Morra - Achterwei 2

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het loonbedrijf op het perceel Achterwei 2 te Morra met een nieuwe loods en een nieuwe ontsluitingsweg langs de Moarster Feart aansluitend op de Hearrewei.

Status

Ontwerp. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 4 mei tot en met 14 juni 2017 (6 weken). Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht in september 2017.

Procedure

Gedurende bovengenoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Doeven van de afdeling Dorpen & Wijken (0519-298740).

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij erop, dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u  inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl . Het plan is ook op papier in te zien bij de receptie van het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 in Dokkum.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt