WhatsApp-groepen

Whatsapp buurtpreventie DongeradeelWhatsApp inzetten voor buurtpreventie

De bewoners en ondernemers in Dongeradeel maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in hun eigen dorp of wijk. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. WhatsApp is hiermee een moderne digitale vorm van buurtpreventie.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn met sms'en. Daarnaast maakt deze berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt u dus niet per bericht, zoals met sms’en. Meer informatie over WhatsApp en de groepen kunt u vinden op http://www.whatsapp.com.

Tips en spelregels

Een WhatsApp-groep kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Wij raden u aan de volgende tips en spelregels te hanteren bij (het opzetten van) een WhatsApp-groep:

  1. Minimumleeftijd: een WhatsApp-groep voor verdachte situaties is een serieuze zaak. Wij raden aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.
  2. Omtrek: De deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 100 personen. Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen. Tip: laat een beheerder van een WhatsApp-groep uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw WhatsApp-groep nog groter!
  3. Verdachte situaties/ heterdaad: Een WhatsApp-groep is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de WhatsApp-groep, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.
  4. Uitwisselen van info: wissel vooral relevante informatie uit.  Denk hierbij dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen.
  5. Delen van foto’s: Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
  6. Geen overbodige berichten: een WhatsApp-groep is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
  7. Gebruik de SAAR-methode: Signaleer, Alarmeer 112,  App om uw waarneming bekend te maken aan anderen en Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

Welke WhatsApp-groepen zijn er allemaal in de gemeente?

De gemeente Dongeradeel houdt een overzicht bij in welke dorpen of wijken al een WhatsApp-groep actief is. De volgende WhatsApp-groepen zijn bij ons bekend:

De gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel houden wij een overzicht bij in welke dorpen of wijken al een WhatsApp-groep actief is. Ook kunnen wij u adviseren welke straten u bij ‘uw’ WhatsApp-groep kunt betrekken. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt, of heeft u al een groep waar u ons van op de hoogte wilt brengen? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘WhatsApp-groep’ met daarin uw naam, adres en telefoonnummer naar b.jager@dongeradeel.nl.

Wilt u meer weten? Heeft u belangstelling? Vragen? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Dongeradeel via het telefoonnummer 14 0519.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt