planMER

Milieueffectrapportage

Ten behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel is een milieueffectrapport, een zogenaamd planMER, opgesteld. Hierin zijn de milieueffecten van het bestemmingsplan beoordeeld. De planMER en bijbehorende stukken zijn hieronder te downloaden en in te zien. Deze documenten zijn ook op papier in te zien in het gemeentehuis.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt