Juridisch advies

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een landelijke onafhankelijke non-profit organisatie die wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij geeft gratis informatie en advies op alle rechtsgebieden of verwijst wanneer nodig door naar een advocaat of andere (rechts)hulpverlenende instantie. Het Juridisch Loket verwijst alleen door naar advocaten die zich hebben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kan het Juridisch Loket verwijzen naar andere vormen van conflictoplossing, zoals mediation.

Bij het Juridisch Loket kunt u terecht met juridische vragen op het gebied van:

  •     arbeidsconflicten;
  •     familiekwesties;
  •     sociale zekerheid (uitkeringen);
  •     huurrecht  en woonrecht;
  •     vreemdelingenzaken;
  •     problemen met producten of diensten die u koopt;
  •     strafzaken;
  •     burenkwesties;
  •     vergunningen en rijbewijzen;
  •     huursubsidie en huurtoeslag.

Het dichtstbijzijnde Juridisch Loket vindt u aan de Zuidersingel 2 in Leeuwarden.

Hoofdkantoor (niet voor hulpvragen)
Catharijnesingel 55
Postbus 487
3500 AL Utrecht
Tel: (030) 232 64 10
Fax: (030) 234 27 27

Publieksvoorlichting
Tel: 0900-80 20 (€ 0,10 per minuut)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
Telefonisch te bereiken: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.juridischloket.nl

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt