Metslawier, Roptawei 4

Ontwerpbestemmingsplan Metslawier- Roptawei 4

Doel

Dit bestemmingsplan NL.IMRO.0058.BPBG2017P1-ON01  voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Bûtengebiet ten behoeve van uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf HZPC, door vergroting van de bouwvlakken binnen het bestaande bouwperceel. Het bestemmingsplan voorziet in uitbreidingsmogelijkheden op de korte - en lange termijn.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 27 juli  tot 7 september 2017.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in oktober/november 2017.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dorpen en Wijken (Team Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoonnummer (0519)
298 888.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 27 juli op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt