(Ver)bouwen

Bouwen of verbouwen?

Dan hebt u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een monumentale boom of het aanleggen van een inrit. Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Dit kan op papier of digitaal. Als u digitaal wilt indienen gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Ook wanneer u uw aanvraag op papier wilt indienen moet u bij het Omgevingsloket zijn. Hier kunt u het benodigde formulier downloaden . De gemeente heeft geen formulieren! We kunnen u wel helpen bij het invullen.

Meer informatie?

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket Dongeradeel 14 0519.

Informatieverzoek

U kunt voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt ook vooroverleg hebben over een project wat u wilt uitvoeren. Dit kan gaan om het bouwen van een gebouw, maar ook het afwijken van het bestemmingsplan. U kunt daarvoor het formulier Informatieverzoek downloaden. U moet dit invullen, en aanvullen met alle relevante informatie (tekeningen, foto's, bedrijfsplan ed.). U krijgt dan van ons een reactie waarin we aangeven of het project kans van slagen heeft of niet. En waarom dat zo is.

Er zijn kosten verbonden aan het doen van een informatieverzoek. Deze staan vermeld in het formulier wat u hierboven kan downloaden.

   

asbest in de keuken? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt