Dorpen en wijken

Dorpen in de gemeente Dongeradeel

Dongeradeel vormt samen met Dantumadiel, Achtkarspelen, Ferwerderadiel, Tytjerksteradiel en Kollumerland ca. het hart van een van de mooiste gebieden van Nederland, Noordoost Fryslân. Een gebied met indrukwekkend veel groen, water en ruimte. De gemeente Dongeradeel telt naast de stad Dokkum 28 bijzondere dorpen. 

Dorpsbelangen en wijkraden

De gemeente Dongeradeel telt 21 dorpsbelangen en 6 wijkraden. De verenigingen van dorpsbelangen en de wijkraden fungeren als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk zijn zij belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van de inwoners van de wijk of het dorp.

► Dorpsbelangen
Wijkraden

Dorpen- en wijkencoördinator

De gemeente Dongeradeel heeft een eigen dorpen- en wijkencoördinator, Ina Witteveen. Wat haar belangrijkste taken zijn, leest u hier.

Projecten

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de verschillende projecten zoals 'Input Holwerter Fiersichten' en 'Súd Ie en Wetterfront Dokkum'.

Bestemmingsplan Doarpen

Het 'Bestemmingsplan Doarpen' bevat de juridisch-planologische regeling voor 18 dorpen in de gemeente Dongeradeel. Het plan is opgesteld in het kader van het actualiseringstraject dat de gemeente heeft ingezet.  Lees verder.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt