Wijkraden

De gemeente Dongeradeel telt 6 wijkraden. De verenigingen van dorpsbelangen en de wijkraden fungeren als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk zijn zij belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van de inwoners van de wijk of het dorp.

Contactgegevens Wijkraden

Wijkraad Watertorenbuurt/Betterwird

mw. S. Huisman
Feije van Heemstrasingel 38
9101 AJ Dokkum
(0519) 296 854
wtbuurt@gmail.com

Wijkraad Jantjeszeepolder

Mw. D. Hamstra
Elzenlaan 9,
9103 RC  Dokkum
Tel. (0519)78091
wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com
Website: www.jantjeszeepolder.nl

Wijkraad Fonteinslanden

Dhr H.Hamstra (Rikus)
Swanneblomstrjitte 6
9101EK Dokkum
(0519) 296272 Mobiel: 06-53 31 05 15
rikus.hamstra@kpnplanet.nl
Website www.fonteinslanden.nl (momenteel niet bereikbaar)

Wijkraad Woudhorne

P.F. Horjus
De Woudhorne 65
9101 NS  Dokkum
(0519) 292 224
wijkraadwoudhorne@gmail.com

Wijkraad Fûgellân

dhr. G. Bouma
Reiddomp 17
9101 HJ Dokkum
06 - 46 17 20 26
g.bouma04@knid.nl
Website www.wijkraadfugellan.nl

Wijkraad Binnenstad Dokkum

J. Huberts,
Halvemaanspoort 23
9101 KT  Dokkum
 

Intentieverklaring Dorpen- en wijkenconvenant Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel en de dorpsbelangen en wijkraden werken nauw samen. Er is een intentieverklaring opgesteld die de afspraken beschrijft die we willen maken op het gebied van de samenwerking. U kunt hieronder de intentieverklaring downloaden.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt