaatselijke vereniging voor collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Regiomakelaardij. Kavelnummers 130 t/m 141 worden projectmatig door Bouwgroep Dijkstra Draisma ontwikkeld en uitgegeven via Woonaccent.

Prijs per m²
Hieronder vindt u de prijzen van de bouwkavels (exclusief btw ). De prijzen zijn gebaseerd op de ligging van de kavels.

83 t/m 87 € 140,00 per m²
128 € 140,00 per m²
151 € 135,00 per m²
167 € 140,00 per m²
160 en 162 * € 170,00 per m²
169 € 170,00 per m²
170 en 170 A € 150,00 per m²
171 t/m 173* € 165,00 per m²
175 t/m 177 € 140,00 per m²
178 en 181 € 150,00 per m²
179, 180, 182 en 183 € 140,00 per m²

*Kavels gelegen aan (toekomstig) bevaarbaar water. Dit zijn de kavels met nummers 160, 161,162, 171, 172, 173.

Deze prijzen gelden tot 1 april 2017.

Nog niet uitgegeven kavels

Kavels met nummer 184 tot en met 188 worden nog niet uitgegeven. Het moment waarop deze kavels worden uitgegeven is mede afhankelijk van de snelheid van uitgifte van bovengenoemde bouwkavels.

Aanpassing bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2015 het bestemmingsplan Trije Terpen 2.0 en de bijbehorende bijlage bij welstandsnota Herzien "Beeldkwaliteitsplan de Trije Terpen 2.0" te Dokkum vastgesteld. Het bestemmingsplan kunt u vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bijlage bij de Welstandsnota (bijlage DK2 Dokkum Trije Terpen) kunt u vinden via deze link.

Terug naar boven

Documenten

Meer informatie?

Voor informatie over de actuele beschikbare kavels kunt u contact opnemen met Josephina Hofman (0519) 298 749 of Paula Noordenbos (0519) 574 433. 

Als u geïnteresseerd bent in één van de kavels in 'De Trije Terpen', kunnen wij u een informatiepakket toesturen.

Deze pagina is nog niet gereed.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt