Cliëntenraad & SUNOF

In de gemeente Dongeradeel worden de belangen van minima behartigd door een eigen cliëntenraad. De raad geeft advies aan het college over al het gemeentelijke beleid dat betrekking heeft op u, als ontvanger van een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand. Bij uw cliëntenraad kunt u terecht voor informatie en advies over uw rechten en plichten. Aangezien de cliëntenraad het belang van alle minima vertegenwoordigt, bemiddelt de raad niet bij individuele klachten.

SUNOF

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost Friesland (SUNOF) houdt iedere woensdag spreekuur van 10.00 - 12.00 uur in:
'De Herberg',
Harddraversdijk 1 in Dokkum.
Telefoonnummer: 06 46 57 87 00
E-mail: sunofdokkum@outlook.com
Ook is huisbezoek mogelijk.

Clientenparticipatie-verordening WWB

Hieronder kunt u de verordening Cliëntenparticipatie WWB in PDF downloaden.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt